information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00226 - Samspelet

Projektnummer:
2015/00226
Projektägare:
MINE - Etnisk mångfald i näringslivet, MINE
Namn:
Samspelet
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
47
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-01-31
Total projektbudget:
5 299 927
Beviljat ESF-stöd:
2 475 731
Kontaktperson:
Magdalena Nour
E-post:
magdalena.nour@mine.se
Stödmottagare postnr:
21111
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

MINE:s erfarenhet visar att det är svårt att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser präglas av invanda föreställningar, stereotyper och normer om bland annat etnicitet. I kontakt med MINE:s medlemmar upplever vi att det råder en konsensus vad gäller vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor, men en svårighet kring hur det ska göras.

MINE erbjuder: praktikverksamhet för utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden, utbildningskoncept och handledningsstöd för både projektets deltagare och medarbetare på samarbetsföretagen. Vår metod efterlämnar diskussioner, resonemang och tankar kring mångfald på arbetsplatsen, vilket gör att verksamheterna hela tiden äger sin egen utvecklingsprocess. Metoden ger ökade möjligheter för utrikesfödda att komma närmare ett arbete och ett större yrkesnätverk. Med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling vilket är gynnsamt för såväl privat och offentlig sektor.