Två ESF-projekt nominerade till fint pris

10 februari 2021

Rekrytera – med invånaren inte för och Hejsvenska är två av totalt sjutton bidrag som nominerats till GötaPriset. Priset delas ut vartannat år till projekt som bidrar till en bättre välfärd.

Rekrytera – med invånaren inte för, har som mål att få deltagarna i den nordöstra delen av Helsingborg ut i arbete eller börja studera. Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är inskrivna på arbetsförmedlingen eller uppbär försörjningsstöd.

Bland annat har man erbjudit deltagare hälsoaktiviteter eftersom många vittnat om att fysisk aktivitet, kombinerat med intensiv arbetsmarknadscoaching och matchning mot arbete och studier, är en viktig del på vägen mot självförsörjning. Rekrytera har också möjliggjort för boende i området att anställas i projektet genom en unik tjänst, Brobyggare. Effekten av det är att förtroendet för tjänstemän har ökat bland de boende.

Under projektets tid har 90,3 % av de inskrivna, motsvarande 362 personer, gått vidare till arbete eller studier.
En målgrupp som projektet lyckats extra bra med är de kvinnliga arbetssökande, många av dessa utrikesfödda. Bland dem har 74,7 % gått vidare till arbete eller studier. Mellan åren 2016 – 2018 sänktes också andelen av områdets befolkning som mottog försörjningsstöd med 1,4 %.

Rekrytera – med invånaren inte för, är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan och Region Skåne och finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.

Projektet Hejsvenska är ett digitalt stöd för svenskinlärning som utvecklats av Malmö stad. Verktygen finns tillgängliga på webben och som gratis appar för surfplattor och smarta telefoner. Syftet med projektet är att påskynda tiden inom SFI och ge möjlighet till språkträning inom och utanför utbildning. Det riktar sig främst till vuxna andraspråksinlärare och är konstruerat så att det ska kunna användas av alla oavsett studiebakgrund eller datorvana.

I Hejsvenska 1 och 2 finns vardera tio teman och ett av dessa teman är ett yrkes- och arbetstema som utvecklas ytterligare i uppföljarna Hejsvenska 3 och 4.

Materialet inom verktygen uppfyller också kraven på de horisontella principerna. Alltså att bilder och texter inom materialet speglar alla grupper, gällande till exempel kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder samt att kvinnor och män figurerar lika ofta och i samma sorts situationer.  Verktygen har varit så uppskattade att de dessutom spridits till flera platser i landet.

Hejsvenska 1 och 2 var delfinansierat av Skolverket, AMIF och Europeiska socialfonden och Hejsvenska 3 och 4 är finansierat av Europeiska socialfonden där Malmö Stad är medfinansiär.

Lyckade insatser

Sammantaget kan vi konstatera att de fina resultaten lett till nomineringarna som innebär en chans att ta hem det ärofyllda GötaPriset och därmed få 100 000 kronor extra i plånboken. Vinnaren utses 16 november i samband med invigningen av Kvalitetsmässan.