2013-3010059 - Yrkesinriktning av vuxna invandrares språkutbildning från dag ett

Name:
Yrkesinriktning av vuxna invandrares språkutbildning från dag ett
Region:
Stockholm
Projektägare:
Stockholms stad,
Projektnummer:
2013-3010059
Projektperiod:
2014-03-01 00:00:53 - 2014-09-30 00:00:31
Total projektbudget:
0
Beviljat ESF-stöd:
450 000
Kontaktperson:
Elizabeth Castaneda Lindahl
E-post:
elizabeth.castaneda-lindahl@stockholm.se
Specifikt mål: