Deltagarnas tidrapportering kommer att kunna verifieras via mejl även efter den 1 januari 2022

23 december 2021

Svenska ESF-rådet har tidigare meddelat att undantaget att deltagarnas tidrapporter kunde verifieras via mejl skulle upphöra avseende tidrapporter som avser januari 2022 och framåt.

Med anledning av de nya coronarestriktionerna i samhället, återtas detta beslut, vilket innebär att undantaget fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2022.

Möjligheten med att intyga deltagarnas rapporterade tid via mejl istället för med underskrift på tidrapporten kommer att kvarstå så länge som smittspridningsrisken föreligger. Svenska ESF-rådet kommer att meddela när detta undantag upphör att gälla.

Observera att de projekt som vill använda sig av mejlverifiering av deltagare måste kontakta ansvarig samordnare/ekonom för att få detta upplägg godkänt.