Projektbanken

Programperiod

arrow

2013-3050101 - Arbetskraftutveckling Göteborg City

Name: Arbetskraftutveckling Göteborg City
Region: Västsverige
Projektägare: Avenyn Paradgatan AB,
Projektnummer: 2013-3050101
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bo Ribbenholt
E-post: ribbenholt@avenyn.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050068 - KRUT Över gränserna

Name: KRUT Över gränserna
Region: Västsverige
Projektägare: Sjuhärads samordningsförbund,
Projektnummer: 2013-3050068
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 126 000
Kontaktperson: Pernilla Knutsson
E-post: pernilla.knutsson@sjuharadssamordningsforbund.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050061 - Etablering utan gränser

Name: Etablering utan gränser
Region: Västsverige
Projektägare: Laholms kommun,
Projektnummer: 2013-3050061
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Anna Haraldsson
E-post: anna.haraldsson@laholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050036 - Le Mat Väst

Name: Le Mat Väst
Region: Västsverige
Projektägare: Vägen ut! Kooperativen ek.för.,
Projektnummer: 2013-3050036
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 449 946
Kontaktperson: Elisabet Abrahamsson
E-post: elisabet@vagenut.coop
Specifikt mål:
arrow

2013-3040025 - Implementera FiA

Name: Implementera FiA
Region: Sydsverige
Projektägare: Osby kommun,
Projektnummer: 2013-3040025
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 411 601
Kontaktperson: Pål Cederqvist
E-post: pal.cederqvist@osby.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040018 - AMA - Implementering

Name: AMA - Implementering
Region: Sydsverige
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2013-3040018
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 470 909
Kontaktperson: Emelie Waldemarsson
E-post: emelie.waldemarsson@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040005 - Ung i Ängelholm

Name: Ung i Ängelholm
Region: Sydsverige
Projektägare: Ängelholms kommun,
Projektnummer: 2013-3040005
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 179 448
Kontaktperson: Lena Östblom
E-post: lena.ostblom@engelholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030029 - Praktik med kunskapsfokus

Name: Praktik med kunskapsfokus
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gotlands kommun,
Projektnummer: 2013-3030029
Projektperiod: 2014-07-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 430 000
Kontaktperson: Pernilla Solander
E-post: pernilla.solander@gotland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050084 - Brobyggare Av romer för romer

Name: Brobyggare Av romer för romer
Region: Västsverige
Projektägare: Sensus Region Västra Sverige,
Projektnummer: 2013-3050084
Projektperiod: 2014-06-23 00:00:00 - 2014-12-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Ole Knudsen
E-post: ole.knudsen@sensus.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050094 - Vi vill vara med!

Name: Vi vill vara med!
Region: Västsverige
Projektägare: Samordningsförbundet HjoTiBorg,
Projektnummer: 2013-3050094
Projektperiod: 2014-05-14 00:00:26 - 2014-11-13 00:00:54
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tomas Rosenlundh
E-post: tomas.rosenlundh@mpmail.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050116 - 100 %

Name: 100 %
Region: Västsverige
Projektägare: ABF Syd Halland,
Projektnummer: 2013-3050116
Projektperiod: 2014-05-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 819 500
Kontaktperson: Sara Grimpe Wernersson
E-post: sara.grimpe@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030063 - Kartläggning sociala företag

Name: Kartläggning sociala företag
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Värnamo kommun,
Projektnummer: 2013-3030063
Projektperiod: 2014-04-03 00:00:29 - 2014-10-05 00:00:45
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Annelie Andersson
E-post: annelie.v.andersson@varnamo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010062 - Unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar

Name: Unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller studerar
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010062
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:56 - 2014-12-31 00:00:56
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Helen Starkman
E-post: helen.starkman@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040032 - Hassela on the move

Name: Hassela on the move
Region: Sydsverige
Projektägare: Hassela Helpline,
Projektnummer: 2013-3040032
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:55 - 2014-09-30 23:59:02
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jenny Anderberg
E-post: jenny.anderberg@hasselaskane.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010072 - Utveckling av Post employment support

Name: Utveckling av Post employment support
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010072
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:48 - 2014-10-31 00:00:56
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Linda Truvered
E-post: linda.truvered@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080021 - Socialfonden i de regionala kompetensplattformarna

Name: Socialfonden i de regionala kompetensplattformarna
Region: Övre Norrland
Projektägare: APeL AB,
Projektnummer: 2013-3080021
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:46 - 2014-11-30 00:00:11
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Camilla Werderitsch
E-post: fredrik.jonsson@apel-fou.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040083 - Unga entreprenörer för tillväxt i Sydöstra Skåne - från vision till verklighet i samma projekt!

Name: Unga entreprenörer för tillväxt i Sydöstra Skåne - från vision till verklighet i samma projekt!
Region: Sydsverige
Projektägare: Artes Liberales AB,
Projektnummer: 2013-3040083
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:44 - 2014-10-31 00:00:05
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Dafvid Hermansson
E-post: styrelseordf@artesliberalesab.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010060 - Lärlingsutbildning för unga utanför

Name: Lärlingsutbildning för unga utanför
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010060
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:24 - 2014-10-31 00:00:05
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Anna Almén
E-post: anna.almen-bergstrom@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070001 - TUVA-implementering

Name: TUVA-implementering
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Sollefteå kommun,
Projektnummer: 2013-3070001
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 923 960
Kontaktperson: Cathrine Hällholm
E-post: cathrine.hallholm@solleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040125 - Civil kraft

Name: Civil kraft
Region: Sydsverige
Projektägare: Malmö Ideella föreningars Paraplyorg.- MIP,
Projektnummer: 2013-3040125
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Mikael Johansson
E-post: mikael.johansson@mip.org.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040051 - Från psykisk ohälsa till egenförsörjning

Name: Från psykisk ohälsa till egenförsörjning
Region: Sydsverige
Projektägare: Osby kommun,
Projektnummer: 2013-3040051
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-11-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 396 432
Kontaktperson: Åsa Wiesel
E-post: asa.wiesel@osby.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030051 - Stöd till studier - vägen till arbete!

Name: Stöd till studier - vägen till arbete!
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet Jönköpings län,
Projektnummer: 2013-3030051
Projektperiod: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 390 779
Kontaktperson: Pernilla Friberg
E-post: pernilla.friberg@regionjonkoping.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050073 - En hållbar kompletterande arbetsmarknad

Name: En hållbar kompletterande arbetsmarknad
Region: Västsverige
Projektägare: Samordningsförbundet Göteborg,
Projektnummer: 2013-3050073
Projektperiod: 2014-03-03 00:00:47 - 2014-08-31 23:59:57
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Hans Troedsson
E-post: hans.troedsson@lundby.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080001 - Fryshuset Luleå

Name: Fryshuset Luleå
Region: Övre Norrland
Projektägare: Luleå kommun,
Projektnummer: 2013-3080001
Projektperiod: 2014-03-03 00:00:14 - 2014-09-03 23:59:20
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 447 100
Kontaktperson: Mattias Carlsson
E-post: mattias.carlsson@amf.lulea.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080019 - Strategisk regional samverkan om arbetsmarknadsfrågor i Västerbottens län

Name: Strategisk regional samverkan om arbetsmarknadsfrågor i Västerbottens län
Region: Övre Norrland
Projektägare: Regionsförbundet Västerbottens län,
Projektnummer: 2013-3080019
Projektperiod: 2014-03-03 00:00:05 - 2014-09-02 23:59:27
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Malin Ackermann
E-post: malin.ackermann@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050113 - Den långa vägen

Name: Den långa vägen
Region: Västsverige
Projektägare: Stiftelsen Gyllenkroken,
Projektnummer: 2013-3050113
Projektperiod: 2014-03-03 00:00:00 - 2014-09-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Annica Engström
E-post: annica.engstrom@gyllenkroken.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010059 - Yrkesinriktning av vuxna invandrares språkutbildning från dag ett

Name: Yrkesinriktning av vuxna invandrares språkutbildning från dag ett
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010059
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:53 - 2014-09-30 00:00:31
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Elizabeth Castaneda Lindahl
E-post: elizabeth.castaneda-lindahl@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010011 - Från sjukersättning till arbete

Name: Från sjukersättning till arbete
Region: Stockholm
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2013-3010011
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:23 - 2014-09-30 23:59:17
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Johanna Odelmark
E-post: johanna.odelmark@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010055 - Ung resurs i Stockholm

Name: Ung resurs i Stockholm
Region: Stockholm
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2013-3010055
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:21 - 2014-09-30 23:59:28
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Heidi Knorn
E-post: heidi.knorn@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010096 - Generationsväxling

Name: Generationsväxling
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010096
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:15 - 2014-09-30 00:00:04
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Amila Konjhodzic
E-post: amila.konjhodzic@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080047 - Förstudie Ung Scen Norr

Name: Förstudie Ung Scen Norr
Region: Övre Norrland
Projektägare: Norrbottensteatern,
Projektnummer: 2013-3080047
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:11 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 943 000
Kontaktperson: Daniel Isakson
E-post: daniel.isakson@nll.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050106 - Aqueduct - Från Särverkan till Samverkan

Name: Aqueduct - Från Särverkan till Samverkan
Region: Västsverige
Projektägare: Vårgårda Kommun,
Projektnummer: 2013-3050106
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:07 - 2014-08-31 00:00:49
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Graciela Bilhöfer Maksinen
E-post: graciela.bilhofer-maksinen@vargarda.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070007 - Förstudie Sundsvall Tillväxt

Name: Förstudie Sundsvall Tillväxt
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: INVESTERA MITTSVERIGE AB,
Projektnummer: 2013-3070007
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 697 024
Kontaktperson: Fredrik Söderlund
E-post: fredrik@investeramitt.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060013 - Tillväxt genom unga

Name: Tillväxt genom unga
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: APeL AB,
Projektnummer: 2013-3060013
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-10-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Helena Svensson
E-post: helena.svensson@apel-fou.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060007 - Entreprenöriell insikt - Framgångsfaktor för arbetsmarknaden

Name: Entreprenöriell insikt - Framgångsfaktor för arbetsmarknaden
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Värmland - Kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3060007
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bengt Svahn
E-post: bengt.svahn@regionvarmland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040080 - SAMSPELET

Name: SAMSPELET
Region: Sydsverige
Projektägare: MINE - Etnisk mångfald i näringslivet,
Projektnummer: 2013-3040080
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Stina Widerstedt
E-post: stina.widerstedt@mine.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040072 - Skånsk kunskapsnod för arbetsmarknadsfrågor

Name: Skånsk kunskapsnod för arbetsmarknadsfrågor
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2013-3040072
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Carin Peters
E-post: carin.peters@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030039 - INGJUTA 3.0

Name: INGJUTA 3.0
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Sävsjö kommun,
Projektnummer: 2013-3030039
Projektperiod: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bo Gustafsson
E-post: bo.gustafsson@savsjo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010087 - Gröna skärgårdsjobb - förstudie

Name: Gröna skärgårdsjobb - förstudie
Region: Stockholm
Projektägare: Skärgårdsstiftelsen,
Projektnummer: 2013-3010087
Projektperiod: 2014-02-18 00:00:03 - 2014-09-18 23:59:08
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bengt Lyngbäck
E-post: bengt.lyngback@skargardsstiftelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050114 - Ung och aktiv

Name: Ung och aktiv
Region: Västsverige
Projektägare: Ale Kommun,
Projektnummer: 2013-3050114
Projektperiod: 2014-02-17 00:00:30 - 2014-08-16 23:59:44
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jerry Brattåsen
E-post: jerry.brattasen@ale.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050096 - Samverkan för Skaraborgs unga

Name: Samverkan för Skaraborgs unga
Region: Västsverige
Projektägare: SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND,
Projektnummer: 2013-3050096
Projektperiod: 2014-02-17 00:00:14 - 2014-08-15 00:00:47
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Christel Martinsson
E-post: christel.martinsson@skaraborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010040 - Förstudie-Sundbybergs stad

Name: Förstudie-Sundbybergs stad
Region: Stockholm
Projektägare: Sundbybergs Stad,
Projektnummer: 2013-3010040
Projektperiod: 2014-02-15 00:00:27 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Josefine Johansson
E-post: Josefine.Johansson@sundbyberg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070005 - Samlad kraft för Ånges framtid

Name: Samlad kraft för Ånges framtid
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Ånge kommun,
Projektnummer: 2013-3070005
Projektperiod: 2014-02-10 00:00:00 - 2014-08-10 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 297 324
Kontaktperson: Malgorzata Hammarberg
E-post: malgorzata.hammarberg@ange.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010117 - Samordning för socialt företagande

Name: Samordning för socialt företagande
Region: Stockholm
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län,
Projektnummer: 2013-3010117
Projektperiod: 2014-02-07 00:00:44 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jan Forslund
E-post: jan.forslund@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050048 - Förstudie: Startskottet

Name: Förstudie: Startskottet
Region: Västsverige
Projektägare: Tranemo Kommun, Kommunalkontor,
Projektnummer: 2013-3050048
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:33 - 2014-08-03 23:59:49
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Charlie Larsson
E-post: charlie.larsson@tranemo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070012 - Samordningsförbundet/i–Processinriktad analys av samverkan, metoder & verktyg fr hållbar integration

Name: Samordningsförbundet/i–Processinriktad analys av samverkan, metoder & verktyg fr hållbar integration
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Samordningsförbundet i Jämtlands Län,
Projektnummer: 2013-3070012
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-11-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 666 651
Kontaktperson: Gunilla Kaev
E-post: gunilla.kaev@samjamt.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050128 - Inkludera

Name: Inkludera
Region: Västsverige
Projektägare: Drivhuset,
Projektnummer: 2013-3050128
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 754
Kontaktperson: Christina Thordén
E-post: christina.thorden@drivhuset.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050121 - Somaliers egenväg til arbete

Name: Somaliers egenväg til arbete
Region: Västsverige
Projektägare: Somali Intellektuell Banadir F,
Projektnummer: 2013-3050121
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 449 840
Kontaktperson: Somali Intellektuell Banadir Förening Banadir Förening
E-post: banadirorg@yahoo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050111 - Tillsammans skapar vi Ung Kraft

Name: Tillsammans skapar vi Ung Kraft
Region: Västsverige
Projektägare: Trollhättan Centrum AB,
Projektnummer: 2013-3050111
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-03 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 300 000
Kontaktperson: Helena Karlsson
E-post: helena@citytrollhattan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050088 - NoHALC

Name: NoHALC
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050088
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 383 280
Kontaktperson: Linda Högbacka
E-post: linda.hogbacka@norrahisingen.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050086 - Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt

Name: Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3050086
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-11-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 070 980
Kontaktperson: Johan Borvén
E-post: johan.borven@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050043 - Kompetenskraft

Name: Kompetenskraft
Region: Västsverige
Projektägare: StädCentralen Träffpunkten AB,
Projektnummer: 2013-3050043
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-01 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bengt Gunnarsson
E-post: bengt.gunnarzzon@telia.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3050035 - Matchande framtid

Name: Matchande framtid
Region: Västsverige
Projektägare: NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB,
Projektnummer: 2013-3050035
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-03 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jonas Isacsson
E-post: jonas.isacsson@ulricehamn.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050016 - CIVIS

Name: CIVIS
Region: Västsverige
Projektägare: Halmstads kommun,
Projektnummer: 2013-3050016
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 394 000
Kontaktperson: Camilla Eklund
E-post: camilla.eklund-hagel@halmstad.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040136 - Lika Villkor Skåne/Blekinge

Name: Lika Villkor Skåne/Blekinge
Region: Sydsverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2013-3040136
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-08-29 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Paul Andersson
E-post: paul.andersson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010048 - Förstudie kring romska utbildningar

Name: Förstudie kring romska utbildningar
Region: Stockholm
Projektägare: Sensus Stockholm-Gotland,
Projektnummer: 2013-3010048
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-11-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Rosario Ali
E-post: rosario.ali@sensus.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010034 - Unga Vuxna på gång/ UVX

Name: Unga Vuxna på gång/ UVX
Region: Stockholm
Projektägare: Järfälla Kommun,
Projektnummer: 2013-3010034
Projektperiod: 2014-02-03 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Ylva Gårdhagen
E-post: ylva.gardhagen@jarfalla.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010112 - Förstudie kring regional samverkan kring och ett tvärsektoriellt synsätt på ungas anställningsbarhet

Name: Förstudie kring regional samverkan kring och ett tvärsektoriellt synsätt på ungas anställningsbarhet
Region: Stockholm
Projektägare: Fryshuset, Stiftelsen KFUM Söder,
Projektnummer: 2013-3010112
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:55 - 2014-08-07 23:59:01
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Rita Criborn
E-post: rita.criborn@fryshuset.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010041 - FARSTUN

Name: FARSTUN
Region: Stockholm
Projektägare: Fastighetsbranschens utb.nämnd,
Projektnummer: 2013-3010041
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:53 - 2014-11-30 23:59:03
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 432 000
Kontaktperson: Magnus Nordin
E-post: magnus.nordin@fastun.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050078 - SIKTA= Satsning, inventering, klienter, tillsammans, aktivering

Name: SIKTA= Satsning, inventering, klienter, tillsammans, aktivering
Region: Västsverige
Projektägare: Borås stad admin.kontoret,
Projektnummer: 2013-3050078
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:51 - 2014-07-31 00:00:13
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Camilla Jansson
E-post: camilla.jansson@boras.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030055 - Arbetsintegration Vimmerby

Name: Arbetsintegration Vimmerby
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Vimmerby kommun,
Projektnummer: 2013-3030055
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:50 - 2014-07-31 00:00:21
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tobias Ragnarsson
E-post: tobias.ragnarsson@vimmerby.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010099 - Nya ingångar -riktade utgångar

Name: Nya ingångar -riktade utgångar
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2013-3010099
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:42 - 2014-07-15 23:59:11
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Helen Starkman
E-post: helen.starkman@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010105 - Trädgård - en förstudie av nya vägar in på arbetsmarknaden

Name: Trädgård - en förstudie av nya vägar in på arbetsmarknaden
Region: Stockholm
Projektägare: Arbio AB,
Projektnummer: 2013-3010105
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:40 - 2014-07-31 23:59:44
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Emma Terander
E-post: emma.terander@sla-arbetsgivarna.org
Specifikt mål:
arrow

2013-3010073 - kompetensanpassad arbetsmarknad

Name: kompetensanpassad arbetsmarknad
Region: Stockholm
Projektägare: Södertälje kommun,
Projektnummer: 2013-3010073
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:33 - 2014-07-31 23:59:45
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Johan Brinck
E-post: johan.brinck@sodertalje.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070010 - Kongero

Name: Kongero
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Krokoms kommun,
Projektnummer: 2013-3070010
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:30 - 2014-07-31 00:00:47
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: alf eliasson
E-post: alf.eliasson@krokom.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010018 - Samordning av insatser- arbetsvägen för alla

Name: Samordning av insatser- arbetsvägen för alla
Region: Stockholm
Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn,
Projektnummer: 2013-3010018
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:29 - 2014-09-30 23:59:36
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tomislavka Barisic
E-post: tomislavka.barisic@haninge.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010064 - URBAN INNOVATION

Name: URBAN INNOVATION
Region: Stockholm
Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholm,
Projektnummer: 2013-3010064
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:28 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Ola Hägg
E-post: ola.hagg@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010058 - Skola i utsluss

Name: Skola i utsluss
Region: Stockholm
Projektägare: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm,
Projektnummer: 2013-3010058
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:25 - 2014-07-31 23:59:37
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 409 500
Kontaktperson: Fredrik Gunnarsson
E-post: fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040033 - AMEiS

Name: AMEiS
Region: Sydsverige
Projektägare: Perstorps kommun,
Projektnummer: 2013-3040033
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:22 - 2014-07-31 23:59:31
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Agneta Henriksson
E-post: agneta.henriksson@perstorp.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010024 - Samordning av insatser för unga

Name: Samordning av insatser för unga
Region: Stockholm
Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn,
Projektnummer: 2013-3010024
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:22 - 2014-09-30 23:59:50
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tomislavka Barisic
E-post: tomislavka.barisic@haninge.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010075 - Ung idé och innovationsarena Södertälje

Name: Ung idé och innovationsarena Södertälje
Region: Stockholm
Projektägare: Södertälje kommun,
Projektnummer: 2013-3010075
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:19 - 2014-09-30 00:00:41
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Eva Helén
E-post: eva.helen@sodertalje.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010080 - Samverkan kring hästnära jobb

Name: Samverkan kring hästnära jobb
Region: Stockholm
Projektägare: Hästnäringens Nat.Stiftelse,
Projektnummer: 2013-3010080
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:06 - 2014-08-31 00:00:05
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Sara Strömberg
E-post: sara.stromberg@travsport.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010057 - Estetiskt-praktiska byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer

Name: Estetiskt-praktiska byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer
Region: Stockholm
Projektägare: Haninge kommun,
Projektnummer: 2013-3010057
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:05 - 2014-10-31 23:59:22
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jörgen Arnstad
E-post: jorgen.arnstad@edu.haninge.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080011 - UMeUs

Name: UMeUs
Region: Övre Norrland
Projektägare: Arvidsjaurs kommun,
Projektnummer: 2013-3080011
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Åsa Händel
E-post: asa.handel@arvidsjaur.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040108 - SKAPA

Name: SKAPA
Region: Sydsverige
Projektägare: Karlskrona kommun,
Projektnummer: 2013-3040108
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 449 785
Kontaktperson: Anna Strömqvist
E-post: anna.stromqvist@karlskrona.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040039 - Hassela Empowerment

Name: Hassela Empowerment
Region: Sydsverige
Projektägare: Hassela Helpline,
Projektnummer: 2013-3040039
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Susanne Johansson
E-post: susanne@hasselahelpline.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030053 - International coordination for employability

Name: International coordination for employability
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Coordination Europe,
Projektnummer: 2013-3030053
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Lotta Eriksson
E-post: lotta@kumulus.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010014 - Coop Medmera

Name: Coop Medmera
Region: Stockholm
Projektägare: Tanke och Handling,
Projektnummer: 2013-3010014
Projektperiod: 2014-02-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Blideman Bosse
E-post: bosse@tankeochhandling.coop
Specifikt mål:
arrow

2013-3040006 - ComUng

Name: ComUng
Region: Sydsverige
Projektägare: Lunds kommun,
Projektnummer: 2013-3040006
Projektperiod: 2014-01-31 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 698 352
Kontaktperson: Eva Ewetz
E-post: eva.ewetz@lund.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010054 - Synliggöra kompetens i matchningen

Name: Synliggöra kompetens i matchningen
Region: Stockholm
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2013-3010054
Projektperiod: 2014-01-27 00:00:12 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Pär Skoglund
E-post: par.skoglund@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010089 - Socialt entreprenörskap - en väg mot yrkeslivet

Name: Socialt entreprenörskap - en väg mot yrkeslivet
Region: Stockholm
Projektägare: SU Innovation AB,
Projektnummer: 2013-3010089
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:45 - 2014-09-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: David Lundborg
E-post: david.lundborg@innovation.su.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010049 - Romsk inkludering i Stockholmsregionen

Name: Romsk inkludering i Stockholmsregionen
Region: Stockholm
Projektägare: Länsstyrelsen i Stockholm,
Projektnummer: 2013-3010049
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:31 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Majlis Nilsson
E-post: majlis.nilsson@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010063 - Implementering Matchning Södertörn

Name: Implementering Matchning Södertörn
Region: Stockholm
Projektägare: Huddinge kommun,
Projektnummer: 2013-3010063
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:29 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 216 293
Kontaktperson: Afamia Maraha
E-post: afamia.maraha@huddinge.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050030 - RIKC - Romsk informations- och kunskapscenter

Name: RIKC - Romsk informations- och kunskapscenter
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050030
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:00 - 2014-06-20 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Sofia Hultqvist
E-post: sofia@factwise.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040038 - Förstudie "Karriärakademin"

Name: Förstudie "Karriärakademin"
Region: Sydsverige
Projektägare: Malmö Fotbollförening,
Projektnummer: 2013-3040038
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:00 - 2014-10-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Karin Heri
E-post: karin.heri@mff.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030028 - Förstudie: Strategiskt arbete för minskat utanförskap i Södra Småland

Name: Förstudie: Strategiskt arbete för minskat utanförskap i Södra Småland
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet södra Småland,
Projektnummer: 2013-3030028
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:00 - 2014-07-18 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 435 000
Kontaktperson: Jonas Mokvist
E-post: jonas.mokvist@rfss.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010106 - Validering i praktiken - kompetens och evidens

Name: Validering i praktiken - kompetens och evidens
Region: Stockholm
Projektägare: Sigtuna kommun,
Projektnummer: 2013-3010106
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:00 - 2014-07-20 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jessica Duran-Pihlgren
E-post: jessica.pihlgren@sigtuna.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010071 - Förstudie stadsutveckling norra Botkyrka

Name: Förstudie stadsutveckling norra Botkyrka
Region: Stockholm
Projektägare: Botkyrka kommun,
Projektnummer: 2013-3010071
Projektperiod: 2014-01-20 00:00:00 - 2014-11-14 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Gustav Fridlund
E-post: gustav.fridlund@botkyrka.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050034 - Unga vuxna funkar

Name: Unga vuxna funkar
Region: Västsverige
Projektägare: Greta ekonomisk förening,
Projektnummer: 2013-3050034
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:19 - 2014-07-14 23:59:32
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 229 920
Kontaktperson: Lena Björk
E-post: lena.bjork@groto.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050132 - Kompetens inför arbete

Name: Kompetens inför arbete
Region: Västsverige
Projektägare: Folkuniversitetet kursverksamheten vid GU,
Projektnummer: 2013-3050132
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-07-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 420 000
Kontaktperson: Jörgen Ottenvall
E-post: jorgen.ottenvall@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050026 - Börja tillsammans

Name: Börja tillsammans
Region: Västsverige
Projektägare: Coompanion-Kooperativ Utveckling Halland ek för,
Projektnummer: 2013-3050026
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-07-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson: Ulrika Rylin
E-post: ulrika@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050018 - Hantverkslärling

Name: Hantverkslärling
Region: Västsverige
Projektägare: För. Företagarna i Göteborg,
Projektnummer: 2013-3050018
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-07-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 496 800
Kontaktperson: Jan Schreil
E-post: jan.schreil@foretagarna.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040096 - ActiMerA - Aktivera Merkompetens för nytt Arbete

Name: ActiMerA - Aktivera Merkompetens för nytt Arbete
Region: Sydsverige
Projektägare: ACTAB,
Projektnummer: 2013-3040096
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Gunnel Holmquist
E-post: gunnel.holmquist@telia.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3040013 - Vision Jobb

Name: Vision Jobb
Region: Sydsverige
Projektägare: Staffanstorps kommun,
Projektnummer: 2013-3040013
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-11-30 00:00:36
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 382 500
Kontaktperson: Lucie Liljeroth
E-post: lucie.liljeroth@staffanstorp.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020017 - GROWING TOGETHER

Name: GROWING TOGETHER
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Coompanion Östergötland, ek. förening,
Projektnummer: 2013-3020017
Projektperiod: 2014-01-15 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 896 300
Kontaktperson: camilla carlsson
E-post: camilla.carlsson@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050123 - En Framträdande Roll

Name: En Framträdande Roll
Region: Västsverige
Projektägare: Music Development Factory AB,
Projektnummer: 2013-3050123
Projektperiod: 2014-01-14 00:00:00 - 2014-07-14 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Fredrik Johansson
E-post: fredrik@musicexperience.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010069 - FIA - Funktionsnedsatta i anställning genom CSR

Name: FIA - Funktionsnedsatta i anställning genom CSR
Region: Stockholm
Projektägare: Social Venture Network Sweden,
Projektnummer: 2013-3010069
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:13 - 2014-07-13 23:59:31
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Pia Jertfelt
E-post: Pia@svnsweden.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3080009 - Unga arbetslösa till industrijobb

Name: Unga arbetslösa till industrijobb
Region: Övre Norrland
Projektägare: IFMetall Samverkan Västerbotte,
Projektnummer: 2013-3080009
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:03 - 2014-07-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Lindbäck Per
E-post: per.lindback@ifmetall.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050122 - Bengt och Monica

Name: Bengt och Monica
Region: Västsverige
Projektägare: Folkuniversitetet kursverksamheten vid GU,
Projektnummer: 2013-3050122
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-06-13 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 328 400
Kontaktperson: Joakim Olausson
E-post: joakim.olausson@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050071 - Sociala företag-Framtidens Hjo

Name: Sociala företag-Framtidens Hjo
Region: Västsverige
Projektägare: Hjo kommun,
Projektnummer: 2013-3050071
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-07-13 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Pernilla Lundmark
E-post: pernilla.lundmark@hjo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050050 - Refugium2

Name: Refugium2
Region: Västsverige
Projektägare: Skara Pastorat,
Projektnummer: 2013-3050050
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-07-07 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 240 912
Kontaktperson: Matilda Andin
E-post: matilda.andin@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050019 - Vägvalet

Name: Vägvalet
Region: Västsverige
Projektägare: Medborgarskolan Region Väst,
Projektnummer: 2013-3050019
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-07-12 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Fredrika Plessen
E-post: fredrika.plessen@medborgarskolan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040037 - Förstudie Inkluderande samverkan

Name: Förstudie Inkluderande samverkan
Region: Sydsverige
Projektägare: Skurups kommun,
Projektnummer: 2013-3040037
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-09-26 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Annhild Månsson
E-post: annhild@gimleab.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030003 - Förstudie: Strategier för en inkluderande arbetsmarknad

Name: Förstudie: Strategier för en inkluderande arbetsmarknad
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Vaggeryds kommun,
Projektnummer: 2013-3030003
Projektperiod: 2014-01-13 00:00:00 - 2014-12-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 992 733
Kontaktperson: Bengt-Åke Thelin
E-post: bengt-ake.thelin@vaggeryd.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050102 - Funkar

Name: Funkar
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3050102
Projektperiod: 2014-01-09 00:00:09 - 2014-07-07 23:59:18
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Nicholas Singleton
E-post: nicholas.singleton@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080034 - Folkhögskolor för framtiden - 3 F

