2015/00185 - LärOm

Name:
LärOm
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling
Projektnummer:
2015/00185
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
3 717 060
Beviljat ESF-stöd:
3 717 060
Kontaktperson:
Marina Gregorsson
E-post:
marina.gregorsson@regionjh.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet syftar till att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning för personal som arbetar i skolan. Det är organiserat som ett regionprojekt där olika skolor deltar i ett utvecklingsarbete och där sker också utbyten och lärande mellan kommuner. Regionala rekommendationer och huvudmannaplaner är grunden i utvecklingsarbetet för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i länet.
"Lärande i arbetslivet" är en utveckling av Lärlingslotsen. I samverkan med arbetsgivare, företag, offentliga organisationer, kommunernas näringslivsavdelningar, arbetsgivarorganisationer, m fl. ska nya sätt för rekrytering, finansiering och organisering av utbildningen "lärande i arbetslivet" i länet utvecklas.