information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Kommande utlysning: A1 – Kompetensutveckling för sysselsatta

Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar projektet med syftet att arbetsgivare och anställda på flera små och/eller medelstora företag får kompetensutvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara en branschorganisation, en klusterorganisation, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, en offentlig aktör eller andra näringslivsfrämjande aktörer som har möjlighet att driva projekt för ...

Kommande utlysning: A2 – Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier

Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av  t ex  offentlig sektor, idéburen sektor eller andra organisationer som har koppling till målgruppen unga. Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 20 miljoner Medfinansiering: Ett viktigt medskick är att så snart som en projektidé finns kontakta medfinansiärer för dialog, samt ta kontakt med en medarbetare på Svenska ...

Kommande utlysningar: Programområde D – Förstudier samt Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling

Förstudier Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Privat-, offentlig- och idéburen sektor (juridisk person) Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022 Belopp: 5 miljoner Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Region: Mellersta Norrland Aktörer som kan söka medel: Privat-, offentlig- och idéburen sektor (juridisk person) Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september ...

Kasam 2.0 har hjälpt Strömsund att bli bäst i Jämtland

År 2019 startades socialfondsprojektet Kasam 2.0 i Strömsunds kommun. Ett av projektets mål har varit att sänka kvinnors sjuktal som under 2018 var dubbelt så höga som för män. Under projekttiden har alla kommunens chefer arbetat mot målet genom ett antal aktiviteter. Insatsen har gett effekt och nu har Strömsund det lägsta sjuktalet i länet! ...

Projektet KASAM 2.0 skapar känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och tydligare arbetsplatsträffar. Läs mer på suntarbetsliv.se Läs mer i Projektbanken

Ung Kraft i Sundsvall hjälper utsatta tillbaka till ett bättre liv

Från folkskygghet, långa sjukskrivningar och missbruk till ett liv med ett jobb att gå till varje dag. Det är facit i ett flertal fall där projektet Ung Kraft Arena i Sundsvall lyckats med sin uppgift. Läs hela nyheten från EU-kommissionen här