2015/00181 - Kompetensutveckling Wången

Name:
Kompetensutveckling Wången
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Wången AB, Wången
Projektnummer:
2015/00181
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2015-09-01 - 2017-02-28
Total projektbudget:
1 593 196
Beviljat ESF-stöd:
1 593 196
Kontaktperson:
Eva-Lena Blom
E-post:
eva-lena.blom@wangen.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet syftar till att stärka de enskilda individerna så väl som verksamheten som helhet genom en ökad öppenhet och större kunskap kring bemötande, konflikter, jämställdhet m.m. Projektet skall dessutom tillsammans med samverkansparter och nyckelaktörer ta fram en strategi för hur man skall kunna locka personer med utomnordisk bakgrund till verksamheten, en målgrupp som idag är underrepresenterad inom hästsporten nationellt.