information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00187 - Kongero

Namn:
Kongero
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Krokoms kommun, Socialnämnden/Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2015/00187
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
10 502 718
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 929 356
Kontaktperson:
alf eliasson
E-post:
alf.eliasson@krokom.se
Specifikt mål:
2.1

Trots goda konjunkturer och efterfrågan på arbetskraft har grupper som utlandsfödda, funktionshindrade, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna uppenbara problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten i Krokom har via projekt och ordinarie verksamhet under många år arbetat med att öka anställningsbarheten hos dessa individer, men vi tror att vi behöver lägga ett större fokus på arbetsgivarna för att målgruppen lättare ska komma in på arbetsmarknaden.

Vi har genomfört en förstudie (Kongero) där vi tagit reda på vad arbetsgivarna har för behov och vilka hinder och fördelar de upplever med att anställa personer ur målgruppen.

Resultaten av förstudien visar att företagen eftersöker en eller flera kontaktpersoner som har specialkunskap om målgruppen och goda kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller andra aktörer som kan stödja individen. Arbetsgivarna efterfrågar bl.a. en kontaktperson som har språk- och kulturkompetens, kännedom om funktionsnedsättningar och arbetshjälpmedel, kunskap om ekonomiska stödsystem samt insikt i företagens villkor.
Under förstudien har vi träffat många företagare som har erfarenhet och intresse av att ta emot personer ur målgruppen, men de säger att de har inte tid att hitta rätt person som passar deras verksamhet eller att ta reda på vilka anpassningar som kan behövas och vilka stöd som finns kopplade till en eventuell anställning. Det finns också en viss rädsla för att ta på sig ansvar för en person som kan behöva mycket stöd eller som inte passar in på arbetsplatsen. Vårt mål i projektet är att stödja de arbetsgivare som har en vilja att öppna sig för mångfald så att de vågar ta emot personer från målgruppen i vetskap om att det finns någon de kan vända sig till om problem skulle uppstå. Ett väl uppbyggt kontaktnät mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare gör att arbetssökande i större utsträckning kan matchas mot företagens behov och att nya arbetstillfällen kan skapas.

Utifrån förstudiens resultat vill vi nu fokusera på att öka samarbetet med privata och offentliga arbetsgivare för att på så sätt underlätta för målgruppen att komma ut i arbete. Vi vill hitta arbetsgivare som har ett engagemang och en vilja att hitta lösningar och skapa arbetsuppgifter som kan matchas till målgruppens förutsättningar. Projektet vill bredda arbetsgivarnas kunskaper kring målgruppen samt förändra attityder kring jämställdhet.