Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Fina framtidsutsikter för livsmedelsbranschen tack vare ESF-projekt

I våras påbörjade ASTAR, som samordnar vuxenutbildningar, en rekryteringsutbildning inom styckning i Linköping. Uppdraget kommer från Arbetsförmedlingen och sker i samarbete med HK Scan. Projektet heter Mer mat- fler jobb och målet är att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som arbetssökande och karriärbytare får en väg in i en spännande ...

Idésamling för ESF och ERUF 2021–2027

Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF) i Stockholm har tillsammans beviljat 56 förstudier som syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027. 40 av förstudierna har bidragit till en idésamling för strukturfonderna 2021-2027. Idésamlingen syftar till att skapa en överblick över idéer för kommande strukturfondsprojekt som har arbetats med av en mängd olika ...

Projekt Digips konferens; Från digital stress till digitala möjligheter, 30 november, 09.00 – 15.00

Den 30 november mellan 9-15 har du möjlighet att delta kostnadsfritt i konferensen Från digital stress till digitala möjligheter. ESF-projektet Digips anordnar en digital konferens i samverkan med Landskrona, Svalöv, Bjuv, Klippan, Örkelljunga, Höganäs och Båstad. Talare är bland andra: Nicholas Fernholm som kommer att tala om förändringen inom teknik, arbetsmarknad och arbetssätt Brit Stakston ...

Regionalt webbinarium om kommande Regionalfondsprogram och ESF+ i Skåne-Blekinge, 30 november 13.00 – 14.00

Region Skåne bjuder in till ett webbinarium om möjligheter i kommande Regionalfondsprogram för Skåne-Blekinge och Socialfondsprogram (ESF+). Vi inleder med att presentera hur innevarande program har bidragit till regional utveckling och vilka erfarenheter vi kan dra ifrån perioden 2014 – 2020. Medverkande: Lorraine Jonis, TillväxtverketLiselott Kindborg, Svenska ESF-rådetKatarina Steijer, RamböllModerator är Carin Peters, Region Skåne. ...

Deltagarnas tidrapportering kan inte längre verifieras via mejl

Deltagarnas tidrapporter kan inte längre verifieras via mejl när det gäller tidrapporter som avser januari 2022 och framåt. Detta gäller för de projekt som har manuell hantering av deltagarnas tidrapporter. Att tillåta verifiering via mejl var ett tillfälligt undantag som beslutades av Svenska ESF-rådet 2020-03-20 mot bakgrund av den då rådande smittspridningsrisken i samhället p ...

Vår webbplats byter färg

Visst är det insidan som är viktigast men ett trevligt yttre kan också spela roll. Det är alltså inte upplösningen på din skärm som ställer till det utan äntligen är de nya färgerna i vår grafiska profil på plats här på webben. Redan i vintras kunde du se vår nya logga men nu är också ...

ESF-rådet förvaltar brexitjusteringsreserven

Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit.

Resultat av utskickad enkät avseende förenklingar

Inför planeringen av programperioden 2021-2027 gick Svenska ESF-rådet ut med en enkät till 500 kontaktpersoner i beviljade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Ökade övergångar till arbete. Svarsfrekvensen var på 35%. I enkäten fick den svarande uppskatta i vilken grad enhetskostnaden för personal täcker de faktiska kostnaderna, i vilken omfattning enhetskostnaderna för personal ...

React – EU, Beslutat projekt

Arbetsförmedlingen kommer även att få möjlighet att ansöka om ytterligare ca 1 miljard kronor under 2022. Projektet, som är resursförstärkande, kommer att erbjuda insatser till deltagarna inom tre spår;Spår 1 Vägledning (här finns insatser såsom KVL; Karriärvägledning, YSM; Studie- och yrkesmotiverande moduler och SMF; Studiemotiverande kurs på folkhögskola)Spår 2 Omställning (här finns flera olika typer ...

Från utanförskap till inkludering

Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara. ...

Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Upphandlingsmyndigheten har genomfört att projekt som tagit fram stöd för att bidra till ökad sysselsättning genom offentlig upphandling. Syftet med projektet var att få fler upphandlande organisationer att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Målet var att skapa en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling, för att fler individer som har svårt att ...

Vi vill lära känna dig bättre!

Vi jobbar ständigt för att bli mer relevanta i vår kommunikation. I samband med att vi förbereder organisationen för det nya socialfondsprogrammet ESF+, som lanseras i början av 2022, planerar vi också nya kommunikationsinsatser. Vi är nu nyfikna på vilken information du söker och vad som är viktigt för dig i dina kontakter med ESF. ...

Förändrade öppettider på grund av vattenskador

ESF-rådets lokaler i Gävle har drabbats av omfattande vattenskador i samband med det kraftiga regnovädret v. 33.Under saneringsarbetet kommer huvudkontorets expedition endast ha begränsade öppettider.De tillfälliga öppettiderna är klockan 09–11 måndag-fredag.

Kunskapsseminarium 23 september 2021 – Förankring och implementering.

Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter? En övergripande lärdom och erfarenhet från Socialfondsprojekt är att aktivt projektägarskap, förankring, bra samverkan och utvecklingsinriktat lärande främjar genomförande av projekt och deras implementering i ordinarie verksamhet. Kunskaps-seminariet den 23 september ...

1 2 3 7