Socialfondsrapport – juli 2023

I socialfondsrapporterna beskriver vi utvecklingen i det nationella Socialfondsprogrammet, hur långt vi har kommit i genomförandet och vilka resultat som nåtts, bland annat med utgångspunkt i aktivitets- och resultatindikatorer.

Totalt har 51 procent av den totala ramen för programperioden lysts ut, fördelat på 80 utlysningar. Utlysningar har genomförts i alla programområden.

Det har inkommit ansökningar på 95 procent av utlyst belopp. Tolv utlysningar har varit översökta. Beviljade medel uppgår till 28 procent av den totala ramen. Det är också det totalt intecknade då det ännu inte finns några avslutade projekt.

Antal beviljade projekt uppgår till 136, där nära hälften är inom specifikt mål A2.a. Godkända kostnader uppgår till 20 miljoner kronor.

Då samtliga projekt är nystartade finns ännu inga indikatorer för deltagare att redovisa.

Totalt antal planerade deltagare i de beviljade projekten är drygt 129 000. Där står Arbetsförmedlingens projekt för 50 000 planerade deltagare. Drygt 26 000 deltagare är under 18 år och ingår i projekt riktade till elever i grundskolan och gymnasium.

Delmål av det kvantitativa målet för antal projekt är uppnått i programområde C. Åtta projekt är beslutade i programområdet där delmålet är fyra projekt.

Det finns ännu inga beviljade projekt som har koppling till andra EU-program eller andra finansieringsverktyg.