information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Stockholms utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Kommande utlysningar i Stockholm

Programområde A.1 – Kompetensutveckling för sysselsatta Aktörer som kan söka medel: Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan vara samarbetsorganisationer, som exempelvis bransch-, arbetsgivare- eller medlemsorganisationer, eller regionala eller kommunala näringslivsenheter, vilka tar på sig rollen som intermediärer och håller samman insatserna för flera arbetsplatser. Belopp: 96 miljoner kronor (preliminärt) ...

Regionalt lanseringsevent för ESF+ i Stockholm

Tid: Onsdagen den 31 augusti kl. 9:00-10:30Plats (hybrid): Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm alternativt digitalt. Anmälan Lanseringseventet är ett hybridevent där man kan välja att delta fysiskt, i mån av plats, eller digitalt. Vid fysiskt deltagande gäller först-till-kvarn, därefter upprättas en väntelista. Du kan överlåta din plats till någon annan i organisationen. Vänligen meddela snarast om ...

Senaste nytt från projektet MIA Vidare

Läs mer om temat jämställdhet och arbetet mot våld i nära relationer i det tredje numret av Hänt i MIA

Regeringen har fattat beslut om ESF+

Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027, ESF+. Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande. – Det här är ett ambitiöst program som både kommer att finansiera viktiga insatser för att minska ...

Idésamling för ESF och ERUF 2021–2027

Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF) i Stockholm har tillsammans beviljat 56 förstudier som syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027. 40 av förstudierna har bidragit till en idésamling för strukturfonderna 2021-2027. Idésamlingen syftar till att skapa en överblick över idéer för kommande strukturfondsprojekt som har arbetats med av en mängd olika ...

Från utanförskap till inkludering

Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre resultat i framtiden. I rapporten identifieras en rad problem som gör att många ASF i dagsläget inte har förutsättningar att bli det komplement till arbetsmarknadspolitiken som de skulle kunna vara. ...

Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Upphandlingsmyndigheten har genomfört att projekt som tagit fram stöd för att bidra till ökad sysselsättning genom offentlig upphandling. Syftet med projektet var att få fler upphandlande organisationer att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Målet var att skapa en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling, för att fler individer som har svårt att ...

Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att ...