information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00212 - HIcube Kompetenta vården

Projektnummer:
2015/00212
Projektägare:
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad
Namn:
HIcube Kompetenta vården
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
1854
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
12 065 521
Beviljat ESF-stöd:
9 052 805
Kontaktperson:
Gerry Andersson
E-post:
gerry.andersson@hh.se
Stödmottagare postnr:
30118
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, stigande kostnader, rekryteringsproblem etc. Projektet är en del av hälsoinnovationsarenan i Halland och syftar till kompetenshöjande insatser där aktörerna tillsammans med målgruppen skapar gemensam ny kunskap och lärande på området hälsoinnovation. Målgruppen är framför allt mellanchefer inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, men omfattar också andra verksamma och brukare inom vård- och omsorgssektorn i Halland.
Genom kompetensutveckling av individer inom vård-och omsorgssektorn vill projektet stärka deras ställning på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om och användandet av innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Projektet avser att bidra till innovationsutveckling samt användande av de hjälpmedel som finns tillgängliga inom området.
Projektets förväntade effekter är att vård- och omsorgstagares behov bättre tillgodoses, att kunskapen hos anställda inom sektorn ökar samt att stärka den innovationsarena där Högskolan i Halmstad, Region Halland och Science Park Halmstad samverkar med de halländska kommunerna, näringslivet och ideell sektor.