information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Norra Mellansveriges utlysningar inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Kommande utlysning: A2 – Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning

Region: Norra Mellansverige Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som driver eget projekt eller en projektägare som samordnar flera delprojekt. Det kan t ex vara offentlig sektor, idéburen sektor eller andra organisationer som har koppling till målgruppen. Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 90 miljoner

Kommande utlysning: A1 – Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag

Region: Norra Mellansverige Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar projektet med syftet att arbetsgivare och anställda på flera små och/eller medelstora företag får kompetensutvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara en branschorganisation, en klusterorganisation, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, en offentlig aktör eller andra näringslivsfrämjande aktörer som har möjlighet att driva ...

På projektmässa i Karlstad

Kan tjänstedesign förbättra arbetsmiljön?

Region Värmland avslutar snart projektet Experio WorkLab. De har tillsammans med fem värmländska kommuner och Försäkringskassan arbetat för att ta sig an sjukfrånvaron på nya sätt. Målet har varit att förbättra arbetsmiljön och minska långvarig sjukfrånvaro. Projektet har arbetat med metoden tjänstedesign där både medarbetare och ledare har involverats för att förstå utmaningar, utveckla arbetssätt ...

Hur går vi från projekt till förändring?

Den frågan stod i fokus vid två seminarier som nyligen arrangerades av ESF-rådet. Projektägare, fondsamordnare och beslutsfattare samlades för att ta del av erfarenheter från framgångsrika projekt och aktuell forskning om hur man bäst implementerar resultat som leder till förändring. ESF-rådet samordnar för närvarande över 500 EU-projekt som alla på sitt sätt ska hjälpa olika ...