2013-3050016 - CIVIS

Name:
CIVIS
Region:
Västsverige
Projektägare:
Halmstads kommun,
Projektnummer:
2013-3050016
Projektperiod:
2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-02 00:00:00
Total projektbudget:
0
Beviljat ESF-stöd:
394 000
Kontaktperson:
Camilla Eklund
E-post:
camilla.eklund-hagel@halmstad.se
Specifikt mål: