information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00211 - Startskottet

Projektnummer:
2015/00211
Projektägare:
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Startskottet
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
179
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
14 249 600
Beviljat ESF-stöd:
6 726 526
Kontaktperson:
Madde Lind
E-post:
madde.lind@svenljunga.se
Stödmottagare postnr:
51280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Startskottet riktar sig mot människor med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar metod och organisation för att sänka trösklarna in i samhället för individer med behov av stöd och insatser som ofta inte erbjuds av dagens organisationer. En tröskellös verksamhet där individen möts på sina egna villkor utvecklas i samverkan med socialtjänst, Arbetsförmedling och skola. Jämställdhetsfrågan ges stort utrymme i projektet då vi ser skillnader mellan kvinnor och män vad gäller psykisk ohälsa och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Startskottet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Svenljunga och Tranemo i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.