Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter, pressmeddelanden och aktiviteter.

Visa:
arrow Goda resultat och en fot in i arbetsmarknaden för nyanlända i ESF-projekt

I Socialfondsprojektet Framtidens Arbetsplats ser man goda resultat. Projektet startades för att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.  Genom lokala coacher på arbetsförmedlingen som jobbar för att hitta rätt plats för individer som är utan arbete hoppades man med projektet kunna möjliggöra ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-20 Västsverige
arrow Kunskap- och resultatspridning

Tema: Integration Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna ...

Nyheter
Publicerad 2019-01-18 Västsverige