information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00210 - FöretagsLyftet i Väst

Namn:
FöretagsLyftet i Väst
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgs Tekniska College, Göteborgs Tekniska College AB
Projektnummer:
2015/00210
Planerat antal deltagare:
3360
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-05-31
Total projektbudget:
27 910 427
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 797 587
Kontaktperson:
Ewa Ekman
E-post:
ewa.ekman@gtc.com
Specifikt mål:
1.1

Projekt Företagslyftet Väst är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till medarbetare i tillverkningsindustrin. För att kompetensutveckla produktionspersonal som normalt sett har svårt att avsätta tid till utbildning, kommer vi att arbeta med industriteknisk kompetens och individualiserat lärande (effektiva lärformer). Vi har identifierat ett antal viktiga områden som skall stärka tillverkningsföretag i Västra Götaland och Hallands län för att bidra till att yrkesverksamma kvinnor och män står bättre rustade inför framtida omställningar på arbetsmarknaden. Som en följd av detta stärks också de deltagande företagens konkurrenskraft.

Via upprättandet av långsiktiga planer för de deltagande företagens strategiska kompetensförsörjning och kompetensutveckling av de anställda kvinnorna och männen breddar vi företagens rekryteringsbas, ökar produktionseffektiviteten och säkerställer medarbetarnas anställningsbarhet. Vi vill också utifrån tidigare lyckade projekt utveckla metoder och arbetssätt och sprida det till nya företag i VGR och i Hallandsregionen. I projektet kommer en bred flora av aktörer samverka för att skapa ett projekt som utvecklar 1) individen, 2) arbetsplatsen/organisationen, 3) konkurrensförmågan och 4) regional tillväxt.

Genom samverkan med ett PO2-projekt vill vi verka för att fler nyanlända kvinnor och män ska få ökad möjlighet till utbildning och anställning i ett producerande företag. Mångfaldsarbetet kommer vara en viktig faktor för projektet där vi kommer lägga fokus på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Projekt Företagslyftet Väst bygger på erfarenheterna från de tidigare projekten Industrikompetens i Väst, (IKIV) och MedVind. Med lärdomarna därifrån fortsätter vi att utveckla effektiva arbetsätt och metoder som skall hjälpa företagen i sin utveckling och bidra till långsiktiga effekter.

En ny utveckling vi kommer genomföra och etablera, är arbetssättet inom Produktionslyftet som är väl beprövat när det gäller utveckling av verksamhet och individer.