information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Uppdatering gällande utlysningar i Sydsverige

14 september 2022

Ändring i utlysningen "Aktiv inkludering av unga – Sydsverige"

Utlysningen ”22-009 Aktiv inkludering av unga – Sydsverige” har ändrats och en uppdaterad utlysningstext har därmed publicerats. Ändringen består i att de förväntade resultaten har kompletterats med en del som möjliggör att man kan arbeta med stegförflyttningar för unga. De förväntade resultaten i utlysningstexten är:

Att unga som varken arbetar eller studerar kommer i utbildning eller arbete, alternativt kommer närmare arbetsmarknaden eller utbildning genom insatser som förbereder individen för utbildning eller arbete,

eller

Att problematisk frånvaro i skolan förebyggs och närvaro främjas,

eller

Att unga är kvar i studier eller har fullföljt sina gymnasiestudier vid avslut i projektet

och

Att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, vilka är delaktiga i arbetet med individen upprättas eller stärks. Eller att organiseringen i skolan och samverkan mellan relevanta organisationer stärks utifrån individens behov.

Du hittar de tre utlysningarna här:

Utlysningarna stänger den 29 september klockan 16.00.

För mer information kontakta oss på kontoret i Malmö via telefon 020-33 33 90 eller mejla till sydsverige@esf.se. Kontaktuppgifter finns också i utlysningstexterna.