information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Save the date!

Ingens ansvar eller allas ansvar? Konferens om praktisk samverkan med individen i centrum.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för unga som är i riskzon för utanförskap? Vad innebär det att samverka med individen i centrum? Och hur kan lärdomar från InVux hjälpa oss att möta morgondagens utmaningar? Välkommen på en kostnadsfri halvdagskonferens om samverkan i praktiken. Mer information och anmälan på: https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/ingensansvarellerallasansvarkonferensompraktisksamverkanmedindividenicentrum.5.1803745417f44c5494013454.html

Västsveriges utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Välkommen till Vi-projektets Framtidskonferens 17 maj!

På konferensen möts representanter från kommuner, vuxenutbildningar, folkhögskolor och andra intressenter för inspiration i det vidare arbetet kring unga som varken arbetar eller studerar. Vi arrangerar konferensen tillsammans med våra unga samhällsutvecklare och MUCF och ser fram emot en spännande dag tillsammans! Datum och tid: Tisdag 17 maj kl. 09.00-15.30 Plats: Göteborg, Lindholmen Conference Center, ...

Save the date!

Mötet kommer att vara på förmiddagen och ytterligare program och information kring anmälan kommer inom kort. Anmäl dig till Västsverige regional lansering av ESF+ här

Kunskap- och resultatspridning

Tema: Integration Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna ...