Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter, pressmeddelanden och aktiviteter.

Visa:
arrow Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att ...

Nyheter
Publicerad 2020-07-07 Stockholm, Småland och Öarna
arrow Vidga Normen skapar ett mer inkluderande Stockholm

I Sverige ser vi ingen färg och därför diskriminerar vi ingen. Eller? Så inleds första avsnittet av podden Vidga Normen. Socialfondsprojektet med samma namn har en vision om Stockholm som en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg. Detta ska ske genom projektet Vidga Normen. Projektet är ett Socialfondsprojekt som drivs av ...

Nyheter
Publicerad 2020-06-04 Stockholm
arrow Vi hade ingen aning om hur stort det här skulle bli!

Förväntningar på vad undersköterskor skulle kunna åstadkomma i vårdens digitalisering var inte jättehöga. De som jobbar ute ”på golvet” förväntas jobba på – tid för reflektion och analys finns inte med i bilden. Efter att Pella Wallman på ett utvecklingssamtal uttryckte att hon var sugen på nya utmaningar fick hon sedan frågan om hon skulle ...

Nyheter
Publicerad 2020-05-12 Stockholm
arrow Lyckad satsning på arbetslösa ungdomar i Botkyrka

BASUN är namnet på ett ESF-finansierat projektet som riktat sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år. Projektet syftade till att få fler ungdomar i arbete eller studier och uppvisar nu mycket goda resultat. Basun-projektets mål var att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun till regiongenomsnittet och att bidra till en jämställd och tillgänglig arbetsmarknad. Ambitionen var ...

Nyheter
Publicerad 2020-01-28 Stockholm