Name: Folkhögskolor för framtiden - 3 F
Region: Övre Norrland
Projektägare: Sunderby folkhögskola,
Projektnummer: 2013-3080034
Projektperiod: 2014-01-07 00:00:42 - 2014-06-30 23:59:47
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 576 288
Kontaktperson: sussanne Blomdahl
E-post: sussanne@sunderby.fhsk.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050017 - Stegen

Name: Stegen
Region: Västsverige
Projektägare: Medborgarskolan Region Väst,
Projektnummer: 2013-3050017
Projektperiod: 2014-01-07 00:00:00 - 2014-07-06 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Fredrika Plessen
E-post: fredrika.plessen@medborgarskolan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080008 - A f n (Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända) implementering

Name: A f n (Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända) implementering
Region: Övre Norrland
Projektägare: Kalix kommun,
Projektnummer: 2013-3080008
Projektperiod: 2014-01-06 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 219 457
Kontaktperson: Tommy Nilsson
E-post: tommy.nilsson@edu.kalix.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050100 - Förstudie LISA-Nästa steg

Name: Förstudie LISA-Nästa steg
Region: Västsverige
Projektägare: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan,
Projektnummer: 2013-3050100
Projektperiod: 2014-01-06 00:00:00 - 2014-07-04 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 444 000
Kontaktperson: Gunnel Litfeldt
E-post: gunnel.litfeldt@folkbildning.net
Specifikt mål:
arrow

2013-3050080 - Plug In GR, fördjupad implementering

Name: Plug In GR, fördjupad implementering
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3050080
Projektperiod: 2014-01-06 00:00:00 - 2014-12-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 497 352
Kontaktperson: Johan Borvén
E-post: johan.borven@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050069 - Mellan Rum 2.0

Name: Mellan Rum 2.0
Region: Västsverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2013-3050069
Projektperiod: 2014-01-06 00:00:00 - 2014-07-04 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Henrietta Nyberg
E-post: henrietta.nyberg@ml.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050024 - HIKIKOMORI- inside and out

Name: HIKIKOMORI- inside and out
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050024
Projektperiod: 2014-01-06 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 189 193
Kontaktperson: Felicia Yeh Nortoft
E-post: felicia.yeh.nortoft@afh.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080005 - Kompetens för alla KOFA

Name: Kompetens för alla KOFA
Region: Övre Norrland
Projektägare: Piteå kommun,
Projektnummer: 2013-3080005
Projektperiod: 2014-01-03 00:00:45 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Vera Nilsson
E-post: vera.nilsson@pitea.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080027 - Socialt företagande i Malmfälten

Name: Socialt företagande i Malmfälten
Region: Övre Norrland
Projektägare: Coompanion Norrbottens koopera,
Projektnummer: 2013-3080027
Projektperiod: 2014-01-03 00:00:01 - 2014-06-30 23:59:11
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Roine Karlsson
E-post: roine.karlsson@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070002 - "Idrottsrörelsen -en kompletterande aktör"

Name: "Idrottsrörelsen -en kompletterande aktör"
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Jämtland Härjedalens idrottsförbund,
Projektnummer: 2013-3070002
Projektperiod: 2014-01-03 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 444 420
Kontaktperson: Maria Norling
E-post: maria.norling@jhidrott.rf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080063 - Improve - Samordnad och förbättrad planering, styrning och implementering av projektresultat

Name: Improve - Samordnad och förbättrad planering, styrning och implementering av projektresultat
Region: Övre Norrland
Projektägare: Samordningsförbundet Skellefteå,
Projektnummer: 2013-3080063
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 016 757
Kontaktperson: Christian Behrens
E-post: christian.behrens@skelleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080056 - ResursCentrumI

Name: ResursCentrumI
Region: Övre Norrland
Projektägare: Lycksele kommun,
Projektnummer: 2013-3080056
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 774 340
Kontaktperson: Anna Ritzén
E-post: anna.ritzen@lycksele.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080036 - Svenska Kyrkan - Öppna Rum

Name: Svenska Kyrkan - Öppna Rum
Region: Övre Norrland
Projektägare: Svenska kyrkan i Luleå stift,
Projektnummer: 2013-3080036
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 719 602
Kontaktperson: Linda Olofsson
E-post: linda.olofsson@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080018 - Förstudie Integration Norrland

Name: Förstudie Integration Norrland
Region: Övre Norrland
Projektägare: Kommunalförbundet Partnerskap Inland- Akademi Norr,
Projektnummer: 2013-3080018
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 568 180
Kontaktperson: Anne Åberg
E-post: anne@akademinorr.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3080012 - Hippo centre

Name: Hippo centre
Region: Övre Norrland
Projektägare: TOREK ek förening,
Projektnummer: 2013-3080012
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-07-02 23:59:35
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 433 800
Kontaktperson: Jan Öhrvall
E-post: jan@overang.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3080003 - Delaktighet och egenmakt - Nord

Name: Delaktighet och egenmakt - Nord
Region: Övre Norrland
Projektägare: Studieförbundet Bilda Nord,
Projektnummer: 2013-3080003
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-07-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Fredrik Wallstedt
E-post: fredrik.wallstedt@bilda.nu
Specifikt mål:
arrow

2013-3070013 - Lär

Name: Lär
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Kommunförbundet Västernorrland,
Projektnummer: 2013-3070013
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 674 537
Kontaktperson: Åsa Claeson Nordin
E-post: asa.claeson.nordin@y.komforb.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070011 - Framgångsfaktorer för arbete i sociala företag

Name: Framgångsfaktorer för arbete i sociala företag
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län,
Projektnummer: 2013-3070011
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 666 680
Kontaktperson: Anna Frestadius
E-post: anna.frestadius@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3070003 - Nya socialfonden i Jämtlands län

Name: Nya socialfonden i Jämtlands län
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Regionförbundet Jämtlands Län,
Projektnummer: 2013-3070003
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 245 345
Kontaktperson: Susanne Edfeldt Sjöling
E-post: susanne.e.sjoling@regionjamtland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050133 - Romskt dilemma, från inre till yttre integration

Name: Romskt dilemma, från inre till yttre integration
Region: Västsverige
Projektägare: Stiftelsen IMIT,
Projektnummer: 2013-3050133
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Sari Scheinberg
E-post: sari@chalmers.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050124 - KASIUS

Name: KASIUS
Region: Västsverige
Projektägare: Folkuniversitetet kursverksamheten vid GU,
Projektnummer: 2013-3050124
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Elisabeth Andreasson
E-post: elisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050119 - "Folkbildningsmodellen-en väg till arbete"

Name: "Folkbildningsmodellen-en väg till arbete"
Region: Västsverige
Projektägare: ABF Göteborg,
Projektnummer: 2013-3050119
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-07-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Amela Samuyiwa
E-post: amela.samuyiwa@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050097 - Jordhammar 2.0

Name: Jordhammar 2.0
Region: Västsverige
Projektägare: Stenungsunds Kommun,
Projektnummer: 2013-3050097
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 304 080
Kontaktperson: Rick Mulder
E-post: rudolf.mulder@stenungsund.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050075 - 1000 jobb i sociala företag

Name: 1000 jobb i sociala företag
Region: Västsverige
Projektägare: Coompanion Göteborgsregionen,
Projektnummer: 2013-3050075
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 325 429
Kontaktperson: Sara Isaksson
E-post: sara.isaksson@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050062 - Exportfrämjande invandring

Name: Exportfrämjande invandring
Region: Västsverige
Projektägare: Uddevalla kommun,
Projektnummer: 2013-3050062
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 740 200
Kontaktperson: Håkan Gunnarsson Hindström
E-post: hakan.gunnarsson-hindstrom@uddevalla.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050057 - 16 till 24

Name: 16 till 24
Region: Västsverige
Projektägare: Laholms kommun,
Projektnummer: 2013-3050057
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-07-02 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Agneta Wesslén
E-post: agneta@humannetwork.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050051 - Arbete och delaktighet - en utmaning för unga invandrare?

Name: Arbete och delaktighet - en utmaning för unga invandrare?
Region: Västsverige
Projektägare: Högskolan Väst,
Projektnummer: 2013-3050051
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 118 013
Kontaktperson: Thomas Winman
E-post: thomas.winman@hv.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050046 - Växa

Name: Växa
Region: Västsverige
Projektägare: Härryda kommun,
Projektnummer: 2013-3050046
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 333 968
Kontaktperson: Emelie Gunnarsson
E-post: emelie.gunnarsson@harryda.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050041 - Goda livschanser på Hisingen

Name: Goda livschanser på Hisingen
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050041
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 028 380
Kontaktperson: Sara Thornardtsson Chavarria
E-post: sara.thornadtsson.chavarria@lundby.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050040 - Karriärstödsmetoden-en vägen-till-arbetekedja genom sociala företag

Name: Karriärstödsmetoden-en vägen-till-arbetekedja genom sociala företag
Region: Västsverige
Projektägare: Vägen ut! Kooperativen ek.för.,
Projektnummer: 2013-3050040
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 643 317
Kontaktperson: Christina Xenos
E-post: christina.xenos@vagenut.coop
Specifikt mål:
arrow

2013-3050039 - Noas ark trädgård - grön väg till sysselsättning

Name: Noas ark trädgård - grön väg till sysselsättning
Region: Västsverige
Projektägare: Onsala församling,
Projektnummer: 2013-3050039
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 23:59:09
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 552 197
Kontaktperson: Onsala Församling
E-post: kalle.sundvall@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050029 - Nollvision Härryda

Name: Nollvision Härryda
Region: Västsverige
Projektägare: Härryda kommun,
Projektnummer: 2013-3050029
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 713 677
Kontaktperson: Maria Zetterqvist
E-post: maria.zetterqvist@harryda.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050021 - Möt framtiden

Name: Möt framtiden
Region: Västsverige
Projektägare: Ad Human AB,
Projektnummer: 2013-3050021
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-08-29 00:00:59
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 434 434
Kontaktperson: Ingela Borenholts
E-post: ingela.borenholts@adhuman.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050015 - Kan folkbildningens arbetsformer ge nya arbeten och möjligheter?

Name: Kan folkbildningens arbetsformer ge nya arbeten och möjligheter?
Region: Västsverige
Projektägare: SV Skaraborg,
Projektnummer: 2013-3050015
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Bengt Ericson
E-post: bengt.ericson@sv.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050011 - ÅKA modellen - som samverkansplattform

Name: ÅKA modellen - som samverkansplattform
Region: Västsverige
Projektägare: SOF Västra Skaraborg,
Projektnummer: 2013-3050011
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-10-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 404 115
Kontaktperson: Janet Wohlfarth
E-post: janet.wohlfarth@svsfinsam.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050010 - Inkluderande rehabilitering

Name: Inkluderande rehabilitering
Region: Västsverige
Projektägare: Samordningsförbundet Nordost,
Projektnummer: 2013-3050010
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-10-31 23:59:30
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 974 500
Kontaktperson: Magnus Simonsson
E-post: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050009 - Migration och arbete

Name: Migration och arbete
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050009
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 002 907
Kontaktperson: Tomas Magnusson
E-post: tomas.g.magnusson@socialresurs.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050008 - jämställd uni-form

Name: jämställd uni-form
Region: Västsverige
Projektägare: Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt &,
Projektnummer: 2013-3050008
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 401 000
Kontaktperson: Gun Persson
E-post: gun.p@resurscentra.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050007 - Inter-nationellt entreprenörskap - Global Kitchen

Name: Inter-nationellt entreprenörskap - Global Kitchen
Region: Västsverige
Projektägare: Regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt &,
Projektnummer: 2013-3050007
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 447 900
Kontaktperson: Gun Persson
E-post: gun.p@resurscentra.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050002 - 360

Name: 360
Region: Västsverige
Projektägare: ABF Sydvästra Götaland,
Projektnummer: 2013-3050002
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 996 260
Kontaktperson: Jeanette Andersson
E-post: jeanette.andersson@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3050001 - effekt

Name: effekt
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2013-3050001
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Lena Malm
E-post: lena.malm@socialresurs.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040090 - Förstudie KaosKompaniet

Name: Förstudie KaosKompaniet
Region: Sydsverige
Projektägare: Ronneby Kommun,
Projektnummer: 2013-3040090
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 510 000
Kontaktperson: Anna Söderberg
E-post: anna@celainfo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040066 - Ung JobbKraft

Name: Ung JobbKraft
Region: Sydsverige
Projektägare: Ung Jobbkraft,
Projektnummer: 2013-3040066
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Anders Arkenstedt
E-post: ujk.anders@gmail.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3040053 - Unga i S/T

Name: Unga i S/T
Region: Sydsverige
Projektägare: Folkuniversitetet,
Projektnummer: 2013-3040053
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-09-26 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tina Thomasson
E-post: tina.thomasson@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030016 - Förstudie Odla Förädla Förena

Name: Förstudie Odla Förädla Förena
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Coompanion Jönköpings län,
Projektnummer: 2013-3030016
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:41
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 364 110
Kontaktperson: Ronny Korsberg
E-post: ronny@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030013 - Språk och Arbete

Name: Språk och Arbete
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Kalmar kommun,
Projektnummer: 2013-3030013
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Agneta Leonhardt
E-post: agneta.leonhardt@kalmar.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020018 - Mot en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Name: Mot en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Uppsala län,
Projektnummer: 2013-3020018
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:34
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 900 000
Kontaktperson: Johanna Nyman
E-post: johanna.nyman@regionuppsala.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020016 - Fördjupad implementering Uppsala GY

Name: Fördjupad implementering Uppsala GY
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Uppsala Kommun,
Projektnummer: 2013-3020016
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 255 733
Kontaktperson: Lennart Svanström
E-post: lennart.svanstrom@uppsala.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020014 - Förstudie Östergötland

Name: Förstudie Östergötland
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Östsam,
Projektnummer: 2013-3020014
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 442 425
Kontaktperson: Catherine Szabo
E-post: catherine.szabo@ostsam.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020009 - Förstudie spår 1, Västmanland 2014

Name: Förstudie spår 1, Västmanland 2014
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Länsstyrelsen i Västmanland,
Projektnummer: 2013-3020009
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 616 000
Kontaktperson: Eva-Karin Wedin
E-post: eva-karin.wedin@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020005 - Socialfonden som verktyg för Sörmlandsstrategins förverkligande

Name: Socialfonden som verktyg för Sörmlandsstrategins förverkligande
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Sörmland,
Projektnummer: 2013-3020005
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 427 000
Kontaktperson: Catharina Frändberg
E-post: catharina.frandberg@region.sormland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020004 - Socialfonden och kompetensförsörjning i Region Örebro

Name: Socialfonden och kompetensförsörjning i Region Örebro
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Örebro,
Projektnummer: 2013-3020004
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 957 774
Kontaktperson: Maria Svensson Hallberg
E-post: maria.svensson@regionorebro.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3020003 - Samordnande förstudie ÖMS

Name: Samordnande förstudie ÖMS
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Örebro,
Projektnummer: 2013-3020003
Projektperiod: 2014-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 304 468
Kontaktperson: Per Holmström
E-post: per.holmstrom@regionorebro.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060028 - Juventus

