information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Socialfonden satsar på stärkt kunskap och kompetens i region Stockholm

17 januari 2019

Svenska ESF-rådet i region Stockholm lyser nu ut medel för projekt inom både programområde 1 (Kompetensförsörjning) och programområde 2 (Öka övergångarna till arbete). Totalt är det fem olika utlysningar som omfattar 240 miljoner kronor.

Den tematiska inriktningen under 2019 för Europeiska socialfonden i Stockholm är ”Kunskap”. Socialfondens prioriteringar utifrån den regionala handlingsplanen innefattar stärkt kunskap och kompetens bland nyanlända och långtidsarbetslösa, bland unga (15-24 år) som varken arbetar eller studerar, eller riskerar att inte fullfölja utbildningen och bland unga vuxna med funktionsnedsättning.

Prioriteringarna innehåller också stärkt kunskap och kompetensutveckling av anställda inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden och även stärkt samverkan och koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.  

– Inriktningen på Stockholmregionens utlysningar uppdateras årligen utifrån de regionala behoven; vi vill att våra medel ska möta en hög efterfrågan och tillika en hög utvecklingspotential. De fem utlysningarna som nu är öppna för ansökningar faller under inriktningen ”Kunskap” som övergripande tema. Inom Programområde 1 syftar utlysningarna till att möjliggöra kunskapshöjande insatser inom branscher och sektorer som ser behov av kompetensutveckling för att stärka sina anställda. Inom Programområde 2 handlar den kunskapshöjande ambitionen om att rusta personer som är arbetslösa eller idag står utanför arbetsmarknaden, så väl genom att erbjuda meningsfulla insatser för den enskilde som genom att stimulera aktörer som möter våra projektdeltagare till en ökad metod- och kunskapsutveckling, säger Benjamin Skogqvist, biträdande regionansvarig i Stockholm.

Utlysningarna är öppna fram till den 14 mars 2019.

Se samtliga utlysningar här