Uppdaterad utlysning POA1 inom ESF+ i ÖMS

6 mars 2023

ESF-rådet i Östra Mellansverige har nu uppdaterat utlysningen inom Programområde A.1.

Uppdateringen gäller utlysningen inom Programområde A.1. där man höjer utlysta beloppet.

Beloppet inom utlysningen A.2 kvarstår.


Ansökningarna stänger den 27 mars 2023.

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte kommer att hållas 16 juni 2023.
Klicka på länkarna nedan för att komma till utlysningarna inom A.1. och A.2.

POA1 22-045 – Kompetensutvecklingsinsatser för sysselsatta i Östra Mellansverige

POA2 22-046 – Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige

Välkomna att söka.