2013-3010117 - Samordning för socialt företagande

Name:
Samordning för socialt företagande
Region:
Stockholm
Projektägare:
Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län,
Projektnummer:
2013-3010117
Projektperiod:
2014-02-07 00:00:44 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget:
0
Beviljat ESF-stöd:
450 000
Kontaktperson:
Jan Forslund
E-post:
jan.forslund@coompanion.se
Specifikt mål: