Säsong 2 - avsnitt 3 – UNG KRAFT ARENA - Hur kan vi förhindra att unga fastnar i utanförskap? - Svenska ESF-rådet

En Smart Framtid

Säsong 2 – avsnitt 3 – UNG KRAFT ARENA – Hur kan vi förhindra att unga fastnar i utanförskap?

15 december 2020

De senaste åren har både myndigheter, organisationer och forskare larmat om att den psykiska ohälsan ökar bland Sveriges unga. Dessutom visar studier att psykisk ohälsa bland unga ofta är långvarig och riskerar att orsaka svårigheter att etablera sig i vuxenlivet. Vad kan samhället göra för att undvika att unga människor fastnar i utanförskap?

I det här avsnittet av En smart framtid får vi besök av projektet Ung Kraft Arena som berättar om sitt arbete för att få unga att bryta sysslolöshet och social isolering.

Medverkande: Medverkande: Mari Marell, projektledare Ung Kraft Arena, Pamela Söderberg, arbetscoach Ung Kraft Arena och Ulrika Liljeholm, arbetsterapeut och doktorand i hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Programledare: Jenny Bergman

Lyssna på SoundCloud