Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021: Västsverige ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-19
arrow Dags för det första informationsmötet om React-EU

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner. -Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen. Tid: ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-01
arrow Goda resultat och en fot in i arbetsmarknaden för nyanlända i ESF-projekt

I Socialfondsprojektet Framtidens Arbetsplats ser man goda resultat. Projektet startades för att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.  Genom lokala coacher på arbetsförmedlingen som jobbar för att hitta rätt plats för individer som är utan arbete hoppades man med projektet kunna möjliggöra ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-20
arrow Kunskap- och resultatspridning

Tema: Integration Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna ...

Nyheter
Publicerad 2019-01-18