2015/00211 - Startskottet

Name:
Startskottet
Region:
Västsverige
Projektägare:
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2015/00211
Planerat antal deltagare:
179
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
14 249 600
Beviljat ESF-stöd:
6 726 526
Kontaktperson:
Madde Lind
E-post:
madde.lind@svenljunga.se
Specifikt mål:
2.1

Startskottet riktar sig mot människor med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar metod och organisation för att sänka trösklarna in i samhället för individer med behov av stöd och insatser som ofta inte erbjuds av dagens organisationer. En tröskellös verksamhet där individen möts på sina egna villkor utvecklas i samverkan med socialtjänst, Arbetsförmedling och skola. Jämställdhetsfrågan ges stort utrymme i projektet då vi ser skillnader mellan kvinnor och män vad gäller psykisk ohälsa och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Startskottet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Svenljunga och Tranemo i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.