information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Save the date!

PPT från socialfondsprogrammet ESF+ i Sydsverige

Under dagen presenterades bland annat den regionala handlingsplanen, det nya programmets innehåll, vilka utlysningar som är inplanerade och hur man förbereder en ansökan.

De första utlysningarna inom ESF+ är publicerade

Sydsverige, Småland och Öarna och Västsverige har publicerat tre utlysningar vardera, Stockholm och Norra Mellansverige har respektive publicerat två utlysningar och det finns en nationell utlysning publicerad. Här finns information från respektive region samt nationella enheten. Utlysningar inom både Programområde A1 och A2 De 14 utlysningarna riktar sig till såväl sysselsatta i behov av kompetensutveckling ...

Ingens ansvar eller allas ansvar? Konferens om praktisk samverkan med individen i centrum.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för unga som är i riskzon för utanförskap? Vad innebär det att samverka med individen i centrum? Och hur kan lärdomar från InVux hjälpa oss att möta morgondagens utmaningar? Välkommen på en kostnadsfri halvdagskonferens om samverkan i praktiken. Mer information och anmälan på: https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/ingensansvarellerallasansvarkonferensompraktisksamverkanmedindividenicentrum.5.1803745417f44c5494013454.html

Västsveriges utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Stockholms utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Småland och Öarnas utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Nationell utlysning inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Norra Mellansveriges utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Sydsveriges utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Information om kommande utlysningar i Östra Mellansverige

Utlysning A1: Kompetensutveckling för sysselsatta i Östra Mellansverige Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män i offentlig, ideell och privat sektor i Östra Mellansverige. Stödsökande kan vara organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan också vara samarbetsorganisationer, som exempelvis bransch-, arbetsgivare- eller medlemsorganisationer, eller ...

Information om kommande utlysningar i Sydsverige för ESF+

Vi närmar oss start av Europeiska Socialfonden plus i Sydsverige, programperioden 2021-2027. Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är inte ännu beslutade men vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Sydsverige med att förbereda för snabb start och igångsättande av utvecklingsprojekt. Kommande utlysningar och informationsmöten: Vi planerar att publicera utlysningstexter för tre olika inriktningar under juli ...

Kommande utlysningar i Stockholm

Programområde A.1 – Kompetensutveckling för sysselsatta Aktörer som kan söka medel: Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan vara samarbetsorganisationer, som exempelvis bransch-, arbetsgivare- eller medlemsorganisationer, eller regionala eller kommunala näringslivsenheter, vilka tar på sig rollen som intermediärer och håller samman insatserna för flera arbetsplatser. Belopp: 96 miljoner kronor (preliminärt) ...

Regionalt lanseringsevent för ESF+ i Stockholm

Tid: Onsdagen den 31 augusti kl. 9:00-10:30Plats (hybrid): Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm alternativt digitalt. Anmälan Lanseringseventet är ett hybridevent där man kan välja att delta fysiskt, i mån av plats, eller digitalt. Vid fysiskt deltagande gäller först-till-kvarn, därefter upprättas en väntelista. Du kan överlåta din plats till någon annan i organisationen. Vänligen meddela snarast om ...

Kommande utlysningar i Småland och Öarna

POA1 Livslångt lärandeInsatser som ökar förmågan till omställning.Insatser som ökar den digitala omställningen.Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.Målgrupp: anställda POA2 Aktiv inkluderingInsatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år).Insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de ...

1 2 3 10