Uppdatering gällande utlysningar i Sydsverige

14 september 2022

Ändring i utlysningen "Aktiv inkludering av unga – Sydsverige"

Utlysningen ”22-009 Aktiv inkludering av unga – Sydsverige” har ändrats och en uppdaterad utlysningstext har därmed publicerats. Ändringen består i att de förväntade resultaten har kompletterats med en del som möjliggör att man kan arbeta med stegförflyttningar för unga. De förväntade resultaten i utlysningstexten är:

Att unga som varken arbetar eller studerar kommer i utbildning eller arbete, alternativt kommer närmare arbetsmarknaden eller utbildning genom insatser som förbereder individen för utbildning eller arbete,

eller

Att problematisk frånvaro i skolan förebyggs och närvaro främjas,

eller

Att unga är kvar i studier eller har fullföljt sina gymnasiestudier vid avslut i projektet

och

Att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, vilka är delaktiga i arbetet med individen upprättas eller stärks. Eller att organiseringen i skolan och samverkan mellan relevanta organisationer stärks utifrån individens behov.

Du hittar de tre utlysningarna här:

Utlysningarna stänger den 29 september klockan 16.00.

För mer information kontakta oss på kontoret i Malmö via telefon 020-33 33 90 eller mejla till sydsverige@esf.se. Kontaktuppgifter finns också i utlysningstexterna.