Utlysningsplan och information kring utlysningar i Sydsverige

22 mars 2023

Svenska ESF-rådet i Sydsverige har en utlysningsplan som är publicerad på den regionala hemsidan, där man kan se de utlysningar som planeras att genomföras. Utlysningsplanen är preliminär och justeras löpande.

Om ni redan har en förankrad projektidé som bygger på en relevant problemanalys med ett tydligt definierat problem, och ni funderar på att söka medel i kommande utlysningar, så går det bra att kontakta någon av de regionala samordnarna för att diskutera om det kan rymmas i en kommande utlysning.

Kontakta oss – Svenska ESF-rådet

I samband med att utlysningarna publiceras, så kommer vi att öppna upp för projektkonsultationer för de som är intresserade av att ansöka. Vi kommer även att anordna informationsmöten om de olika utlysningarna.

För er som aldrig har ansökt om, eller genomfört, ett socialfondsprojekt tidigare, så finns det informationstillfällen, där vi går igenom mer grundläggande information om Europeiska socialfonden plus (ESF+).