Svenska ESF-rådet i Almedalen

1 juni 2022

Kan vi modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster utifrån ett gleshetsperspektiv? Finns nya, smartare och ännu otrampade vägar för återinträde och etablering för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden? Och finns nya möjligheter till kompetensutveckling i den glesa geografin?

I år fokuserar vi Almedalsseminarierna på programområde D i det nya socialfondsprogrammet ESF+. Programområdet D, Öka kapaciteten i den glesa geografin fokuserar på de fyra nordligaste länen. 44 miljoner EURO är avsatt för att öka förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Vi hoppas att seminariet kommer att inspirera er att använda medlen.

Seminariet inleds med att Anette Saväng, Chef norrnoden, berättar om vilka möjligheter som finns. Därefter kommer det ges två korta föreläsningar av Lotta Svensson sociolog och forskare vid FoU Hälsingland som ger en inblick i barn och ungdomars livsvillkor på landsbygden under rubriken ”Ska du vara kvar här, är du dum eller?” därefter pratar Po Tidholm, journalist och författare född i och bosatt i Hälsingland, om landsbygdens och Norrlands framtid och möjligheter.

Moderator Nedjma Chaouche avslutar seminariet med en gemensam diskussion om medlen. Deltar gör föreläsarna och Oskar Magnusson, statssekreterare hos landsbygdsministern samt Håkan Forsberg GD på Svenska ESF-rådet.

Ni hittar oss på: Wisby Strand, 5/7 2022 11:00 – 12:30, seminarierna kommer även att sändas digitalt.
https://www.youtube.com/watch?v=mnFkDvXjPRo

Har ni frågor kring eventet så kan ni kontakta Jonna Källström-Böresson: jonna.kallstrom-boresson@esf.se