information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00178 - Matchning Kronoberg

Namn:
Matchning Kronoberg
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Växjö kommun, Arbete och välfärd, avd arbetsmarknad och integration
Projektnummer:
2015/00178
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
36 689 372
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 238 470
Kontaktperson:
Tina Storbjörk
E-post:
tina.storbjork@vaxjo.se
Specifikt mål:
2.1
Utvärderingsrapporter:

Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektägare är Växjö kommun och projektet ska bedrivas i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.
Matchning Kronoberg består av tre delar, den ena handlar om strategisk samverkan genom att grupper som redan idag finns etablerade kopplas ihop på ett tydligare sätt. Den andra delen av Matchning Kronoberg innebär matchare som arbetar riktat mot arbetsgivare. Den tredje delen består i att förbereda målgruppen och kvalitetssäkra matchningen, genom förberedande inspirationskurser och genom att handledare utbildas som kan stötta deltagare och arbetsgivare.