Name: Juventus
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Klarälvdalens Samordningsförbund,
Projektnummer: 2013-3060028
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 407 120
Kontaktperson: Anders Stenberg
E-post: anders.stenberg@forshaga.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060024 - Mobilisering för ungas etablering - förstudie

Name: Mobilisering för ungas etablering - förstudie
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Karlstad kommun,
Projektnummer: 2013-3060024
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 265 000
Kontaktperson: Marie Andersson
E-post: marie.andersson5@karlstad.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060020 - Implementering Firman

Name: Implementering Firman
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Hudiksvalls kommun,
Projektnummer: 2013-3060020
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 984 387
Kontaktperson: Ewa Nilsson
E-post: ewa.nilsson@hudiksvall.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060016 - Dalarna - Implementering integration

Name: Dalarna - Implementering integration
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Dalarna,
Projektnummer: 2013-3060016
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 043 610
Kontaktperson: Annika Nyström
E-post: annika.nystrom@regiondalarna.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060015 - Dalarna - Tillväxt för alla

Name: Dalarna - Tillväxt för alla
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Dalarna,
Projektnummer: 2013-3060015
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 563 616
Kontaktperson: Karin Rosenberg
E-post: karin.rosenberg@regiondalarna.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060010 - SFF-Svenska För Företagare- Förstudie

Name: SFF-Svenska För Företagare- Förstudie
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Värmland - Kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3060010
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 507 384
Kontaktperson: Barbro Färnström
E-post: barbro.farnstrom@regionvarmland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060009 - Arbetsplats Värmland 2014-2020

Name: Arbetsplats Värmland 2014-2020
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Värmland - Kommunalförbund,
Projektnummer: 2013-3060009
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 985 205
Kontaktperson: Anna Knutsson
E-post: anna.knutsson@regionvarmland.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3060003 - TOGETHER

Name: TOGETHER
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: VÄRMLANDSKOOPERATIVEN EK. FÖR.,
Projektnummer: 2013-3060003
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 231 296
Kontaktperson: Leif Karlsson
E-post: leif@varmland.coop
Specifikt mål:
arrow

2013-3040133 - More Colour in Media Syd

Name: More Colour in Media Syd
Region: Sydsverige
Projektägare: Face Europe AB,
Projektnummer: 2013-3040133
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 23:59:14
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jacob Schulze
E-post: jacob.schulze@faceeurope.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040132 - Förstudie: En inkluderande hubb för social innovation

Name: Förstudie: En inkluderande hubb för social innovation
Region: Sydsverige
Projektägare: Lunds Universitet,
Projektnummer: 2013-3040132
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Joakim Grina
E-post: joakim@lusic.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040131 - Coachande arbetssätt och digitala verktyg för anställningsbarhet

Name: Coachande arbetssätt och digitala verktyg för anställningsbarhet
Region: Sydsverige
Projektägare: Digital People Ideell förening,
Projektnummer: 2013-3040131
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 230 164
Kontaktperson: Lennart Helmbold
E-post: lennart@digitalpeople.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040130 - Utanförskapets förklaringar

Name: Utanförskapets förklaringar
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2013-3040130
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 500 000
Kontaktperson: Christian Lindell
E-post: christian.lindell@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040124 - Within

Name: Within
Region: Sydsverige
Projektägare: Bromölla Kommun,
Projektnummer: 2013-3040124
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 907 329
Kontaktperson: Jennika Anderberg
E-post: jennika.anderberg@bromolla.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040123 - Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet

Name: Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet
Region: Sydsverige
Projektägare: Rädda Barnen,
Projektnummer: 2013-3040123
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 790 680
Kontaktperson: Alexandra Fritzson
E-post: alexandra.fritzson@rb.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040122 - Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne

Name: Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne
Region: Sydsverige
Projektägare: Länsstyrelsen i Skåne Län,
Projektnummer: 2013-3040122
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Helena Hölerman
E-post: helena.holerman@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040110 - Citadellets hälsoträdgård - arbetslivsinriktad grön rehabilitering

Name: Citadellets hälsoträdgård - arbetslivsinriktad grön rehabilitering
Region: Sydsverige
Projektägare: Folkuniversitetet,
Projektnummer: 2013-3040110
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-10-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Lena Bjering
E-post: lena.bjering@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040106 - VIA - Ventus Integrated Artists

Name: VIA - Ventus Integrated Artists
Region: Sydsverige
Projektägare: Ventus,
Projektnummer: 2013-3040106
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 599 848
Kontaktperson: Thuva Härdelin
E-post: thuva@ventusmusic.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3040104 - Nå

Name: Nå
Region: Sydsverige
Projektägare: ABF:s Malmöavdelning,
Projektnummer: 2013-3040104
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Lars Flygare
E-post: lasse.flygare@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040098 - Förstudie meningsfull aktivitet

Name: Förstudie meningsfull aktivitet
Region: Sydsverige
Projektägare: Svalövs kommun,
Projektnummer: 2013-3040098
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Hjalmar Dahm
E-post: hjalmar.dahm@svalov.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040092 - Lärande med praktik och mentor

Name: Lärande med praktik och mentor
Region: Sydsverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2013-3040092
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:10
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Andreas Lindqvist
E-post: andreas.lindqvist@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040087 - Baltic Logistics Know-How - BLK

Name: Baltic Logistics Know-How - BLK
Region: Sydsverige
Projektägare: Karlshamns kommun,
Projektnummer: 2013-3040087
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-11-30 00:00:21
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 994 138
Kontaktperson: Anne-Charlotte Fröberg
E-post: anne-charlotte.froberg@karlshamn.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040084 - GoingeForward

Name: GoingeForward
Region: Sydsverige
Projektägare: Östra Göinge Kommun,
Projektnummer: 2013-3040084
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Tomas Carvonen
E-post: tomas.carvonen@ostragoinge.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040071 - Från Arbetsmarknadsprojekt till Innovativ Insats - Nya Mötesplatser för Unga, Skola och Näringsliv

Name: Från Arbetsmarknadsprojekt till Innovativ Insats - Nya Mötesplatser för Unga, Skola och Näringsliv
Region: Sydsverige
Projektägare: Merit utbildning AB,
Projektnummer: 2013-3040071
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Hilding Åkerman
E-post: hilding.akerman@meritutbildning.com
Specifikt mål:
arrow

2013-3040070 - Förstudie - rundgångsproblematik/återvändare

Name: Förstudie - rundgångsproblematik/återvändare
Region: Sydsverige
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2013-3040070
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Anders Heide
E-post: anders.heide@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040061 - Funktionsnedsättning, Entreprenörskap och Företagande

Name: Funktionsnedsättning, Entreprenörskap och Företagande
Region: Sydsverige
Projektägare: Coompanion,
Projektnummer: 2013-3040061
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Olof Eriksson
E-post: olof.eriksson@skane.coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040058 - Förstudie nätverk

Name: Förstudie nätverk
Region: Sydsverige
Projektägare: Lunds Stift,
Projektnummer: 2013-3040058
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 053 038
Kontaktperson: Johannes Jörgensen
E-post: johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040057 - RSFI - Resurs Språk Friskvård Integration

Name: RSFI - Resurs Språk Friskvård Integration
Region: Sydsverige
Projektägare: Hässleholms kommun,
Projektnummer: 2013-3040057
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Peter Hillve
E-post: peter.hillve@hassleholm.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040049 - Framtidsbron

Name: Framtidsbron
Region: Sydsverige
Projektägare: Internationella kvinnorföreningen i Malmö,
Projektnummer: 2013-3040049
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 995 313
Kontaktperson: Petra Flaum
E-post: petra.flaum@ikf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040047 - KUNSKAPSLYFT TVÄRTOM

Name: KUNSKAPSLYFT TVÄRTOM
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2013-3040047
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Carin Peters
E-post: carin.peters@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040040 - Mötesplats för en kreativ arbetsmarknad

Name: Mötesplats för en kreativ arbetsmarknad
Region: Sydsverige
Projektägare: ABF:s Malmöavdelning,
Projektnummer: 2013-3040040
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Maria Svenning
E-post: maria.svenning@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040034 - RAPS – Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning

Name: RAPS – Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2013-3040034
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 287 790
Kontaktperson: Christine Fernström
E-post: christine.fernstrom@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040026 - TAMU Malmö

Name: TAMU Malmö
Region: Sydsverige
Projektägare: Malmö stad,
Projektnummer: 2013-3040026
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 499 500
Kontaktperson: Åsa Kalee
E-post: asa.kalee@malmo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040019 - URBI

Name: URBI
Region: Sydsverige
Projektägare: hidde iyo dhaqan,
Projektnummer: 2013-3040019
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Warsame Osman
E-post: warsame.osman@spray.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040016 - VALLE

Name: VALLE
Region: Sydsverige
Projektägare: Kommunförbundet Skåne,
Projektnummer: 2013-3040016
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Jan-Åke Johansson
E-post: jan-ake.johansson@kfsk.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040015 - Förstudie Boost by FC Rosengård II

Name: Förstudie Boost by FC Rosengård II
Region: Sydsverige
Projektägare: FC Rosengård,
Projektnummer: 2013-3040015
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 445 986
Kontaktperson: Sylvia Morfiadakis
E-post: sylvia@boostbyfcr.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3040003 - Entreprenörskap över gränser

Name: Entreprenörskap över gränser
Region: Sydsverige
Projektägare: Föreningarna Nordens Förbund,
Projektnummer: 2013-3040003
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-10-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Alma Sandberg
E-post: alma@nordjobb.org
Specifikt mål:
arrow

2013-3030060 - "FRAS-Småland"

Name: "FRAS-Småland"
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Öppna Kanalen Växjö,
Projektnummer: 2013-3030060
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 312 400
Kontaktperson: Avdi Islami
E-post: avdi.islami@okv.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030057 - Kulturarbete för fler

Name: Kulturarbete för fler
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Stiftelsen Västerviks Museum,
Projektnummer: 2013-3030057
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 23:59:16
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 300 000
Kontaktperson: Olof Nimhed
E-post: olof.n@vasterviksmuseum.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030056 - Empowerment by Mentorship

Name: Empowerment by Mentorship
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gislaveds kommun,
Projektnummer: 2013-3030056
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 493 879
Kontaktperson: Malin Åkesson
E-post: malin.akesson@gislaved.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030048 - Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

Name: Förstudie Konjunkturpaket Gislaved
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gislaveds kommun,
Projektnummer: 2013-3030048
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Camilla Wallin Kupferberg
E-post: camilla.wallin.kupferberg@gislaved.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030047 - RUSta

Name: RUSta
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping,
Projektnummer: 2013-3030047
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 447 830
Kontaktperson: Joel Hedegaard
E-post: joel.hedegaard@hlk.hj.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030046 - Folkbildning till hållbart arbete

Name: Folkbildning till hållbart arbete
Region: Småland och Öarna
Projektägare: IF Metall Avd 33 Vätterbygden,
Projektnummer: 2013-3030046
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 547 907
Kontaktperson: Laila Bradling
E-post: laila.bradling@ifmetall.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030045 - VÄXA

Name: VÄXA
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Växjö Kommun,
Projektnummer: 2013-3030045
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Jessica Sorting
E-post: jessica.sorting@vaxjo.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030044 - Sysselsättning 2020

Name: Sysselsättning 2020
Region: Småland och Öarna
Projektägare: ABF Södra Småland,
Projektnummer: 2013-3030044
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 474 371
Kontaktperson: Ola Persson
E-post: ola.persson@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030027 - Förstudie kring utanförskap

Name: Förstudie kring utanförskap
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Alvesta Kommun,
Projektnummer: 2013-3030027
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 950 600
Kontaktperson: Martin Estvall
E-post: martin.estvall@alvesta.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030026 - Ett rikare liv

Name: Ett rikare liv
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Folkuniversitetet Kursverksamh. vid Sthlms univer.,
Projektnummer: 2013-3030026
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-05-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson: Mats Ladebäck
E-post: mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030025 - Mot nya mål

Name: Mot nya mål
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Torsås Kommun,
Projektnummer: 2013-3030025
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Anders Adelgren
E-post: anders.adelgren@torsas.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030018 - Hela kedjan till företaget

Name: Hela kedjan till företaget
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2013-3030018
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 169 570
Kontaktperson: Anna Warén
E-post: anna.waren@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030008 - Samhällsforskarna

Name: Samhällsforskarna
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Projektor Ideell förening,
Projektnummer: 2013-3030008
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 454 000
Kontaktperson: Pierre Bignolas
E-post: pierre.bignolas@natverketsip.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030007 - Ung kompetens - rörlig arbetsmarknad

Name: Ung kompetens - rörlig arbetsmarknad
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Tranås kommun,
Projektnummer: 2013-3030007
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson: Mikaela Höjdevall
E-post: Mikaela.hojdevall@tranas.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030006 - Brobyggare

Name: Brobyggare
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Tranås kommun,
Projektnummer: 2013-3030006
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 450 000
Kontaktperson: Elisabeth Åman
E-post: elisabeth.aman@tranas.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030005 - Funkisförmedlingen

Name: Funkisförmedlingen
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Funkibator ideell förening,
Projektnummer: 2013-3030005
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 550 900
Kontaktperson: Stefan Johansson
E-post: stefan.johansson@funkibator.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030002 - INUNG- inkludera unga

Name: INUNG- inkludera unga
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Projektor Ideell förening,
Projektnummer: 2013-3030002
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 501 046
Kontaktperson: Christina Gutiérrez Malmbom
E-post: christina.gutierrez-malmbom@gepardenproduktion.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3030001 - Mer händer

Name: Mer händer
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet i Kalmar län,
Projektnummer: 2013-3030001
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 864 681
Kontaktperson: Cilla Ilhammar
E-post: cilla.ilhammar@rfkl.se
Specifikt mål:
arrow

2013-3010019 - Samordning av Ungdomsteamets implementering

Name: Samordning av Ungdomsteamets implementering
Region: Stockholm
Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn,
Projektnummer: 2013-3010019
Projektperiod: 2014-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 842 800
Kontaktperson: Malin Larsson
E-post: malin.larsson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090010 - Temagruppen Entreprenörskap och Företagande 2013

Name: Temagruppen Entreprenörskap och Företagande 2013
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Östra Mellansverige,Övre Norrland,Småland och Öarna,Stockholm,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: Arbetsgivarföreningen KFO,
Projektnummer: 2012-3090010
Projektperiod: 2013-01-01 00:00:02 - 2014-12-31 00:00:09
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 305 000
Kontaktperson: Ebba Sellström
E-post: ebba.sellstrom@kfo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090029 - bootin

Name: bootin
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Köpings kommun,
Projektnummer: 2011-3090029
Projektperiod: 2012-08-01 18:06:43 - 2014-12-30 13:19:01
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 552 723
Kontaktperson: Carl Axelson
E-post: carl.axelson@koping.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050078 - GRAF Kompetens - GR Arbete och Funktionsnedsättning, Kompetens

Name: GRAF Kompetens - GR Arbete och Funktionsnedsättning, Kompetens
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3050078
Projektperiod: 2012-08-01 13:32:34 - 2014-06-30 13:32:45
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 026 791
Kontaktperson: Nicholas Singleton
E-post: nicholas.singleton@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090063 - "Vi vill! Vi kan! Vi gör det!"

