Utlysning för kompetensutveckling av anställda öppnas på nytt

2 maj 2024

Nu öppnas en regional utlysning inom programområde A1 på nytt; Mer kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i Norra Mellansverige.

FAKTA

• Utlysta medel: 21,5 miljoner kronor

• Medfinansiering: 40%

• Datum för utlysning: 2024-05-02 – 2024-09-30

• Projektstart: 2025-02-01

• Senast möjliga slutdatum: 2028-01-31

SYFTE MED UTLYSNINGEN

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som erbjuder kompetensutveckling till anställda inom kommunerna och privata utförare av kommunal verksamhet för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

MÅLGRUPP FÖR PROJEKTETS INSATSER

Utlysningens målgrupp är personer som på grund av låg utbildningsnivå har osäkra anställningsförhållanden. Målgruppen finns inom utförande verksamheter hos kommun eller privata utförare av kommunal verksamhet.

Motsvarande målgrupp kan även finnas inom Regionernas verksamhet.

RESULTAT OCH EFFEKTER

Resultatet av genomförda projekt ska vara att deltagarna i projektet får ökad kompetens som leder till att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Den kompetens de förvärvar kan även bidra till att berörd arbetsgivare får möjlighet att öka kapaciteten inom befintlig verksamhet.

Den långsiktiga effekten är ökad produktivitetstillväxt i regionen.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Insatser i projektet kan utgöras av kompetensutveckling; i egen regi, via upphandlade insatser och/eller via reguljär utbildning. Det kan också vara möjligt med valideringsinsatser för att kartlägga befintlig kompetens.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor i Norra Mellansverige som har möjlighet att driva projekt för målgruppen.

Läs mer om utlysningen här.