Visa upp ditt socialfondsprojekt under kampanjen Europa i min region den 20-26 september

29 juni 2021

Den 20-26 september genomför vi den europeiska kampanjen Europa i min region (tidigare Mitt Europa) i Sverige. Europa i min region är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att visa upp sin verksamhet. Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, har möjlighet att delta.

På grund av pandemin genomförs årets kampanj med i huvudsak digitala aktiviteter. De aktiviteter ni socialfondsprojekt kan delta med kan till exempel vara:

  1. Digitala seminarier eller andra digitala event som ni kan bjuda in till/marknadsföra genom att anmäla det till kampanjen. (Här är enklast att ni länkar till er hemsida om ni inte ännu har en länk till arrangemanget/mötet). Digitala seminarier som äger rum under hösten, men inte exakt under den aktuella kampanjveckan, kan också anmäla sig för att vara en del av kampanjen.
  2. Filmer om projektets resultat som under kampanjveckan delas i sociala kanaler med hashtaggen #europaiminregion och #euinmyregion (som ni också gärna får dela med oss för vidare spridning)

Synliggör ditt projekt

Alla projekt som deltar kommer synas på EU-kommissionens interaktiva karta tillsammans med EU-projekt över hela Europa och vi kommer tillsammans med de övriga EU-fondernas förvaltande myndigheter sprida dina filmer och aktiviteter vidare via våra hemsidor och sociala kanaler.

Så ta chansen att visa upp vad ditt projekt gör för regionen du befinner dig i! På vilket sätt bidrar projektet till utvecklingen i regionen, Sverige och Europa?

Kom ihåg att ni själva ansvarar för att marknadsföra er aktivitet och att sprida era filmer i era nätverk. Svenska ESF-rådet kan dock hjälpa till att sprida om du meddelar oss att material finns, eller att aktiviteten ska arrangeras.

Anmälan till kampanjen

Ni anmäler i år ert projekt direkt på kommissionens anmälningssida. På länken nedan finns tydliga instruktioner om hur man anmäler sitt projekt och länk till anmälningsformuläret. Anmäl gärna ert projekt senast den 13 september, då har vi möjlighet att sprida information om aktiviteterna och marknadsföra kampanjen under veckan innan kampanjen startar.

Länk till mer information om kampanjen och anmälan

Svenska ESF-rådet genomför kampanjen i samarbete med Europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Polismyndigheten, Migrationsverket, Leader Sverige, Interregprogrammen, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Varmt välkomna till Europa i min region 2021!