Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Kunskapsseminarium 23 september 2021 – Förankring och implementering.

Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter? En övergripande lärdom och erfarenhet från Socialfondsprojekt är att aktivt projektägarskap, förankring, bra samverkan och utvecklingsinriktat lärande främjar genomförande av projekt och deras implementering i ordinarie verksamhet. Kunskaps-seminariet den 23 september ...

Nyheter
Publicerad 2021-07-08
arrow Ny utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Sydsverige

Nu har vi öppnat utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge. Utlysningen stänger den 30 september kl 16.00. Utlysningen prioriterar mikro, små och medelstora företag i regionen. Vi ser framför oss goda samarbetsprojekt med en projektägare som håller samman flera företag. Omfattning på utlysningen är 32 miljoner kronor. Medfinansiering från projektet ska vara 33%. Projekten ...

Nyheter
Publicerad 2021-06-03
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021: Västsverige ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-19
arrow Kommande utlysning i Skåne-Blekinge

I början av juni öppnar vi en ny utlysning i programområde 1 – Kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi försöker främst nå små och medelstora företag i regionen, med en sammanhållande projektägare. Utlyst belopp blir ca 32 miljoner kronor och medfinansieringen ska vara 33 procent. Utlysningen beräknas stänga den 30 september och projekten kan starta från januari ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-18
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett digitalt seminarium den 12 maj. Under denna digitala konferens presenteras praktisk information, erfarenheter från relevanta aktörer samt nya perspektiv som rör kompetensförsörjningsfrågan.

Nyheter
Publicerad 2021-05-03
arrow Dags för det första informationsmötet om React-EU

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner. -Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen. Tid: ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-01
arrow Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

I Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv genomförts med stöd från Europeiska Socialfonden.  Projektets mål var att minska ohälsan genom olika typer av kompetensutveckling för samtliga arbetsplatser och chefer anpassade efter just deras behov.  Läs mer om projektet PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”

Nyheter
Publicerad 2019-11-29
arrow Socialfonden skapade känsla av sammanhang hos Olofströms kommun

Genom att skapa en salutogen arbetskultur vill Olofströms kommun jobba för att främja hälsan hos sina medarbetare. Främjande är just vad salugent betyder. En arbetsplats med en salutogen arbetskultur kännetecknas av att medarbetaren har en bra känsla av sammanhang i organisationen. Lyckas en organisation skapa en salutogen arbetskultur kan det leda till medarbetare har lättare ...

Nyheter
Publicerad 2020-03-17