Utlysning riktad mot unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är nu öppen

23 maj 2023

Programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering

Tidigare i år lyste vi ut medel för att hjälpa ungdomar i utanförskap att komma ut i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Alla medel blev inte sökta så nu öppnas utlysningen på nytt. Ungdomsarbetslösheten är hög inom flera områden i regionen och det finns behov av att utveckla nya arbetssätt och metoder för att fler unga ska komma ut i arbetslivet.

Utlysningsperiod: 22 maj – 5 okt 2023

Belopp: 19,8 miljoner kronor

Målgrupp och inriktning: Utlysningen är riktad mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-29 år (UVAS).

Möjliga stödsökanden: Privata/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Läs mer om utlysningen Mer aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige här.