Projektbanken

arrow

2020/00772 - Framtidens arbetsplats

Name: Framtidens arbetsplats
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00772
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-04-01 - 2021-11-30
Total projektbudget: 396 497
Beviljat ESF-stöd: 396 497
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00698 - Omstart Kumla!

Name: Omstart Kumla!
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00698
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-04-01 - 2021-12-15
Total projektbudget: 227 834
Beviljat ESF-stöd: 227 834
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00785 - Förorten berättar

Name: Förorten berättar
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00785
Planerat antal deltagare: 400
Projektperiod: 2021-03-31 - 2021-12-31
Total projektbudget: 399 368
Beviljat ESF-stöd: 399 368
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00746 - Ideellt engagemang är mer

Name: Ideellt engagemang är mer
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00746
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-22 - 2021-11-21
Total projektbudget: 392 771
Beviljat ESF-stöd: 392 771
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00743 - Livs-viktig kompetens

Name: Livs-viktig kompetens
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00743
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget: 398 186
Beviljat ESF-stöd: 398 186
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00708 - Förstudie industri

Name: Förstudie industri
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00708
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00771 - Digitalt utanförskap

Name: Digitalt utanförskap
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00771
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-12-15
Total projektbudget: 369 069
Beviljat ESF-stöd: 369 069
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00779 - Validering

Name: Validering
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00779
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00775 - Krehab – att skapa sig frisk

Name: Krehab – att skapa sig frisk
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00775
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-12-15
Total projektbudget: 389 925
Beviljat ESF-stöd: 389 925
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00744 - Primär kompetens och samverkan

Name: Primär kompetens och samverkan
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00744
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-11-30
Total projektbudget: 374 482
Beviljat ESF-stöd: 374 482
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00752 - Kunskapare för ökat lärande

Name: Kunskapare för ökat lärande
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00752
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-11-30
Total projektbudget: 394 338
Beviljat ESF-stöd: 394 338
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00750 - Målgrupper och behov

Name: Målgrupper och behov
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00750
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00748 - Samordnad och gemensam kunskap

Name: Samordnad och gemensam kunskap
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00748
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00781 - Regional bild yrkesvux

Name: Regional bild yrkesvux
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00781
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-15 - 2021-11-15
Total projektbudget: 366 794
Beviljat ESF-stöd: 366 794
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00699 - Ungas lärande och etablering

Name: Ungas lärande och etablering
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00699
Planerat antal deltagare: 140
Projektperiod: 2021-02-02 - 2021-10-30
Total projektbudget: 399 697
Beviljat ESF-stöd: 399 697
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00713 - Samverkan för Hälsa och Arbete

Name: Samverkan för Hälsa och Arbete
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00713
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 381 969
Beviljat ESF-stöd: 381 969
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00766 - Unga mammor- leaving Care

Name: Unga mammor- leaving Care
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00766
Planerat antal deltagare: 10
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00784 - Unga, arbete och framtidstro

Name: Unga, arbete och framtidstro
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00784
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-06-30
Total projektbudget: 381 755
Beviljat ESF-stöd: 381 755
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00718 - Effektivare samverkan

Name: Effektivare samverkan
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00718
Planerat antal deltagare: 70
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-08-31
Total projektbudget: 399 793
Beviljat ESF-stöd: 399 793
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00725 - Teknikutveckling inom logistik

Name: Teknikutveckling inom logistik
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00725
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00715 - Grön Plattform

Name: Grön Plattform
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00715
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00731 - Vägval för hållbart arbetsliv

Name: Vägval för hållbart arbetsliv
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00731
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-01
Total projektbudget: 380 050
Beviljat ESF-stöd: 380 050
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00780 - Nya jobb i Järfälla?

