Säsong 2 - avsnitt 2, E-hälsa – kompetenslyft eller stressmoment? - Svenska ESF-rådet

En Smart Framtid

Säsong 2 – avsnitt 2, E-hälsa – kompetenslyft eller stressmoment?

19 november 2020

Sveriges målsättning är att år 2025, vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. För att uppnå målet kommer det att krävas ett kompetenslyft av medarbetarna inom vården.

Samtidigt kommer det rapporter om att den digitala stressen ökar i arbetslivet. Vilka är digitaliseringens vinster och hur ska vi undvika teknostress för vårdpersonalen i en allt mer digitaliserad vård och omsorg? Och hur kommer arbetet i vården att se ut i framtiden? Hör Anders Ekholm, forskare och senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier som tycker att digitaliseringen av vården går för långsamt. Och Magdalena Stadin, forskare i ämnet människa och datorinteraktion vid Uppsala universitet, som skrivit en avhandling om “digital stress” i arbetslivet.

Medverkande: Anders Ekholm, forskare och senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier och Magdalena Stadin, forskare i ämnet människa och datorinteraktion vid Uppsala universitet.

Programledare: Jenny Bergman

Lyssna på SoundCloud