Socialfondsrapport – mars 2023

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Totalt har 33 procent av den totala ramen förprogramperioden lysts ut, fördelat på 54 utlysningar. Utlysningarna har genomförts i alla programområden bortsett från programområde B, där planeringen är att de första utlysningarna ska vara på plats under tidig vår med projektstarter efter sommaren.

Det har inkommit ansökningar på 86 procent av utlyst belopp. Sju utlysningar har varit översökta. Beviljade medel uppgår till 16 procent av den totala ramen, vilket också är det totalt intecknade då det ännu inte finns några avslutade projekt.

Antal beviljade projekt uppgår till 95, där 44 projekt är i specifikt mål A2. Det finns ännu inga godkända utbetalningar.

Delmål av det kvantitativa målet för antal projekt är uppnått i programområde C och D. Fyra projekt är beslutade i programområde C där delmålet är fyra. I programområde D är 17 projekt beviljade och delmålet är 15.

Då samtliga projekt är nystartade finns ännu inga indikatorer för deltagare att redovisa.

Totalt antal planerade deltagare i de beviljade projekten är drygt 57 000. Av dessa är drygt 18 000 deltagare under 18 år och ingår i projekt riktade till elever i grundskolan och gymnasium.

Det finns ännu inga beviljade projekt som har koppling till andra EU-program eller andra finansieringsverktyg.