information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Nationell utlysning inom ESF+

Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som kommer att gälla för stödsökanden. Samtliga avsnitt för ansökan om stöd speglas här från systemet; https://www.esf.se/att-ansoka/utlysningar/dokument-vid-utlysningar/.

Svenska ESF-rådet i Almedalen

I år fokuserar vi Almedalsseminarierna på programområde D i det nya socialfondsprogrammet ESF+. Programområdet D, Öka kapaciteten i den glesa geografin fokuserar på de fyra nordligaste länen. 44 miljoner EURO är avsatt för att öka förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Vi hoppas att seminariet kommer att inspirera er att använda medlen. Seminariet inleds ...

Lärcentras bidrar till kompetensförsörjning och livslångt lärande

Ett gemensamt projekt mellan flera myndigheter ska öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter. Förhoppningen är att bidra till att fler, både individer och arbetsgivare, får tillgång till utbildning, vägledning och validering. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet samt Universitets-kanslersämbetet. Olika gruppers syn på ...

Deltagarnas tidrapportering kan inte längre verifieras via mejl

Deltagarnas tidrapporter kan inte längre verifieras via mejl när det gäller tidrapporter som avser januari 2022 och framåt. Detta gäller för de projekt som har manuell hantering av deltagarnas tidrapporter. Att tillåta verifiering via mejl var ett tillfälligt undantag som beslutades av Svenska ESF-rådet 2020-03-20 mot bakgrund av den då rådande smittspridningsrisken i samhället p ...

React – EU, Beslutat projekt

Arbetsförmedlingen kommer även att få möjlighet att ansöka om ytterligare ca 1 miljard kronor under 2022. Projektet, som är resursförstärkande, kommer att erbjuda insatser till deltagarna inom tre spår;Spår 1 Vägledning (här finns insatser såsom KVL; Karriärvägledning, YSM; Studie- och yrkesmotiverande moduler och SMF; Studiemotiverande kurs på folkhögskola)Spår 2 Omställning (här finns flera olika typer ...

Dialogmöte den 20 januari

Svenska ESF-rådet har haft ett digitalt dialogmöte den 20 januari med externa aktörer i samband med skrivandet av den nationella handlingsplanen. Under seminariet kom det en del frågor i chatten som även besvarades där. Vi har sammanställt frågor och svar, ni hittar dom längre ned på sidan. Bildspelet från dagen kan du också ta del ...