Name: "Vi vill! Vi kan! Vi gör det!"
Region: Norra Mellansverige,Västsverige
Projektägare: Åmåls kommun,
Projektnummer: 2011-3090063
Projektperiod: 2012-06-01 17:40:12 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 043 709
Kontaktperson: Morgan Johansson
E-post: morgan.johansson@amal.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090122 - Athena

Name: Athena
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Uppsala Kommun,
Projektnummer: 2011-3090122
Projektperiod: 2012-06-01 13:39:44 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 857 682
Kontaktperson: Ladan Moussavian Ekman
E-post: ladan.moussavian-ekman@uppsala.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090055 - Projekt "jobbchansen"

Name: Projekt "jobbchansen"
Region: Sydsverige
Projektägare: Personalpartner Karlsson & Co AB,
Projektnummer: 2011-3090055
Projektperiod: 2012-05-01 12:42:15 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 094 436
Kontaktperson: Anders Karlsson
E-post: anders@personalpartner.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040102 - Summak

Name: Summak
Region: Sydsverige
Projektägare: Drömmarnas Hus,
Projektnummer: 2011-3040102
Projektperiod: 2012-05-01 10:49:49 - 2013-06-30 10:49:56
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 745 000
Kontaktperson: Jenny Kölfors
E-post: jenny@drommarnashus.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090105 - SPICA - för ökad mångfald i byggbranschen

Name: SPICA - för ökad mångfald i byggbranschen
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Östra Mellansverige
Projektägare: Byggutbildning Star i Dalarna AB,
Projektnummer: 2011-3090105
Projektperiod: 2012-04-02 14:46:28 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 030 989
Kontaktperson: Eva-Lena Palander
E-post: eva-lena@byggstar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040097 - Mångfald för ökad konkurrenskraft

Name: Mångfald för ökad konkurrenskraft
Region: Sydsverige
Projektägare: Internationella kvinnorföreningen i Malmö,
Projektnummer: 2011-3040097
Projektperiod: 2012-04-01 13:26:50 - 2014-03-31 13:27:01
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 029 553
Kontaktperson: Sandra Noven
E-post: samverkan@ikf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090084 - iCompraktik

Name: iCompraktik
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Tekniska College,
Projektnummer: 2011-3090084
Projektperiod: 2012-04-01 12:27:33 - 2014-03-31 12:27:43
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 986 020
Kontaktperson: Hans Sundbom
E-post: hans.sundbom@gtc.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3020089 - The Gottsunda Way

Name: The Gottsunda Way
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Uppsala kommuns Fastighetsakti,
Projektnummer: 2011-3020089
Projektperiod: 2012-04-01 11:34:03 - 2014-03-31 11:33:43
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 625 401
Kontaktperson: Josefin Nilsson
E-post: Josefin.Nilsson@uppsalafastighets.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040068 - KUL (kompetens, utveckling och Livsviktigt) På Limhamn

Name: KUL (kompetens, utveckling och Livsviktigt) På Limhamn
Region: Sydsverige
Projektägare: På Limhamn,
Projektnummer: 2011-3040068
Projektperiod: 2012-04-01 11:21:16 - 2014-03-31 11:21:24
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 345 878
Kontaktperson: Rolf Svensson
E-post: rolf@polimhamn.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050093 - medVind

Name: medVind
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Tekniska College,
Projektnummer: 2011-3050093
Projektperiod: 2012-04-01 09:42:04 - 2014-06-30 00:00:40
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 19 087 176
Kontaktperson: Jan Johansson
E-post: jan.johansson@gtc.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3050116 - Lean Lantbruk

Name: Lean Lantbruk
Region: Västsverige
Projektägare: Hushållningssällskapet Halland,
Projektnummer: 2011-3050116
Projektperiod: 2012-04-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:52
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 680 308
Kontaktperson: Martin Melin
E-post: martin.melin@vxa.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010049 - Carpe (2)

Name: Carpe (2)
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2011-3010049
Projektperiod: 2012-04-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 12 481 342
Kontaktperson: Carin Bergström
E-post: carin.bergstrom@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090094 - VÅGA

Name: VÅGA
Region: Övre Norrland
Projektägare: Luleå kommun,
Projektnummer: 2011-3090094
Projektperiod: 2012-03-05 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 751 922
Kontaktperson: Lotta Zetterström
E-post: lotta.zetterstrom@amf.lulea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050074 - Utveckla sociala företag

Name: Utveckla sociala företag
Region: Västsverige
Projektägare: Åmåls kommun,
Projektnummer: 2011-3050074
Projektperiod: 2012-03-01 13:37:36 - 2014-02-28 13:37:41
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 667 461
Kontaktperson: Morgan Johansson
E-post: morgan.johansson@amal.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050128 - hälsobefrämjande organisationer i Tidaholms kommun

Name: hälsobefrämjande organisationer i Tidaholms kommun
Region: Västsverige
Projektägare: Tidaholms kommun,
Projektnummer: 2011-3050128
Projektperiod: 2012-03-01 11:01:59 - 2014-02-28 11:02:04
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 098 811
Kontaktperson: Marie Anebreid
E-post: marie.anebreid@tidaholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090145 - Somali Information and Business Centre

Name: Somali Information and Business Centre
Region: Sydsverige
Projektägare: Herbert Felix Institutet,
Projektnummer: 2011-3090145
Projektperiod: 2012-03-01 10:53:51 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 889 827
Kontaktperson: Fuad Mohamed
E-post: fuad.mohamed@somalicentre.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050089 - SKY-Stark Kompetens och Yrkesstolthet

Name: SKY-Stark Kompetens och Yrkesstolthet
Region: Västsverige
Projektägare: Tranemo Kommun, Kommunalkontor,
Projektnummer: 2011-3050089
Projektperiod: 2012-03-01 09:49:33 - 2014-02-28 09:49:43
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 044 119
Kontaktperson: Mario Goran
E-post: mario.goran@tranemo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090058 - Jobbforum Framtid

Name: Jobbforum Framtid
Region: Västsverige
Projektägare: ABF Sydvästra Götaland,
Projektnummer: 2011-3090058
Projektperiod: 2012-03-01 08:56:43 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 797 663
Kontaktperson: Jeanette Andersson
E-post: jeanette.andersson@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090126 - ALFA3

Name: ALFA3
Region: Västsverige
Projektägare: Laholms kommun,
Projektnummer: 2011-3090126
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 990 140
Kontaktperson: Eva Jeppsson
E-post: eva.jeppsson@laholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090107 - Y-Allas jobb

Name: Y-Allas jobb
Region: Sydsverige
Projektägare: ABF:s Malmöavdelning,
Projektnummer: 2011-3090107
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 991 540
Kontaktperson: Christina Merker-Siesjö
E-post: christina.m-siesjo@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090047 - Entreprenörsskolan

Name: Entreprenörsskolan
Region: Sydsverige
Projektägare: Kristianstads kommun,
Projektnummer: 2011-3090047
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 165 872
Kontaktperson: Liliana Jörstad
E-post: liliana.jorstad@kristianstad.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050131 - GR SYVO (studie- yrkesvägledning och orientering)

Name: GR SYVO (studie- yrkesvägledning och orientering)
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3050131
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-05-31 00:00:37
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 183 444
Kontaktperson: Josefin Claesson
E-post: josefin.claesson@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050122 - Rena Lyftet

Name: Rena Lyftet
Region: Västsverige
Projektägare: Västra Götalandsregionen,
Projektnummer: 2011-3050122
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-02-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 847 955
Kontaktperson: Maria Edelton
E-post: maria.edelton@gbg.fhsk.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050068 - Innovativt lärande Väst

Name: Innovativt lärande Väst
Region: Västsverige
Projektägare: JOWE AB,
Projektnummer: 2011-3050068
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-02-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 660 200
Kontaktperson: Eva Lindblad
E-post: eva.lindblad@inom.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3040067 - Klara, Färdiga, Gå

Name: Klara, Färdiga, Gå
Region: Sydsverige
Projektägare: SISU idrottsutbildarna,
Projektnummer: 2011-3040067
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:23
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 900 000
Kontaktperson: Gert Carlsson
E-post: gert.carlsson@sisuidrottsutbildarna.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020084 - Handelsplats Surahammar

Name: Handelsplats Surahammar
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Hallstahammar Promotion,
Projektnummer: 2011-3020084
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-02-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 734 707
Kontaktperson: Susanne Sedvall
E-post: susanne@sedvalls.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020078 - Djurmagazinet Östra Mellansverige

Name: Djurmagazinet Östra Mellansverige
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Djurmagazinet i Sverige AB,
Projektnummer: 2011-3020078
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2013-08-31 08:15:03
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 045 600
Kontaktperson: Terje Heggdahl
E-post: terje.heggdahl@djurmagazinet.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010056 - KulturKraft Stockholm

Name: KulturKraft Stockholm
Region: Stockholm
Projektägare: TRS Servicebolag AB,
Projektnummer: 2011-3010056
Projektperiod: 2012-03-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 32 017 942
Kontaktperson: Maria Rydén
E-post: maria@kulturkraftstockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060046 - Kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Dalarna

Name: Kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Dalarna
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Stiftelsen Hantverk & Utbildni,
Projektnummer: 2011-3060046
Projektperiod: 2012-02-27 10:56:33 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 766 350
Kontaktperson: Hans From
E-post: hans.from@bncollege.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020116 - Aktiv ledarskapsutveckling för företag - Projekt ALF

Name: Aktiv ledarskapsutveckling för företag - Projekt ALF
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Flens Kommun,
Projektnummer: 2011-3020116
Projektperiod: 2012-02-16 13:30:06 - 2014-02-15 13:29:50
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 884 400
Kontaktperson: Oscar Lyttbacka
E-post: oscar.lyttbacka@flen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010067 - NOTIS-Naturv o Tekn i Sam

Name: NOTIS-Naturv o Tekn i Sam
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms universitet,
Projektnummer: 2011-3010067
Projektperiod: 2012-02-15 17:27:46 - 2014-07-31 00:00:14
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 549 437
Kontaktperson: Daniel Brolén
E-post: daniel@stockholmsakademiskaforum.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090101 - EVA - Etablering Via Arbete

Name: EVA - Etablering Via Arbete
Region: Västsverige
Projektägare: AcadeMedia Eductus,
Projektnummer: 2011-3090101
Projektperiod: 2012-02-15 16:32:40 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 20 055 895
Kontaktperson: Senada Ljutic
E-post: senada.ljutic@eductus.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090009 - Närverket

Name: Närverket
Region: Sydsverige
Projektägare: Föreningen Furuboda,
Projektnummer: 2012-3090009
Projektperiod: 2012-02-15 11:56:15 - 2015-06-30 00:00:20
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 985 000
Kontaktperson: Kaisa Welander
E-post: kaisa.welander@furuboda.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090064 - Minskad stress bland arbetssökande

Name: Minskad stress bland arbetssökande
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms universitet,
Projektnummer: 2011-3090064
Projektperiod: 2012-02-13 14:19:14 - 2013-04-30 00:00:32
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 857 527
Kontaktperson: Giorgio Grossi
E-post: giorgio.grossi@stressforskning.su.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050113 - Kompetensutveckling FTG Cranes

Name: Kompetensutveckling FTG Cranes
Region: Västsverige
Projektägare: FTG Cranes AB,
Projektnummer: 2011-3050113
Projektperiod: 2012-02-13 10:19:01 - 2014-09-30 00:00:14
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 880 500
Kontaktperson: David Svedberg
E-post: david.svedberg@ftgforest.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3020112 - Kompetenshöjning genom validering

Name: Kompetenshöjning genom validering
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Oxelsösunds kommun,
Projektnummer: 2011-3020112
Projektperiod: 2012-02-13 09:18:12 - 2014-02-12 09:18:20
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 149 260
Kontaktperson: Else-Marie Jarl
E-post: else-marie.jarl@oxelosund.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090002 - Plug in

Name: Plug in
Region: Mellersta Norrland,Östra Mellansverige,Övre Norrland,Småland och Öarna,Västsverige
Projektägare: Sveriges kommuner och landsting,
Projektnummer: 2012-3090002
Projektperiod: 2012-02-10 14:31:10 - 2015-06-30 00:00:33
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 97 676 225
Kontaktperson: Leif Klingensjö
E-post: leif.klingensjo@skl.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090003 - Stödinsatser för unga i Östergötland

Name: Stödinsatser för unga i Östergötland
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Studiefrämjandet i Östergötland,
Projektnummer: 2012-3090003
Projektperiod: 2012-02-10 14:30:30 - 2014-06-30 08:06:59
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 860 000
Kontaktperson: Anneli Kullenberg
E-post: anneli.kullenberg@studieframjandet.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090004 - Ungdomskraft

Name: Ungdomskraft
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gotlands kommun,
Projektnummer: 2012-3090004
Projektperiod: 2012-02-10 14:30:17 - 2014-12-31 00:00:38
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 681 400
Kontaktperson: Jan Svensson
E-post: jan.svensson@gotland.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090005 - VBU insatser för ungdomar

Name: VBU insatser för ungdomar
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU,
Projektnummer: 2012-3090005
Projektperiod: 2012-02-10 14:29:34 - 2014-07-15 00:00:22
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 887 000
Kontaktperson: Mats Johnsson
E-post: mats.johnsson@vbu.ludvika.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090006 - Vetlanda drop-outs

Name: Vetlanda drop-outs
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Vetlanda kommun,
Projektnummer: 2012-3090006
Projektperiod: 2012-02-10 14:28:57 - 2014-10-31 00:00:39
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 956 366
Kontaktperson: Sven Fritz
E-post: sven.fritz@vetlanda.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090007 - Innovationssystem drop-outs

Name: Innovationssystem drop-outs
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Jämtlands läns gymnasieförbund,
Projektnummer: 2012-3090007
Projektperiod: 2012-02-10 14:28:23 - 2014-07-15 00:00:17
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 980 000
Kontaktperson: Britt Uddegård
E-post: britt.uddegard@zonline.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090008 - Rätt väg ut

Name: Rätt väg ut
Region: Övre Norrland
Projektägare: Medlefors Folkhögskola,
Projektnummer: 2012-3090008
Projektperiod: 2012-02-10 14:27:44 - 2014-06-30 08:04:08
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 099 243
Kontaktperson: Jeanette Carlsson
E-post: jeanette.carlsson@medlefors.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090042 - ISAK

Name: ISAK
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Samordningsförbundet RAR,
Projektnummer: 2011-3090042
Projektperiod: 2012-02-06 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 18 641 960
Kontaktperson: Kenny Sjöberg
E-post: kenny@rarsormland.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070031 - Bygg lärande!

Name: Bygg lärande!
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Trångsviken Bygg Aktiebolag,
Projektnummer: 2011-3070031
Projektperiod: 2012-02-06 00:00:00 - 2012-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 496 140
Kontaktperson: Per Nordanberg
E-post: per@visionera.nu
Specifikt mål:
arrow

2011-3070027 - Småföretagarnas kompetensförsörjning

Name: Småföretagarnas kompetensförsörjning
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Ek. för Samhällsbyggarna,
Projektnummer: 2011-3070027
Projektperiod: 2012-02-06 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 358 266
Kontaktperson: Lena Schmidt
E-post: samhallsbyggarna.lena@telia.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3090045 - Vägen till arbete

Name: Vägen till arbete
Region: Västsverige
Projektägare: Trollhättans Stad,
Projektnummer: 2011-3090045
Projektperiod: 2012-02-01 16:56:40 - 2014-03-31 09:01:44
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 548 312
Kontaktperson: Susann Meah
E-post: susann.meah@trollhattan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090125 - Egenkraft

Name: Egenkraft
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Katrineholms Kommun,
Projektnummer: 2011-3090125
Projektperiod: 2012-02-01 15:35:07 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 287 415
Kontaktperson: Thomas Ronach
E-post: thomas.ronach@viadidakt.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010050 - Consensio - Kompetensutveckling i samspel

Name: Consensio - Kompetensutveckling i samspel
Region: Stockholm
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2011-3010050
Projektperiod: 2012-02-01 14:35:50 - 2014-07-31 14:08:44
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 19 368 350
Kontaktperson: Kristian Lindström
E-post: kristian.lindstrom@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090134 - K2-Marknadsplats för kompetens och karriär

Name: K2-Marknadsplats för kompetens och karriär
Region: Stockholm
Projektägare: Södertälje kommun,
Projektnummer: 2011-3090134
Projektperiod: 2012-02-01 14:11:24 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 30 182 707
Kontaktperson: Lena Lago
E-post: lena.lago@sodertalje.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040096 - Visionärt ledarskap

Name: Visionärt ledarskap
Region: Sydsverige
Projektägare: Osby kommun,
Projektnummer: 2011-3040096
Projektperiod: 2012-02-01 11:46:03 - 2013-11-30 11:46:22
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 535 693
Kontaktperson: Anna Olsson
E-post: anna.olsson@osby.se
Specifikt mål:
arrow

2012-3090001 - TIA 2012

Name: TIA 2012
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Östra Mellansverige,Övre Norrland,Småland och Öarna,Stockholm,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Projektnummer: 2012-3090001
Projektperiod: 2012-02-01 11:34:32 - 2014-08-31 00:00:31
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 096 807
Kontaktperson: eva koff
E-post: eva.koff@framtidsstudier.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090096 - Raka Vägen

Name: Raka Vägen
Region: Stockholm
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2011-3090096
Projektperiod: 2012-02-01 11:17:04 - 2012-09-30 00:00:39
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 814 036
Kontaktperson: Renzo Noé
E-post: renzo.noe@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090142 - Samverkan utan gränser

Name: Samverkan utan gränser
Region: Sydsverige
Projektägare: Hässleholms kommun,
Projektnummer: 2011-3090142
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:14
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 638 862
Kontaktperson: Margaretha Håkansson
E-post: margaretha.hakansson@hassleholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090113 - HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst

Name: HANTVERKSJOBB i Skåne nordväst
Region: Sydsverige
Projektägare: Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning,
Projektnummer: 2011-3090113
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:47
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 912 336
Kontaktperson: Ann Abrahamsson
E-post: ann.abrahamsson@helsingborg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090099 - IT-piloterna

Name: IT-piloterna
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3090099
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 147 732
Kontaktperson: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
E-post: sandra.goll-rasmussen.nielsen@GRkom.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090098 - Lobben

Name: Lobben
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Övre Norrland
Projektägare: Jämtland Härjedalens idrottsförbund,
Projektnummer: 2011-3090098
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 378 615
Kontaktperson: Anders Johansson
E-post: anders.johansson@jhidrott.rf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090086 - På G

Name: På G
Region: Västsverige
Projektägare: Medborgarskolan Region Väst,
Projektnummer: 2011-3090086
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 13 037 190
Kontaktperson: Helene Ungberg
E-post: helene.ungberg@medborgarskolan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090080 - Tyst Kunskap

Name: Tyst Kunskap
Region: Sydsverige
Projektägare: Eslövs Kommun,
Projektnummer: 2011-3090080
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 557 924
Kontaktperson: Peter Juterot
E-post: peter.juterot@eslov.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090075 - Brytpunkt

Name: Brytpunkt
Region: Sydsverige
Projektägare: Kävlinge kommun,
Projektnummer: 2011-3090075
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:49
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 493 248
Kontaktperson: Roger Alfh
E-post: roger.alfh@kavlinge.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090073 - UMiA –" Ungas Mobilisering inför Arbetslivet"

Name: UMiA –" Ungas Mobilisering inför Arbetslivet"
Region: Stockholm
Projektägare: Försäkringskassan,
Projektnummer: 2011-3090073
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-07-31 00:00:26
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 25 453 298
Kontaktperson: Fredrik Samnegård
E-post: fredrik.samnegard@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090067 - ReSa

Name: ReSa
Region: Sydsverige
Projektägare: Hörby kommun,
Projektnummer: 2011-3090067
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 130 623
Kontaktperson: Kaj Hansson
E-post: kaj.hansson@horby.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080040 - Hälsofrämjande medarbetarskap

Name: Hälsofrämjande medarbetarskap
Region: Övre Norrland
Projektägare: Skellefteå kommun,
Projektnummer: 2011-3080040
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 577 593
Kontaktperson: Carita Löfstedt
E-post: carita.lofstedt@skelleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070037 - Kraftsamling Härjedalen

Name: Kraftsamling Härjedalen
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Härjedalens kommun,
Projektnummer: 2011-3070037
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 521 794
Kontaktperson: Carina Portin
E-post: carina.portin@herjedalen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070033 - Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete

Name: Arbetskraftskoordinator - För sysselsättning och arbete
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Strömsunds kommun,
Projektnummer: 2011-3070033
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 140 574
Kontaktperson: Cathrine Reinemyr
E-post: cathrine.reinemyr@stromsund.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070032 - Min tur

Name: Min tur
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Stiftelse Kursverksamhet vid U,
Projektnummer: 2011-3070032
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 161 905
Kontaktperson: Vincent Arvidsson
E-post: vincent.arvidsson@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070026 - Genomförande Kompetensförsörjning 2011-5070001

Name: Genomförande Kompetensförsörjning 2011-5070001
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Färgmagasinet i Ö-vik AB,
Projektnummer: 2011-3070026
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 412 350
Kontaktperson: Magnus Westman
E-post: magnus@fargmagasinet.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070025 - Permobil, genomförande

Name: Permobil, genomförande
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Permobil Holding AB,
Projektnummer: 2011-3070025
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 627 300
Kontaktperson: Maria Nordin
E-post: maria.nordin@permobil.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070024 - Helt Rätt i Berg

Name: Helt Rätt i Berg
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Bergs kommun,
Projektnummer: 2011-3070024
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 590 783
Kontaktperson: Emma Lundbäck
E-post: emma.lundback@berg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070023 - Gemensamma Ragunda

Name: Gemensamma Ragunda
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Ragunda kommun,
Projektnummer: 2011-3070023
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 739 020
Kontaktperson: Tommy Lundkvist
E-post: tommy.lundkvist@zonline.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070022 - Assistanslotsen, genomförande

Name: Assistanslotsen, genomförande
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: AssistansLotsen AB,
Projektnummer: 2011-3070022
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-07-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 544 872
Kontaktperson: Anni Wessén
E-post: anni.wessen@assistanslotsen.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3070021 - Lärlingslotsen steg 2

Name: Lärlingslotsen steg 2
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Regionförbundet Jämtlands Län,
Projektnummer: 2011-3070021
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:14
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 723 116
Kontaktperson: Bodil Englund
E-post: bodil.englund@regionjamtland.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070019 - TUVA - Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete

Name: TUVA - Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Sollefteå kommun,
Projektnummer: 2011-3070019
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 486 737
Kontaktperson: Mia Grundström
E-post: mia.grundstrom@solleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3070018 - Integration via Arbete (IVAR)

Name: Integration via Arbete (IVAR)
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Sollefteå kommun,
Projektnummer: 2011-3070018
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-03-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 777 070
Kontaktperson: Salim Khater
E-post: salim.khater@solleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060043 - Wilex

Name: Wilex
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: karlstads stift,
Projektnummer: 2011-3060043
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 993 377
Kontaktperson: Charlotte Klingestad
E-post: charlotte.klingestad@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060029 - CREARE VIVERE (CV)

Name: CREARE VIVERE (CV)
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Sunne kommun,
Projektnummer: 2011-3060029
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 11 982 000
Kontaktperson: Oda Larsson
E-post: oda.larsson@sunne.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060023 - Kompetensbyrån

Name: Kompetensbyrån
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Gagnefs Kommun,
Projektnummer: 2011-3060023
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-27 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 268 993
Kontaktperson: Bibbi Westhed
E-post: bibbi.westhed@gagnef.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050088 - Rom san - är du rom?

Name: Rom san - är du rom?
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2011-3050088
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:33
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 394 619
Kontaktperson: Maria Forneheim
E-post: maria.forneheim@kultur.goteborg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050085 - Vinna/Vinna - genom att utveckla kompetens och lärande miljöer

Name: Vinna/Vinna - genom att utveckla kompetens och lärande miljöer
Region: Västsverige
Projektägare: Kompetenssamverkan BohusDal,
Projektnummer: 2011-3050085
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-04-30 00:00:57
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 380 919
Kontaktperson: Kerstin Svennarp-Hilmersson
E-post: kompetenssamverkan@telia.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3050084 - IT-lyftet

Name: IT-lyftet
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3050084
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-04-30 00:00:02
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 541 461
Kontaktperson: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
E-post: sandra.goll-rasmussen.nielsen@GRkom.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050083 - SamTidigt

Name: SamTidigt
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3050083
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-05-31 00:00:12
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 12 518 022
Kontaktperson: Lotta Wall
E-post: lotta.wall@grkom.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040091 - LEVEL 2

Name: LEVEL 2
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2011-3040091
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 528 000
Kontaktperson: Marianne Andersson
E-post: marianne.b.andersson@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040090 - Förståelse öppnar nya dörrar

Name: Förståelse öppnar nya dörrar
Region: Sydsverige
Projektägare: Region Skåne,
Projektnummer: 2011-3040090
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 858 885
Kontaktperson: Christine Fernström
E-post: christine.fernstrom@skane.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040089 - Kompetens och samverkan

Name: Kompetens och samverkan
Region: Sydsverige
Projektägare: Coompanion,
Projektnummer: 2011-3040089
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 879 318
Kontaktperson: Louise Lindell
E-post: louise.lindell@skane.coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040085 - ME - Kompetensutveckling för tillväxt och effektivisering

Name: ME - Kompetensutveckling för tillväxt och effektivisering
Region: Sydsverige
Projektägare: Media Evolution Southern Sweden,
Projektnummer: 2011-3040085
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 07:56:40
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 13 126 002
Kontaktperson: Helen Berg
E-post: helen@mediaevolution.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040081 - CSR och Företagande – att Förena Samhällsnytta med Affärsnytta

Name: CSR och Företagande – att Förena Samhällsnytta med Affärsnytta
Region: Sydsverige
Projektägare: Malmö stad,
Projektnummer: 2011-3040081
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 880 018
Kontaktperson: Julia Magnusson
E-post: julia.magnusson@malmo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040078 - MÖTAS

Name: MÖTAS
Region: Sydsverige
Projektägare: Kommunförbundet Skåne,
Projektnummer: 2011-3040078
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 15:39:51
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 841 473
Kontaktperson: Jan-Åke Johansson
E-post: jan-ake.johansson@kfsk.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040073 - Omvänt Mentorskap

Name: Omvänt Mentorskap
Region: Sydsverige
Projektägare: Kristianstads kommun,
Projektnummer: 2011-3040073
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2013-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 251 631
Kontaktperson: Mattias Wirsén
E-post: mattias.wirsen@kristianstad.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040072 - Skåneakademier Kristianstad 2.0

Name: Skåneakademier Kristianstad 2.0
Region: Sydsverige
Projektägare: Kristianstads kommun,
Projektnummer: 2011-3040072
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 826 235
Kontaktperson: Peter Carlsson
E-post: info@skaneakademierkristianstad.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040060 - Kompetensförsörjning-Empowerment

Name: Kompetensförsörjning-Empowerment
Region: Sydsverige
Projektägare: Kirsebergs församling,
Projektnummer: 2011-3040060
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 249 665
Kontaktperson: Johannes Jörgensen
E-post: johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020106 - Inkludera mera!

Name: Inkludera mera!
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Örebro Läns Idrottsförbund,
Projektnummer: 2011-3020106
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 147 030
Kontaktperson: Margareta Johansson
E-post: margareta.johansson@olif.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020092 - Making space for competence

Name: Making space for competence
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Eskilstuna Jernmanufaktur,
Projektnummer: 2011-3020092
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 757 817
Kontaktperson: Agneta Engström
E-post: agneta@munktellsciencepark.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020085 - Handelsplats Hallstahammar

Name: Handelsplats Hallstahammar
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Hallstahammar Promotion,
Projektnummer: 2011-3020085
Projektperiod: 2012-02-01 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 064 140
Kontaktperson: Mikael Metzmaa
E-post: mikael@hallstahammar.nu
Specifikt mål:
arrow

2011-3020096 - Kompetenslyftet

Name: Kompetenslyftet
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan,
Projektnummer: 2011-3020096
Projektperiod: 2012-01-23 15:26:00 - 2014-01-23 15:26:37
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 795 960
Kontaktperson: Birgitta Söljén
E-post: birgitta.soljen@sv.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090117 - Göra Skillnad

Name: Göra Skillnad
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Karlskoga kommun,
Projektnummer: 2011-3090117
Projektperiod: 2012-01-16 16:23:10 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 352 801
Kontaktperson: Elisabeth Sedebron
E-post: elisabeth.sedeborn@karlskoga.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090024 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Name: Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända
Region: Övre Norrland
Projektägare: Kalix kommun,
Projektnummer: 2011-3090024
Projektperiod: 2012-01-16 15:54:37 - 2013-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 155 039
Kontaktperson: Tommy Nilsson
E-post: tommy.nilsson@edu.kalix.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020130 - Nätverket Hälsoentreprenörerna

Name: Nätverket Hälsoentreprenörerna
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Hälsoteamet AB i Norrköping,
Projektnummer: 2011-3020130
Projektperiod: 2012-01-16 13:06:39 - 2014-01-15 09:11:15
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 926 790
Kontaktperson: Helene Strandberg
E-post: helene@halsoteamet.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3090050 - Rum för växande

Name: Rum för växande
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Eskilstuna kommun,
Projektnummer: 2011-3090050
Projektperiod: 2012-01-16 09:17:26 - 2014-06-27 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 616 119
Kontaktperson: Marie Davoust
E-post: marie.davoust@eskilstuna.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090116 - NUEVO K2

Name: NUEVO K2
Region: Norra Mellansverige,Östra Mellansverige
Projektägare: Örebro kommun,
Projektnummer: 2011-3090116
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 29 438 748
Kontaktperson: Lisa Dahlpil
E-post: lisa.dahlpil@orebro.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090115 - Newo Drom (En ny väg)

