Socialfondsrapport – Utvecklingen i det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2024:1 - Svenska ESF-rådet

Socialfondsrapport – Utvecklingen i det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2024:1

Totalt har 72 procent av den totala ramen för programperioden lysts ut, fördelat på 115 utlysningar. Utlysningar har genomförts i alla programområden. Det har inkommit ansökningar på 92 procent av utlyst belopp. 21 utlysningar har varit översökta. Beviljade medel uppgår till 37 procent av den totala ramen. Det är också det totalt intecknade då det ännu inte finns några avslutade projekt.

Antal beviljade projekt uppgår till 288. Godkända kostnader uppgår till 822 miljoner kronor. Totalt antal deltagare som påbörjat ett projekt är drygt 72 700, varav 52 procent kvinnor och 48 procent män. 10 500 av dessa deltar i skolprojekt, varav 46 procent flickor och 54 procent pojkar. Programområde B och F har uppnått sina delmål.

Totalt antal planerade deltagare i de beviljade projekten är drygt 133 200. Där står Arbetsförmedlingens projekt för 50 000 planerade deltagare. Drygt 27 700 deltagare är planerade i skolprojekt. De ingår i projekt riktade till elever i grundskolan och gymnasium och projekt för barn i programområde C. Delmål av det kvantitativa målet för antal projekt i programområde C och D är uppnått. Det finns 43 beviljade projekt som har koppling till andra EU-program eller andra finansieringsverktyg.