Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

29 november 2019

I Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv genomförts med stöd från Europeiska Socialfonden. 

Projektets mål var att minska ohälsan genom olika typer av kompetensutveckling för samtliga arbetsplatser och chefer anpassade efter just deras behov. 


Läs mer om projektet PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”