Name: Newo Drom (En ny väg)
Region: Västsverige
Projektägare: Göteborgs Kommun,
Projektnummer: 2011-3090115
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:44
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 443 628
Kontaktperson: Susanne Lotzke
E-post: susanne.lotzke@ssbd.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060054 - Arbetslust i Västra Gästrikland

Name: Arbetslust i Västra Gästrikland
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Sandvikens Kommun,
Projektnummer: 2011-3060054
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 14 749 926
Kontaktperson: Mia Eriksson
E-post: mia.eriksson@sandviken.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060051 - Branschmix för livslångt lärande

Name: Branschmix för livslångt lärande
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Hedemora Näringsliv AB,
Projektnummer: 2011-3060051
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 803 300
Kontaktperson: Anna Malmestrand
E-post: anna@hedemoranaringsliv.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060050 - På väg till jobbet

Name: På väg till jobbet
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Avesta kommun,
Projektnummer: 2011-3060050
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 256 072
Kontaktperson: Marita Andersson
E-post: marita.andersson@avesta.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060042 - Aktör för välfärd

Name: Aktör för välfärd
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: VÄSTERÅS STIFT,
Projektnummer: 2011-3060042
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 401 798
Kontaktperson: Anders Hagman
E-post: anders.hagman@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060028 - Arenan Academy

Name: Arenan Academy
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Falu Kommun,
Projektnummer: 2011-3060028
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-05-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 600 030
Kontaktperson: John Nises
E-post: john.nises@falun.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3060026 - KUB

Name: KUB
Region: Norra Mellansverige
Projektägare: Region Värmland - Kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3060026
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 175 437
Kontaktperson: Anna Christina Rutquist
E-post: anna-christina.rutquist@regionvarmland.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030044 - Yrkeslyftet

Name: Yrkeslyftet
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gislaved Näringsliv AB,
Projektnummer: 2011-3030044
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 169 515
Kontaktperson: Monica Strannabjer
E-post: monica@gna.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020123 - Företags-racet

Name: Företags-racet
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Tierps företagare,
Projektnummer: 2011-3020123
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-15 09:25:45
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 598 811
Kontaktperson: Sara Hellberg
E-post: sara@mfokus.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020120 - KTC i LTV - Kliniskt träningscentrum

Name: KTC i LTV - Kliniskt träningscentrum
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Landstinget Västmanland,
Projektnummer: 2011-3020120
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-15 11:07:54
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 373 520
Kontaktperson: Annsofi Blomquist
E-post: annsofi.blomquist@ltv.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020119 - Enköpingsmodellen

Name: Enköpingsmodellen
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Enköpings kommun,
Projektnummer: 2011-3020119
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 531 007
Kontaktperson: Susanna Stålhand
E-post: susanna.stalhand@enkoping.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020118 - Salut2

Name: Salut2
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Uppsala Kommun,
Projektnummer: 2011-3020118
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2013-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 492 903
Kontaktperson: Annika Friberg
E-post: annika.friberg@uppsala.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020115 - NUEVO Kompetens

Name: NUEVO Kompetens
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Örebro kommun,
Projektnummer: 2011-3020115
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2013-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 418 920
Kontaktperson: Lisa Dahlpil
E-post: lisa.dahlpil@orebro.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020100 - KNUFF - Kunskap, nätverk, utveckling för företagare

Name: KNUFF - Kunskap, nätverk, utveckling för företagare
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Företagarna Norrköping,
Projektnummer: 2011-3020100
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2013-12-13 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 932 313
Kontaktperson: Yvonne Anglesjö
E-post: yvonne.anglesjo@foretagarna.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020098 - EntrepreLÄRskap

Name: EntrepreLÄRskap
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Trosa Kommun,
Projektnummer: 2011-3020098
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 331 216
Kontaktperson: Eva Westergren
E-post: eva.westergren@trosa.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020097 - Gnesta Företagsutveckling

Name: Gnesta Företagsutveckling
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Gnesta kommun,
Projektnummer: 2011-3020097
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-16 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 862 086
Kontaktperson: Margret Olsson
E-post: Margret.olsson@gnesta.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020095 - Värdskap i Valdemarsvik

Name: Värdskap i Valdemarsvik
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Ekubator ekonomisk förening,
Projektnummer: 2011-3020095
Projektperiod: 2012-01-16 00:00:00 - 2014-01-15 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 854 815
Kontaktperson: Thomas Ekh
E-post: info@ekubator.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090112 - "Vägen tillbaka mot ett hållbart arbete"

Name: "Vägen tillbaka mot ett hållbart arbete"
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: LO-distriktet i Mellansverige,
Projektnummer: 2011-3090112
Projektperiod: 2012-01-09 14:03:22 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 715 117
Kontaktperson: Berit Örtell
E-post: berit.ortell@lo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090054 - Nystart

Name: Nystart
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Hallstahammars Kommun,
Projektnummer: 2011-3090054
Projektperiod: 2012-01-09 13:52:39 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 054 625
Kontaktperson: Monna Ridderström
E-post: monna.ridderstrom@hallstahammar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090091 - EQUIP

Name: EQUIP
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Frälsningsarmén,
Projektnummer: 2011-3090091
Projektperiod: 2012-01-09 09:12:24 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 758 329
Kontaktperson: Lars Sjöberg
E-post: lars@sahumaid.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3090065 - Min tur i Luleå

Name: Min tur i Luleå
Region: Övre Norrland
Projektägare: Stiftelse Kursverksamhet vid U,
Projektnummer: 2011-3090065
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 619 819
Kontaktperson: Siv Suikki
E-post: siv.suikki@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080054 - Beaivi

Name: Beaivi
Region: Övre Norrland
Projektägare: Svenska Samernas Riksförbund,
Projektnummer: 2011-3080054
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2013-06-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 999 550
Kontaktperson: Fredrik Juuso
E-post: fredrik@sapmi.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080045 - Konkurrenskraft i samverkan

Name: Konkurrenskraft i samverkan
Region: Övre Norrland
Projektägare: Strukturm i Jokkmokk AB,
Projektnummer: 2011-3080045
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2013-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 957 850
Kontaktperson: Ing-Marie Grahn
E-post: ing-mari.grahn@strukturum.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080043 - Folkhögskolor i förändring, FIF

Name: Folkhögskolor i förändring, FIF
Region: Övre Norrland
Projektägare: Sunderby folkhögskola,
Projektnummer: 2011-3080043
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2013-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 981 920
Kontaktperson: sussanne Blomdahl
E-post: sussanne@sunderby.fhsk.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080039 - M.E.R

Name: M.E.R
Region: Övre Norrland
Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbotten,
Projektnummer: 2011-3080039
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2013-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 799 885
Kontaktperson: Peter Grusmark
E-post: peter.grusmark@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080030 - AC lyftet

Name: AC lyftet
Region: Övre Norrland
Projektägare: Lycksele kommun, Uppdragskontoret,
Projektnummer: 2011-3080030
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2013-06-28 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 935 560
Kontaktperson: Malin Ackermann
E-post: malin.ackermann@lycksele.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030050 - Kultur, strategi och framtid

Name: Kultur, strategi och framtid
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Kulturparken Småland AB,
Projektnummer: 2011-3030050
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 580 175
Kontaktperson: Mariana Gomes Johannesson
E-post: mariana.g.j@kulturparkensmaland.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030049 - ASD Resurs

Name: ASD Resurs
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Hansa Utbildning AB,
Projektnummer: 2011-3030049
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 592 460
Kontaktperson: Elsy Johansson
E-post: elsy@hansautbildning.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030047 - EIO- Småland och Öarna

Name: EIO- Småland och Öarna
Region: Småland och Öarna
Projektägare: EIO Medelmsservice AB,
Projektnummer: 2011-3030047
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-04-09 00:00:18
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 443 208
Kontaktperson: Ulf Pettersson
E-post: ulf.pettersson@eio.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030038 - InterKom - Competence and Interaction

Name: InterKom - Competence and Interaction
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Gotlands kommun,
Projektnummer: 2011-3030038
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 710 007
Kontaktperson: Inger Svenserud
E-post: inger.svenserud@lcg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030037 - Ledarutveckling över gränserna

Name: Ledarutveckling över gränserna
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Hultsfred kommun,
Projektnummer: 2011-3030037
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 209 484
Kontaktperson: Helene Gustavsson
E-post: helene.gustavsson@vetlanda.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030035 - Tekniklyft i grundskolan

Name: Tekniklyft i grundskolan
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Oskarshamns kommun,
Projektnummer: 2011-3030035
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 272 500
Kontaktperson: Magdalena Wärnelius
E-post: magdalena.warnelius@oskarshamn.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030034 - Studie- och yrkesvägledning i förändring

Name: Studie- och yrkesvägledning i förändring
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet södra Småland,
Projektnummer: 2011-3030034
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-01-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 909 384
Kontaktperson: Sofie Schentz Magnusson
E-post: sofie.schentzmagnusson@rfss.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030032 - Skolbibliotekarielyftet

Name: Skolbibliotekarielyftet
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet i Kalmar län,
Projektnummer: 2011-3030032
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 395 077
Kontaktperson: Christer Bergqvist
E-post: christer.bergqvist@rfkl.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030029 - Kompetensfokus fritidsledare

Name: Kompetensfokus fritidsledare
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet Jönköpings län,
Projektnummer: 2011-3030029
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 525 292
Kontaktperson: Liz Modin
E-post: liz.modin@regionjonkoping.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030028 - Utsikt och insikt 2

Name: Utsikt och insikt 2
Region: Småland och Öarna
Projektägare: IUC i Kalmar AB,
Projektnummer: 2011-3030028
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 12 791 640
Kontaktperson: Sylvia Kiellarson
E-post: sylvia.kiellarson@iuc-kalmar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3030027 - Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer

Name: Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Regionförbundet i Kalmar län,
Projektnummer: 2011-3030027
Projektperiod: 2012-01-09 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 674 799
Kontaktperson: Kristina Bergman
E-post: kristina.bergman@rfkl.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090138 - Hassela Movement

Name: Hassela Movement
Region: Sydsverige
Projektägare: Hassela Helpline,
Projektnummer: 2011-3090138
Projektperiod: 2012-01-02 15:29:19 - 2014-12-31 00:00:32
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 646 062
Kontaktperson: Susanne Johansson
E-post: susanne.johansson@hasselaskane.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090009 - Mikrofinansiering - en social innovation för arbetsmarknadsintegrering

Name: Mikrofinansiering - en social innovation för arbetsmarknadsintegrering
Region: Norra Mellansverige,Östra Mellansverige,Småland och Öarna,Stockholm,Västsverige
Projektägare: NEEM,
Projektnummer: 2011-3090009
Projektperiod: 2012-01-02 13:27:07 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 14 099 320
Kontaktperson: Irina Örnberg
E-post: irina@neem.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090089 - Vad ska du bli?

Name: Vad ska du bli?
Region: Norra Mellansverige,Västsverige
Projektägare: Communicare,
Projektnummer: 2011-3090089
Projektperiod: 2012-01-02 08:41:05 - 2014-09-30 00:00:05
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 781 249
Kontaktperson: Cecilia Fjellman
E-post: cecilia.fjellman@communicare.nu
Specifikt mål:
arrow

2011-3090156 - Comästeriet - Comastery Malmö

Name: Comästeriet - Comastery Malmö
Region: Sydsverige
Projektägare: Stiftelsen Comesta,
Projektnummer: 2011-3090156
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 931 567
Kontaktperson: Carsten Ekström
E-post: carsten@comesta.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090139 - Jobbzonen

Name: Jobbzonen
Region: Sydsverige
Projektägare: Merit utbildning AB,
Projektnummer: 2011-3090139
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:18
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 973 969
Kontaktperson: Hilding Åkerman
E-post: hilding.akerman@meritutbildning.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3090137 - SCS - Second Chance School AC

Name: SCS - Second Chance School AC
Region: Övre Norrland
Projektägare: Lycksele kommun,
Projektnummer: 2011-3090137
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 360 184
Kontaktperson: Marlene Fällgren
E-post: marlene.fallgren@lycksele.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090121 - Fler I Arbete

Name: Fler I Arbete
Region: Sydsverige
Projektägare: Osby kommun,
Projektnummer: 2011-3090121
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 750 925
Kontaktperson: Pål Cederqvist
E-post: pal.cederqvist@osby.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090104 - Ung drivkraft

Name: Ung drivkraft
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Torsås Kommun,
Projektnummer: 2011-3090104
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 927 842
Kontaktperson: Tina Palmblad
E-post: tina.palmblad@torsas.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090053 - Framtid Kronoberg

Name: Framtid Kronoberg
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Växjö Kommun,
Projektnummer: 2011-3090053
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:17
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 20 337 303
Kontaktperson: Tina Storbjörk
E-post: tina.storbjork@vaxjo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090051 - MODD

Name: MODD
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Motala kommun,
Projektnummer: 2011-3090051
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 637 514
Kontaktperson: Marie Wetter
E-post: marie.wetter@motala.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090044 - Entré Q

Name: Entré Q
Region: Övre Norrland
Projektägare: Sunderby folkhögskola,
Projektnummer: 2011-3090044
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 455 026
Kontaktperson: David Sundström
E-post: david@sunderby.fhsk.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090043 - Utsikten 2.0

Name: Utsikten 2.0
Region: Övre Norrland
Projektägare: Skellefteå kommun,
Projektnummer: 2011-3090043
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 001 320
Kontaktperson: Ingrid Selin
E-post: ingrid.selin@skelleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090038 - Empowerment

Name: Empowerment
Region: Sydsverige
Projektägare: Malmö pastorat,
Projektnummer: 2011-3090038
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 188 243
Kontaktperson: Johannes Jörgensen
E-post: johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090034 - Hitta ditt vill

Name: Hitta ditt vill
Region: Västsverige
Projektägare: Vänersborgs Kommun,
Projektnummer: 2011-3090034
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 785 076
Kontaktperson: Lena Agnar-Ström
E-post: lena.agnarstrom@vanersborg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090025 - Lusthuset

Name: Lusthuset
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Kalmar kommun,
Projektnummer: 2011-3090025
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 120 361
Kontaktperson: Erik Sjöberg
E-post: erik.sjoberg@kalmar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080058 - Framtidens ArbetsKraft

Name: Framtidens ArbetsKraft
Region: Övre Norrland
Projektägare: Framtid i Norr AB,
Projektnummer: 2011-3080058
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-01-01 18:49:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 170 176
Kontaktperson: Agneta Andersson
E-post: agneta@framtidinorr.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010053 - Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet, Stockholm

Name: Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet, Stockholm
Region: Stockholm
Projektägare: Famna,
Projektnummer: 2011-3010053
Projektperiod: 2012-01-02 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 427 949
Kontaktperson: Karolina Nordh
E-post: karolina.nordh@famna.org
Specifikt mål:
arrow

2011-3090017 - Tre-M - matchning, motor, mäklare

Name: Tre-M - matchning, motor, mäklare
Region: Norra Mellansverige,Småland och Öarna,Västsverige
Projektägare: Hedemora kommun,
Projektnummer: 2011-3090017
Projektperiod: 2012-01-01 12:28:58 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 17 520 617
Kontaktperson: Kerstin Littke
E-post: kerstin@littkeinformation.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090159 - Exsistre

Name: Exsistre
Region: Västsverige
Projektägare: Samordningsförbundet Nordost,
Projektnummer: 2011-3090159
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 11 904 318
Kontaktperson: Pernilla Hofmann
E-post: pernilla.hofmann@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090150 - Kraftsamling - unga till arbete

Name: Kraftsamling - unga till arbete
Region: Västsverige
Projektägare: Töreboda kommun,
Projektnummer: 2011-3090150
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 067 458
Kontaktperson: Erland Gustafsson
E-post: erland.gustafsson@toreboda.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090149 - Tillväxtfaktor Skellefteå

Name: Tillväxtfaktor Skellefteå
Region: Övre Norrland
Projektägare: Skellefteå kommun,
Projektnummer: 2011-3090149
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 131 407
Kontaktperson: Anna-Klara Granstrand
E-post: anna-klara.granstrand@skelleftea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090143 - TExAS - tillträde till Examina för individer med Aspergers Syndrom

Name: TExAS - tillträde till Examina för individer med Aspergers Syndrom
Region: Övre Norrland
Projektägare: Urkraft Service AB,
Projektnummer: 2011-3090143
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:27
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 168 039
Kontaktperson: Therese Lundgren
E-post: therese@urkraft.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090140 - Hållbart Avstamp - Socialt företag

Name: Hållbart Avstamp - Socialt företag
Region: Västsverige
Projektägare: Hållbart Avstamp Ek För.,
Projektnummer: 2011-3090140
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 875 650
Kontaktperson: Ola Göransson
E-post: ola.goransson@cellma.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090135 - Aspie2.0

Name: Aspie2.0
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Hansa Utbildning AB,
Projektnummer: 2011-3090135
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 746 842
Kontaktperson: Elsy Johansson
E-post: elsy@hansautbildning.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090118 - Aktivision Syd

Name: Aktivision Syd
Region: Sydsverige
Projektägare: RiksföreniningenAktivaSynskada,
Projektnummer: 2011-3090118
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 383 947
Kontaktperson: Anderz Mattsson
E-post: anderzpost@gmail.com
Specifikt mål:
arrow

2011-3090110 - KRUT

Name: KRUT
Region: Västsverige
Projektägare: Sjuhärads samordningsförbund,
Projektnummer: 2011-3090110
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 23 060 351
Kontaktperson: Pernilla Knutsson
E-post: pernilla.knutsson@sjuharadssamordningsforbund.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090109 - OPeration Jobb

Name: OPeration Jobb
Region: Sydsverige
Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola,
Projektnummer: 2011-3090109
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 111 479
Kontaktperson: Lena Prinselaar
E-post: lena.prinselaar@bth.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090108 - VISA

Name: VISA
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Växjö Kommun,
Projektnummer: 2011-3090108
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 508 392
Kontaktperson: Maida Koric
E-post: maida.koric@vaxjo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090083 - Matchning Fyrbodal

Name: Matchning Fyrbodal
Region: Västsverige
Projektägare: Folkuniversitetet kursverksamheten vid GU,
Projektnummer: 2011-3090083
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 675 182
Kontaktperson: Marcus Hallberg
E-post: marcus.hallberg@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090078 - INGJUTA

Name: INGJUTA
Region: Småland och Öarna
Projektägare: Sävsjö kommun,
Projektnummer: 2011-3090078
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 644 521
Kontaktperson: Bo Gustafsson
E-post: bo.gustafsson@savsjo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090077 - Kulturentreprenörskap

Name: Kulturentreprenörskap
Region: Övre Norrland,Stockholm,Västsverige
Projektägare: Kalix Folkhögskola,
Projektnummer: 2011-3090077
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2013-09-30 00:00:48
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 1 309 329
Kontaktperson: Jouko Järvinen
E-post: jouko.jarvinen@kalix.fhsk.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090062 - MOFC - Matching lack Of Future Competence

Name: MOFC - Matching lack Of Future Competence
Region: Småland och Öarna,Stockholm
Projektägare: LB Karriär AB,
Projektnummer: 2011-3090062
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 512 014
Kontaktperson: Jan Lager
E-post: jan.lager@lbkarriar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090060 - Resursmodellen Södertörn

Name: Resursmodellen Södertörn
Region: Stockholm
Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn,
Projektnummer: 2011-3090060
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:23
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 608 147
Kontaktperson: Pernilla Unell
E-post: pernilla.unell@haninge.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090059 - Aktivism, en väg till jobb inom social ekonomi

Name: Aktivism, en väg till jobb inom social ekonomi
Region: Sydsverige
Projektägare: Emmaus Björkå,
Projektnummer: 2011-3090059
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 090 604
Kontaktperson: Marianne Östlihn
E-post: marianne.ostlihn@Emmausbjorka.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090057 - SOLARIS

Name: SOLARIS
Region: Mellersta Norrland
Projektägare: Bräcke kommun,
Projektnummer: 2011-3090057
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 19 388 787
Kontaktperson: Peppe Liljefjäll
E-post: peppe.liljefjall@bracke.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090056 - Det goda livet -Socialt Resurscenter

Name: Det goda livet -Socialt Resurscenter
Region: Västsverige
Projektägare: ABF Syd Halland,
Projektnummer: 2011-3090056
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 101 857
Kontaktperson: Kristina Norrman
E-post: kristina.norrman@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090052 - Team work

Name: Team work
Region: Sydsverige
Projektägare: Sölvesborgs kommun,
Projektnummer: 2011-3090052
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 805 362
Kontaktperson: Marcus Cato
E-post: marcus.cato@solvesborg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090049 - Insteget

Name: Insteget
Region: Västsverige
Projektägare: Falkenbergs Kommun,
Projektnummer: 2011-3090049
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 706 259
Kontaktperson: Birgitta Lindberg
E-post: Birgitta.Lindberg2@falkenberg.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090046 - Nyckeln i låset

Name: Nyckeln i låset
Region: Småland och Öarna
Projektägare: IUC i Kalmar AB,
Projektnummer: 2011-3090046
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 280 035
Kontaktperson: Ingalill Johansson
E-post: ingalill.johansson@iuc-kalmar.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090028 - SPIRA Integration

Name: SPIRA Integration
Region: Övre Norrland
Projektägare: Medlefors Folkhögskola,
Projektnummer: 2011-3090028
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 5 033 791
Kontaktperson: Linda Carstedt
E-post: linda.carstedt@medlefors.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090026 - ITspåret

Name: ITspåret
Region: Östra Mellansverige,Småland och Öarna
Projektägare: Eksjö kommun,
Projektnummer: 2011-3090026
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:20
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 4 559 500
Kontaktperson: Lisbeth Wennerholm
E-post: wnl@eksjo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3080031 - NVG Nya Vägar till Generationsväxling

Name: NVG Nya Vägar till Generationsväxling
Region: Övre Norrland
Projektägare: Övertorneå Kommun,
Projektnummer: 2011-3080031
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2013-02-28 11:36:09
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 555 911
Kontaktperson: Thomas Norberg
E-post: thomas.norberg@overtornea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010063 - SJÄLVKLART

Name: SJÄLVKLART
Region: Stockholm
Projektägare: Södertörns Brandförsvarsförbund,
Projektnummer: 2011-3010063
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 328 603
Kontaktperson: Katarina Lindén
E-post: katarina.linden@sbff.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010046 - Mediakompetens

Name: Mediakompetens
Region: Stockholm
Projektägare: Sveriges Tidskrifter AB,
Projektnummer: 2011-3010046
Projektperiod: 2012-01-01 00:00:00 - 2014-08-31 00:00:07
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 12 439 490
Kontaktperson: Maria Trenter
E-post: maria.trenter@sverigestidskrifter.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010043 - Projekt Xplore

Name: Projekt Xplore
Region: Stockholm
Projektägare: Stockholms stad,
Projektnummer: 2011-3010043
Projektperiod: 2011-12-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 871 470
Kontaktperson: Louise Bielenstein
E-post: louise.bielenstein@stockholm.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3010042 - Utveckling mot arbetet (UMA)

Name: Utveckling mot arbetet (UMA)
Region: Stockholm
Projektägare: Alma folkhögskola/SV:folkhögskoleförening,
Projektnummer: 2011-3010042
Projektperiod: 2011-11-01 08:43:12 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 44 337 805
Kontaktperson: Beatrice Gustafsson
E-post: beatrice.gustafsson.alma@folkbildning.net
Specifikt mål:
arrow

2011-3090022 - SPRING

Name: SPRING
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Småland och Öarna,Stockholm
Projektägare: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening,
Projektnummer: 2011-3090022
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:22
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 11 940 022
Kontaktperson: Karina Johansson
E-post: karina@tankeochhandling.coop
Specifikt mål:
arrow

2011-3090021 - Lika villkor

Name: Lika villkor
Region: Östra Mellansverige,Stockholm
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2011-3090021
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2013-12-31 00:00:11
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 17 123 857
Kontaktperson: Olivera Isak
E-post: olivera.isak@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090020 - Nationell Matchning

Name: Nationell Matchning
Region: Stockholm,Sydsverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2011-3090020
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:05
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 32 667 310
Kontaktperson: Ajlan Fekovic
E-post: ajlan.fekovic@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090018 - Romane buca

Name: Romane buca
Region: Östra Mellansverige,Stockholm
Projektägare: Sensus Stockholm-Gotland,
Projektnummer: 2011-3090018
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:55
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 25 443 832
Kontaktperson: Marcus Åkerlund
E-post: Marcus.Akerlund@sensus.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090016 - Mötesplats 2020

Name: Mötesplats 2020
Region: Mellersta Norrland,Norra Mellansverige,Östra Mellansverige,Övre Norrland,Småland och Öarna,Stockholm,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: ABF - Arbetarnas bildningsförbund,
Projektnummer: 2011-3090016
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:00:04
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 23 520 556
Kontaktperson: carin forsberg
E-post: carin.forsberg@abf.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090014 - Explosion

Name: Explosion
Region: Mellersta Norrland,Östra Mellansverige,Övre Norrland,Småland och Öarna,Stockholm,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: Coompanion Göteborgsregionen,
Projektnummer: 2011-3090014
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-12-31 00:01:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 24 106 758
Kontaktperson: Sven Bartilsson
E-post: sven.bartilsson@coompanion.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090013 - Job Action Plan Europe

Name: Job Action Plan Europe
Region: Norra Mellansverige,Östra Mellansverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2011-3090013
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-09-30 00:00:07
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 910 526
Kontaktperson: Anders Carlsson Eklund
E-post: anders.carlsson-eklund@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090010 - Myllan

Name: Myllan
Region: Östra Mellansverige,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: Malmö stad,
Projektnummer: 2011-3090010
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 10 756 114
Kontaktperson: Eva Rosengren
E-post: eva.rosengren@malmo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090006 - Unga in nationellt

Name: Unga in nationellt
Region: Norra Mellansverige,Övre Norrland,Stockholm,Sydsverige,Västsverige
Projektägare: Arbetsförmedlingen Huvudkontoret,
Projektnummer: 2011-3090006
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-05-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 25 071 075
Kontaktperson: Petra Jansson
E-post: petra.jansson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3090002 - Galaxhopen

Name: Galaxhopen
Region: Småland och Öarna,Sydsverige
Projektägare: Landstinget Kronoberg,
Projektnummer: 2011-3090002
Projektperiod: 2011-11-01 00:00:00 - 2014-06-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 366 688
Kontaktperson: stefan Johansson
E-post: stefan.johansson@natverketsip.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050010 - Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan

Name: Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan
Region: Västsverige
Projektägare: Härryda kommun,
Projektnummer: 2011-3050010
Projektperiod: 2011-10-03 00:00:00 - 2013-11-29 00:00:09
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 065 250
Kontaktperson: Gustav Cruce
E-post: gustav.cruce@harryda.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020063 - Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor

Name: Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Gnesta kommun,
Projektnummer: 2011-3020063
Projektperiod: 2011-10-01 18:04:03 - 2013-10-31 00:00:43
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 6 575 890
Kontaktperson: Ingrid Waldenström
E-post: ingrid.waldenstrom@gnesta.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020033 - Automationskompetens

Name: Automationskompetens
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Mälardalens högskola,
Projektnummer: 2011-3020033
Projektperiod: 2011-10-01 14:09:09 - 2013-09-29 13:04:51
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 7 740 446
Kontaktperson: Gertrud Fager
E-post: gertrud.fager@mdh.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050044 - Kompetensportfölj teknik - KOMPTEK

Name: Kompetensportfölj teknik - KOMPTEK
Region: Västsverige
Projektägare: Meritea AB,
Projektnummer: 2011-3050044
Projektperiod: 2011-10-01 08:22:09 - 2013-09-30 08:22:26
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 15 995 959
Kontaktperson: Cathrine Gustavsson
E-post: cathrine.gustavsson@meritea.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3040004 - KIVO - Kompetens i vård och omsorg

Name: KIVO - Kompetens i vård och omsorg
Region: Sydsverige
Projektägare: Landstinget Blekinge,
Projektnummer: 2011-3040004
Projektperiod: 2011-10-01 00:00:00 - 2013-09-30 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 8 642 826
Kontaktperson: Karin Chamoun
E-post: karin.chamoun@ltblekinge.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3020040 - Kompetensförsörjning inför generationsväxling

Name: Kompetensförsörjning inför generationsväxling
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: Regionförbundet Östsam,
Projektnummer: 2011-3020040
Projektperiod: 2011-10-01 00:00:00 - 2013-11-30 00:00:37
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 9 463 969
Kontaktperson: Lars-Inge, LASSE Jonsson
E-post: lars-inge.jonsson@ostsam.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050009 - Den nya administratören2

Name: Den nya administratören2
Region: Västsverige
Projektägare: Tranemo Kommun, Kommunalkontor,
Projektnummer: 2011-3050009
Projektperiod: 2011-09-19 00:00:00 - 2013-09-19 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 250 124
Kontaktperson: Anne Andersson
E-post: anne.andersson@tranemo.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050035 - Funktionell Kompetens

Name: Funktionell Kompetens
Region: Västsverige
Projektägare: Sjuhärads Kommunalförbund,
Projektnummer: 2011-3050035
Projektperiod: 2011-09-05 11:59:56 - 2013-09-30 08:59:15
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 3 093 363
Kontaktperson: Claes-Göran Bertilsson
E-post: claes-goran.bertilsson@sjuharad.se
Specifikt mål:
arrow

2011-3050048 - Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor

Name: Kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor
Region: Västsverige
Projektägare: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan,
Projektnummer: 2011-3050048
Projektperiod: 2011-09-01 16:26:14 - 2013-08-31 16:26:27
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 2 651 867
Kontaktperson: Sofia Lundkvist
E-post: sofia.lundqvist.kvi@folkbildning.net
Specifikt mål:
arrow

2011-3050060 - Black & White

Name: Black & White
Region: Västsverige
Projektägare: Skövde kommun,
Projektnummer: 2011-3050060
Projektperiod: 2011-09-01 15:52:31 - 2012-12-31 00:00:00
Total projektbudget: 0
Beviljat ESF-stöd: 748 488
Kontaktperson: Herman Johansson
E-post: herman.a.johansson@skovde.se