Välkommen till Vi-projektets Framtidskonferens 17 maj!

22 april 2022

Välkommen till en konferens med fokus på erfarenhetsutbyte, goda exempel och slutsatser från Vi-projektets delverksamheter. Konferensen är kostnadsfri.

På konferensen möts representanter från kommuner, vuxenutbildningar, folkhögskolor och andra intressenter för inspiration i det vidare arbetet kring unga som varken arbetar eller studerar. Vi arrangerar konferensen tillsammans med våra unga samhällsutvecklare och MUCF och ser fram emot en spännande dag tillsammans!

Datum och tid:

Tisdag 17 maj kl. 09.00-15.30

Plats: Göteborg, Lindholmen Conference Center, lokal Pascal

Program:

08.15           Registrering. Kaffe och fralla.

09.00           Inledning

09.15           ”Här är Vi nu!”

10.30           Smoothie

11.00           ”Hur kom Vi hit?”

12.30           Lunch L´s Resto             

13.30           Open reflections (lösningsfokuserat erfarenhetsutbyte)

14.45           Kaffe och kaka

15.00           ”Nu ska Vi vidare” (panelsamtal)

15.30           Avslut

Anmälan senast 6 maj via länken: https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt–uppdragskurser/vi/framtidskonferens-17-maj/