Stöd till företag för kostnader efter brexit

21 februari 2023

Nu kan företag få stöd för kostnader som har uppstått på grund av brexit. Under våren 2023 utlyser Svenska ESF-rådet 200 miljoner kronor riktat till företag. Utlysningen sker inom den så kallade brexitjusteringsreserven (Brexit Adjustment Reserve).

Brexitjusteringsreserven är inrättad av EU-kommissionen för att hjälpa till att motverka de negativa ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna i medlemsländer till följd av brexit. Syftet med reserven är att ge stöd åt företag och myndigheter som fått ökade kostnader på grund av Storbritanniens utträde ur EU.

Utlysningen Brexitjusteringsreserven, inriktning mot företag omfattar 200 miljoner kronor. Företag kan få stöd för kostnader som uppstått under perioden 2020–2023 som är av omställnings- och tillfällig karaktär.

– Utlysningen är en bra möjlighet till kompensation bland svenska företag, framför allt små och medelstora, som lidit ekonomiskt på grund av brexit. Genom stöd från brexitjusteringsreserven kan företag få stöd för ommärkning av produkter, konsult- och rådgivningstjänster, deltagande i mässor med mera, säger Håkan Forsberg generaldirektör på svenska ESF-rådet.

Kontakt

Malin Zetterberg, gruppchef brexitjusteringsreserven (BAR), svenska ESF-rådet
026-54 27 35, malin.zetterberg@esf.se

Om utlysningen

Läs mer utlysningens krav och vad företag kan söka pengar för:
Brexitjusteringsreserven, inriktning mot företag (exklusive fiske-och vattenbrukssektorn) omgång 2

Läs mer

Om brexitjusteringsreserven
Om Svenska ESF-rådet