Projektbanken

Namn: React-EU Emmaboda,Nybro&Torsås
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00360
Planerat antal deltagare: 150
Projektperiod: 2022-01-03 - 2023-04-30
Total projektbudget: 4 182 744
Beviljat ESF-stöd: 4 182 744
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: React-EU Ung comeback
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00356
Planerat antal deltagare: 170
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 23 449 793
Beviljat ESF-stöd: 23 449 793
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: React-EU Sväng in
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00362
Planerat antal deltagare: 100
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 5 057 621
Beviljat ESF-stöd: 5 057 621
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: React-EU Framtidskraft
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00370
Planerat antal deltagare: 130
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 3 509 307
Beviljat ESF-stöd: 3 509 307
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: React-EU Servicemedarbetare
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00367
Planerat antal deltagare: 30
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 2 029 057
Beviljat ESF-stöd: 2 029 057
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: React-EU Reagera Norr
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00354
Planerat antal deltagare: 250
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 10 721 123
Beviljat ESF-stöd: 10 721 123
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
Namn: REACT-EU UCL Ungdomscenter
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2021/00355
Planerat antal deltagare: 150
Projektperiod: 2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget: 3 635 637
Beviljat ESF-stöd: 3 635 637
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål: