Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Insatsvecka RAR Sörmland 11 – 15 oktober 2021

Mellan den 11 och 15 oktober 2021 arrangerar Samordningsförbundet RAR Insatsvecka då de visar och presenterar alla tolv RAR-finansierade insatser som ägs av någon av deras medlemmar samt två ESF-finansierade projekt som ägs av RAR. Tillsammans med deras insatsledare berättar de om det fantastiska arbete som pågår i deras län och där målgruppen är personer ...

Ny utlysning PO1 Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1. Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända ...

Att kompetensutveckla sig genom krisen

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021: Västsverige ...

Ny utlysning inom region Östra Mellansverige

Inom kort kommer Svenska ESF-rådet att lysa ut medel inom region Östra Mellansverige. Utlysningen kommer att vara inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande. Projekt som beviljas medel förväntas arbeta med kompetenshöjande insatser för anställda med målsättning att deltagande män och kvinnor stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Mer detaljerad information kommer i samband med att ...

Dags för det första informationsmötet om React-EU

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner. -Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen. Tid: ...