2015/00226 - Samspelet

Name:
Samspelet
Region:
Sydsverige
Projektägare:
MINE - Etnisk mångfald i näringslivet, MINE
Projektnummer:
2015/00226
Planerat antal deltagare:
47
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-01-31
Total projektbudget:
5 299 927
Beviljat ESF-stöd:
2 475 731
Kontaktperson:
Magdalena Nour
E-post:
magdalena.nour@mine.se
Specifikt mål:
2.1

MINE:s erfarenhet visar att det är svårt att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser präglas av invanda föreställningar, stereotyper och normer om bland annat etnicitet. I kontakt med MINE:s medlemmar upplever vi att det råder en konsensus vad gäller vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor, men en svårighet kring hur det ska göras.

MINE erbjuder: praktikverksamhet för utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden, utbildningskoncept och handledningsstöd för både projektets deltagare och medarbetare på samarbetsföretagen. Vår metod efterlämnar diskussioner, resonemang och tankar kring mångfald på arbetsplatsen, vilket gör att verksamheterna hela tiden äger sin egen utvecklingsprocess. Metoden ger ökade möjligheter för utrikesfödda att komma närmare ett arbete och ett större yrkesnätverk. Med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling vilket är gynnsamt för såväl privat och offentlig sektor.