information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00185 - LärOm

Namn:
LärOm
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling
Projektnummer:
2015/00185
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
3 717 060
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 717 060
Kontaktperson:
Marina Gregorsson
E-post:
marina.gregorsson@regionjh.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet syftar till att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning för personal som arbetar i skolan. Det är organiserat som ett regionprojekt där olika skolor deltar i ett utvecklingsarbete och där sker också utbyten och lärande mellan kommuner. Regionala rekommendationer och huvudmannaplaner är grunden i utvecklingsarbetet för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i länet.
"Lärande i arbetslivet" är en utveckling av Lärlingslotsen. I samverkan med arbetsgivare, företag, offentliga organisationer, kommunernas näringslivsavdelningar, arbetsgivarorganisationer, m fl. ska nya sätt för rekrytering, finansiering och organisering av utbildningen "lärande i arbetslivet" i länet utvecklas.