information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00181 - Kompetensutveckling Wången

Namn:
Kompetensutveckling Wången
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Wången AB, Wången
Projektnummer:
2015/00181
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2015-09-01 - 2017-02-28
Total projektbudget:
1 593 196
Beviljat ESF-stöd:
1 593 196
Kontaktperson:
Eva-Lena Blom
E-post:
eva-lena.blom@wangen.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet syftar till att stärka de enskilda individerna så väl som verksamheten som helhet genom en ökad öppenhet och större kunskap kring bemötande, konflikter, jämställdhet m.m. Projektet skall dessutom tillsammans med samverkansparter och nyckelaktörer ta fram en strategi för hur man skall kunna locka personer med utomnordisk bakgrund till verksamheten, en målgrupp som idag är underrepresenterad inom hästsporten nationellt.