Artiklar

Spela spel, lägga pussel, lösa korsord och sudoku – vägen till ett jobb

I Sundsvall finns en plats för unga människor som upplever sig stå utanför samhället. På ESF-projektet Ung kraft Arena samlas de och får långsamt och stegvis tillträde till arbete eller studier. Nu har kommunen tagit över och fortsätter verksamheten som visat på mycket goda resultat. Arenan finns i centrala Sundsvall och rymmer max femtio personer ...

Öppna Dörrens särskilda satsning på nyanlända gav resultat över förväntan

Över 4 000 nyanlända har genom Axfoundation kommit närmare ett jobb sedan starten av projektet ÖppnaDörren år 2017. Det innebär att det uppsatta målet redan uppfyllts två år innan projekttidens slut år 2022. – Vi är superstolta över att ha uppnått vårt mål för ESF-projektet före projektets slutdatum. Tack vare ett konstruktivt och nära samarbete ...

Från Damaskus till Umeå – resa mot bokstäver och jobb

Klara. Färdiga. Gå. Det har gått sju år sedan starten i Syrien. Zabadai Antouz var billackerare i Damaskus när kriget förändrade hans liv. Tillsammans med fru och tre barn tog han den farofyllda färden via Libyen till Italien. Sedan vidare norrut via Frankrike för att slutligen hamna i Umeå. Men steget till ett jobb och ...

Bergsprängare – ett jobb med lysande framtidsutsikter

Selma hade höga betyg i grundskolan och var bestämd på att hon vill ha ett yrke i bygg- och anläggningsbranschen. Inte sitta på kontor eller jobba inomhus. Så fick hon via Europeiska socialfondens projekt Rockcamp höra talas om bergarbetarutbildning. Bergsprängare – det visade sig vara rätta platsen för Selma. Nu är hon 17 år och ...

Vidga Normen skapar ett mer inkluderande Stockholm

I Sverige ser vi ingen färg och därför diskriminerar vi ingen. Eller? Så inleds första avsnittet av podden Vidga Normen. Socialfondsprojektet med samma namn har en vision om Stockholm som en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg. Detta ska ske genom projektet Vidga Normen. Projektet är ett Socialfondsprojekt som drivs av ...

Succé för socialfondsprojekt – 34 procent fick jobb efter projektet

Projektet Jämställd Etablering startade 2018 och de bra resultaten har inte dröjt länge. Hela 34,4 procent av de som deltar i projektet är i arbete efter minst 3 månader. När det kommer till kvinnor är siffran något lägre på 33 procent men i jämförelse med en grupp som är matchad med hjälp av statistiska verktyg ...

Vi hade ingen aning om hur stort det här skulle bli!

Förväntningar på vad undersköterskor skulle kunna åstadkomma i vårdens digitalisering var inte jättehöga. De som jobbar ute ”på golvet” förväntas jobba på – tid för reflektion och analys finns inte med i bilden. Efter att Pella Wallman på ett utvecklingssamtal uttryckte att hon var sugen på nya utmaningar fick hon sedan frågan om hon skulle ...

KASAM – Alla ska med!

I Strömsunds kommun pågår en unik utbildningsinsats som alla chefer och medarbetare ska delta i. Den gemensamma utbildningen skapar en hälsosammare arbetsplats med ännu bättre arbetsmiljö för alla medarbetare. Den stora utbildningsinsatsen startade i augusti 2019 och sker inom projektet Kasam 2.0. Kasam står för ”känsla av sammanhang”. Kortfattat innebär kasam att om man upplever ...

Individfokus gav framgång i projektet ASAP

Robertsfors kommun har framgångsrikt drivit projektet ASAP (”Aktiviteter, Studier, Arbete och Praktik” eller ”As Soon As Possible”) i ett par år. Efter nedläggning av kommunens största privata arbetsgivare tvingades kommunen att hitta nya vägar till sysselsättning. Stora orosmoln skapades när Robertsfors största privata arbetsgivare, Element Six AB, lade ned sin fabrikstillverkning av industridiamanter år 2015. ...

Sextio procent i arbete efter Socialfondsprojekt

MatchIt är ett Socialfondsprojekt som redan genom sitt namn avslöjar vad det handlar om, it. Projektet tar avstamp i ett behov av en starkare koppling mellan utrikesföddas högskoleutbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Projektet har inte låtit vänta med bra resultat, 60 procent av deltagarna har jobb efter sitt deltagande.  Inom projektet utvecklar offentlig sektor, näringsliv och ...

Goda resultat och en fot in i arbetsmarknaden för nyanlända i ESF-projekt

I Socialfondsprojektet Framtidens Arbetsplats ser man goda resultat. Projektet startades för att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.  Genom lokala coacher på arbetsförmedlingen som jobbar för att hitta rätt plats för individer som är utan arbete hoppades man med projektet kunna möjliggöra ...

Samarbete och actionfilmer ger jobb i småländsk industri

Det lokala näringslivet är med och utformar yrkesutbildningen. Samtidigt läggs stort fokus på att skapa förståelse och motivation hos nyanlända SFI-elever. Resultatet är lovande. Inom ramarna för det Socialfondsfinansierade projektet Fatta kompetensen har Arbetsförmedlingen i Småland och Blekinge kunnat testa och utveckla flera nya metoder i processen att hjälpa nyanlända till arbete. Det tidsbegränsade projektet ...

Lyckad satsning på arbetslösa ungdomar i Botkyrka

BASUN är namnet på ett ESF-finansierat projektet som riktat sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år. Projektet syftade till att få fler ungdomar i arbete eller studier och uppvisar nu mycket goda resultat. Basun-projektets mål var att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun till regiongenomsnittet och att bidra till en jämställd och tillgänglig arbetsmarknad. Ambitionen var ...