Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Att kompetensutveckla sig genom krisen

Konferensen inleddes med en genomgång av möjligheterna att ansöka om EU-medel för kompetensutvecklingsprojekt. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna upp utlysningar inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning. Sammanlagt ska 240 miljoner kronor utlysas i sex av ESF-rådets regioner. Följande regioner har öppnat eller ska öppna upp för ansökningar under maj/juni 2021: Västsverige ...

Nyheter
Publicerad 2021-05-19
arrow Dags för det första informationsmötet om React-EU

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner. -Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen. Tid: ...

Nyheter
Publicerad 2021-04-01
arrow Dialogmöte den 20 januari

Svenska ESF-rådet har haft ett digitalt dialogmöte den 20 januari med externa aktörer i samband med skrivandet av den nationella handlingsplanen. Under seminariet kom det en del frågor i chatten som även besvarades där. Vi har sammanställt frågor och svar, ni hittar dom längre ned på sidan. Bildspelet från dagen kan du också ta del ...

Nyheter
Publicerad 2021-03-02
arrow Öppna Dörrens särskilda satsning på nyanlända gav resultat över förväntan

Över 4 000 nyanlända har genom Axfoundation kommit närmare ett jobb sedan starten av projektet ÖppnaDörren år 2017. Det innebär att det uppsatta målet redan uppfyllts två år innan projekttidens slut år 2022. – Vi är superstolta över att ha uppnått vårt mål för ESF-projektet före projektets slutdatum. Tack vare ett konstruktivt och nära samarbete ...

Nyheter
Publicerad 2020-09-01
arrow Bergsprängare – ett jobb med lysande framtidsutsikter

Selma hade höga betyg i grundskolan och var bestämd på att hon vill ha ett yrke i bygg- och anläggningsbranschen. Inte sitta på kontor eller jobba inomhus. Så fick hon via Europeiska socialfondens projekt Rockcamp höra talas om bergarbetarutbildning. Bergsprängare – det visade sig vara rätta platsen för Selma. Nu är hon 17 år och ...

Nyheter
Publicerad 2020-06-08
arrow Succé för socialfondsprojekt – 34 procent fick jobb efter projektet

Projektet Jämställd Etablering startade 2018 och de bra resultaten har inte dröjt länge. Hela 34,4 procent av de som deltar i projektet är i arbete efter minst 3 månader. När det kommer till kvinnor är siffran något lägre på 33 procent men i jämförelse med en grupp som är matchad med hjälp av statistiska verktyg ...

Nyheter
Publicerad 2020-06-02
arrow 61 miljoner till kompetensutveckling i Västsverige

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Västsverige får två projekt dela på 45 miljoner kronor och ytterligare 16 miljoner kronor delas ut till ett nationellt projekt med bas i Borås. Svenska ESF-rådet fördelar ...

Pressmeddelande
Publicerad 2020-05-29
arrow Sextio procent i arbete efter Socialfondsprojekt

MatchIt är ett Socialfondsprojekt som redan genom sitt namn avslöjar vad det handlar om, it. Projektet tar avstamp i ett behov av en starkare koppling mellan utrikesföddas högskoleutbildning och arbetsmarknadens kompetensbehov. Projektet har inte låtit vänta med bra resultat, 60 procent av deltagarna har jobb efter sitt deltagande.  Inom projektet utvecklar offentlig sektor, näringsliv och ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-26
arrow Samarbete och actionfilmer ger jobb i småländsk industri

Det lokala näringslivet är med och utformar yrkesutbildningen. Samtidigt läggs stort fokus på att skapa förståelse och motivation hos nyanlända SFI-elever. Resultatet är lovande. Inom ramarna för det Socialfondsfinansierade projektet Fatta kompetensen har Arbetsförmedlingen i Småland och Blekinge kunnat testa och utveckla flera nya metoder i processen att hjälpa nyanlända till arbete. Det tidsbegränsade projektet ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-04