Name: Nya jobb i Järfälla?
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00780
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00755 - Skolavhopp Järva

Name: Skolavhopp Järva
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00755
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00774 - Språksvaga LO-grupper

Name: Språksvaga LO-grupper
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00774
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 380 755
Beviljat ESF-stöd: 380 755
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00765 - Nyanlända tjejers etablering

Name: Nyanlända tjejers etablering
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00765
Planerat antal deltagare: 50
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00786 - Vad hindrar nyanlända kvinnor?

Name: Vad hindrar nyanlända kvinnor?
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00786
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-11-30
Total projektbudget: 371 276
Beviljat ESF-stöd: 371 276
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00768 - Barn i familjehem

Name: Barn i familjehem
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00768
Planerat antal deltagare: 10
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 376 944
Beviljat ESF-stöd: 376 944
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00716 - Den sömlösa kedjan

Name: Den sömlösa kedjan
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00716
Planerat antal deltagare: 30
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-01
Total projektbudget: 399 658
Beviljat ESF-stöd: 399 658
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00695 - Connect 1 Samverkan på riktigt

Name: Connect 1 Samverkan på riktigt
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00695
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00694 - Connect 2 Samverkan på riktigt

Name: Connect 2 Samverkan på riktigt
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00694
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00710 - Förstudie Uppsala län

Name: Förstudie Uppsala län
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00710
Planerat antal deltagare: 300
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 399 044
Beviljat ESF-stöd: 399 044
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00756 - Vad hindrar

Name: Vad hindrar
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00756
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-12-31
Total projektbudget: 390 573
Beviljat ESF-stöd: 390 573
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00711 - Förstudie - Samverkan i ÖMS

Name: Förstudie - Samverkan i ÖMS
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00711
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-30
Total projektbudget: 384 863
Beviljat ESF-stöd: 384 863
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00760 - Romsk inkludering

Name: Romsk inkludering
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00760
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget: 399 956
Beviljat ESF-stöd: 399 956
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00758 - Startplats Ung

Name: Startplats Ung
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00758
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 398 687
Beviljat ESF-stöd: 398 687
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00689 - Kompetent förskola

Name: Kompetent förskola
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00689
Planerat antal deltagare: 137
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00759 - Utvecklat stöd inom Lärvux

Name: Utvecklat stöd inom Lärvux
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00759
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget: 399 956
Beviljat ESF-stöd: 399 956
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00700 - Gemensamma krafter

Name: Gemensamma krafter
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00700
Planerat antal deltagare: 80
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 397 590
Beviljat ESF-stöd: 397 590
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00719 - KAA södra Närke

Name: KAA södra Närke
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00719
Planerat antal deltagare: 12
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 357 622
Beviljat ESF-stöd: 357 622
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00707 - Det livslånga lärandet

Name: Det livslånga lärandet
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00707
Planerat antal deltagare: 1000
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00740 - Parallella spår - en förstudie

Name: Parallella spår - en förstudie
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00740
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00693 - Kapacitet & Stabilitet

Name: Kapacitet & Stabilitet
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00693
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 399 670
Beviljat ESF-stöd: 399 670
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00720 - NextGen Public Sector

Name: NextGen Public Sector
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00720
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget: 399 524
Beviljat ESF-stöd: 399 524
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00701 - Livslångt lärande

Name: Livslångt lärande
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00701
Planerat antal deltagare: 140
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-10-30
Total projektbudget: 399 819
Beviljat ESF-stöd: 399 819
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00692 - Siri- förstudie Uppsala kommun

Name: Siri- förstudie Uppsala kommun
Region: Östra Mellansverige
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00692
Planerat antal deltagare: 111
Projektperiod: 2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 377 939
Beviljat ESF-stöd: 377 939
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00741 - DigiKraft

Name: DigiKraft
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00741
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-31 - 2021-10-31
Total projektbudget: 399 720
Beviljat ESF-stöd: 399 720
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00778 - Kartläggning av stödbehov

Name: Kartläggning av stödbehov
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00778
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-26 - 2021-09-25
Total projektbudget: 363 533
Beviljat ESF-stöd: 363 533
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00745 - Samverkan för fler i arbete

Name: Samverkan för fler i arbete
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00745
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-16 - 2021-07-15
Total projektbudget: 397 102
Beviljat ESF-stöd: 397 102
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00762 - Förstudie Samwin

Name: Förstudie Samwin
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00762
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-11 - 2021-10-31
Total projektbudget: 397 566
Beviljat ESF-stöd: 397 566
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00742 - KNUT SAMtidigt

Name: KNUT SAMtidigt
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00742
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-04 - 2021-10-29
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00790 - Samverkan för arbete

Name: Samverkan för arbete
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00790
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-04 - 2021-09-30
Total projektbudget: 383 060
Beviljat ESF-stöd: 383 060
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00749 - Kompetenser för handeln

Name: Kompetenser för handeln
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00749
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-02 - 2021-09-30
Total projektbudget: 385 682
Beviljat ESF-stöd: 385 682
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00747 - Rasism på arbetsmarknaden

Name: Rasism på arbetsmarknaden
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00747
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-10-01
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00787 - Sexuella trakasserier

Name: Sexuella trakasserier
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00787
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 398 822
Beviljat ESF-stöd: 398 822
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00754 - Analfabeters väg till arbete

Name: Analfabeters väg till arbete
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00754
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-10-01
Total projektbudget: 380 872
Beviljat ESF-stöd: 380 872
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00767 - Hela Kedjan

Name: Hela Kedjan
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00767
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00763 - Framtidens kompetensutveckling

Name: Framtidens kompetensutveckling
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00763
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-07-31
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00753 - Kvinna inför arbete

Name: Kvinna inför arbete
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00753
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget: 399 522
Beviljat ESF-stöd: 399 522
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00789 - Helhetsgreppet

Name: Helhetsgreppet
Region: Stockholm
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00789
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2021-01-01 - 2021-11-30
Total projektbudget: 400 000
Beviljat ESF-stöd: 400 000
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2020/00367 - Klusterutvärdering nyanlända

Name: Klusterutvärdering nyanlända
Region: ESF Nationellt
Projektägare: ,
Projektnummer: 2020/00367
Planerat antal deltagare: 2
Projektperiod: 2020-06-01 - 2021-12-31
Total projektbudget: 856 900
Beviljat ESF-stöd: 856 900
Kontaktperson:
E-post:
Specifikt mål:
arrow

2018/00172 - Anbud klusterutvärdering, yrke

Name: Anbud klusterutvärdering, yrke
Region: ESF Nationellt
Projektägare: Oxford Research AB, Sverige
Projektnummer: 2018/00172
Planerat antal deltagare: 2
Projektperiod: 2018-04-01 - 2020-08-31
Total projektbudget: 890 000
Beviljat ESF-stöd: 890 000
Kontaktperson: Ylva Grauers
E-post: ylva.grauers@oxfordresearch.se
Specifikt mål: 1.2
arrow

2016/00645 - Temap:"Hållbart Arbetsliv"

Name: Temap:"Hållbart Arbetsliv"
Region: ESF Nationellt
Projektägare: Apel, Apel
Projektnummer: 2016/00645
Planerat antal deltagare: 0
Projektperiod: 2016-08-01 - 2016-11-30
Total projektbudget: 500 000
Beviljat ESF-stöd: 500 000
Kontaktperson: Carina Åberg
E-post: carina.aberg@apel-fou.se
Specifikt mål: 1
arrow

2016/00058 - Engarden AB ESI-support

Name: Engarden AB ESI-support
Region: ESF Nationellt
Projektägare: Engarden AB, Engarden AB
Projektnummer: 2016/00058
Planerat antal deltagare: 2
Projektperiod: 2015-09-01 - 2015-12-31
Total projektbudget: 501 925
Beviljat ESF-stöd: 501 925
Kontaktperson: Gunilla Sterner
E-post: engarden@telia.com
Specifikt mål: 1