2013-3040125 - Civil kraft

Name:
Civil kraft
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö Ideella föreningars Paraplyorg.- MIP,
Projektnummer:
2013-3040125
Projektperiod:
2014-04-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget:
0
Beviljat ESF-stöd:
445 986
Kontaktperson:
Mikael Johansson
E-post:
mikael.johansson@mip.org.se
Specifikt mål: