Vi vill lära känna dig bättre!

23 augusti 2021

Vi jobbar ständigt för att bli mer relevanta i vår kommunikation. I samband med att vi förbereder organisationen för det nya socialfondsprogrammet ESF+, som lanseras i början av 2022, planerar vi också nya kommunikationsinsatser. Vi är nu nyfikna på vilken information du söker och vad som är viktigt för dig i dina kontakter med ESF.

Vi blir därför glada om du kan avvara 5 minuter för att besvara några frågor om vår kommunikation kring Socialfonden och Svenska ESF-rådet. På så sätt hjälper du oss att bättre anpassa informationen efter dina behov. Dina svar är helt anonyma, de kommer endast användas i vår sammanställning internt.

Klicka här för att komma till frågorna