information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Svenska ESF-rådet tidigarelägger utlysning med anledning av covid-19

22 april 2020

Under hösten 2020 planerade ESF-rådet för en utlysning riktad mot handeln. Inriktningen är kompetensutveckling hos medarbetare inom handeln med anledning av den stora digitala omställning som handeln står inför.

Då covid-19 har fört med sig ett ökat behov av en snabbare omställning inom handeln har ESF-rådet tidigarelagt utlysningen. Behovet har alltså blivit större på grund av effekterna som pandemin fått på arbetsmarknaden. Det som skiljer denna utlysning mot den utlysning vi gick ut med den 17 april (Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher) är att denna planerade utlysning tidigareläggs. Utlysningen den 17 april togs fram specifikt för att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringarmed till följd av covid-19.
 
Den pågående pandemin har hittills haft stora effekter på världen och Sverige vilket tvingar fram snabba förändringar. Handelsbranschen drabbas olika av detta. Livsmedelsbranschen har ett hårt tryck medan detaljhandeln i många delar tappar kunder och tvingas korttidspermittera personal. I alla delar av branschen krävs dock en snabb och innovativ omställning till nya digitala lösningar. Vad det kommer att leda till i ett längre perspektiv vet inte idag. Vad vi vet är dock att omställning kräver ny kompetens. 
 
Med denna bakgrund avsätter Svenska ESF-rådet 50 miljoner inom programområde 1 till kompetensutvecklande insatser för omställning inom handeln. Satsningen ska ge yrkesverksamma inom handeln möjlighet till kompetensutveckling. Individens livslånga lärande kan genom detta utvecklas. Samtidigt ska satsningen möta företagens behov av kompetensförsörjning både i den pågående akuta krisen som uppstått på grund av covid-19 samt den mer långsiktiga strukturomvandling som sker till följd av digitalisering, globalisering och automatisering.