Socialfondsrapport – oktober 2023

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Totalt har 52 procent av den totala ramen för programperioden lysts ut, fördelat på 85 utlysningar. Utlysningar har genomförts i alla programområden.

Det har inkommit ansökningar på 113 procent av utlyst belopp. 16 utlysningar har varit översökta. Beviljade medel uppgår till 32 procent av den totala ramen. Det är också det totalt intecknade då det ännu inte finns några avslutade projekt.

Antal beviljade projekt uppgår till 221. Godkända kostnader uppgår till 123 miljoner kronor.

Totalt antal planerade deltagare i de beviljade projekten är drygt 143 100. Där står Arbetsförmedlingens projekt för 50 000 planerade deltagare. Drygt 27 700 deltagare är under 18 år. De ingår i projekt riktade till elever i grundskolan och gymnasium och projekt för barn i programområde C.

Delmål av det kvantitativa målet för antal projekt i programområde C är uppnått.

Det finns ännu inga projekt som har koppling till andra EU-program eller andra finansieringsverktyg att redovisa.