information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Utlysning, 2021/00124 – React-EU – avbryts

3 maj 2021

React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin, avbryts med anledning av att avgränsningen av vad medlen kan användas till behöver justeras. Vi återkommer med mer information inom kort.

Beslutsprocessen vid en programändring, som React-EU är, går till så att ändringen först godkänns av Övervakningskommittén, regeringen fattar beslut, EU-kommissionen granskar och godkänner. Sedan kan Svenska ESF-rådet besluta enligt det nya, reviderade programmet.Tidplanen för detta är ännu inte klar.

Den information som vi fått är att inriktningen för hur medlen kan fördelas kan komma att breddas vilket i såfall kan möjliggöra för fler att söka.

Vi vill understryka att det arbete som potentiella projektsökande lagt ned inte är ogjort. Det kommer en ny utlysning där förberedelserna med allra största sannolikhet kommer kunna användas och vi får nu också mer tid för mobilisering och förankring

säger Håkan Forsberg, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Svenska ESF-rådet tackar alla som visat intresse för utlysningen och beklagar om den uppkomna situationen förorsakat problem. En tidplan för ny utlysning kommer att kommuniceras så snart som beslutsprocessen är igång.