Regeringen har fattat beslut om ESF+

10 december 2021

Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027 skickas nu till EU-kommissionen.

Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027, ESF+. Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande.

– Det här är ett ambitiöst program som både kommer att finansiera viktiga insatser för att minska arbetslösheten och för att främja kompetensutveckling och livslångt lärande. Vi räknar med att drygt 200 000 människor kommer få ta del av en insats genom programmet, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

I programförslaget som nu skickas nu till EU-kommissionen föreslår regeringen insatser som:

• Förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken

• Förbättrar tillgången till sysselsättning, ökar och bibehåller anställningsbarheten och bidrar till en bättre kompetensförsörjning

• Främjar livslångt lärande

• Ger unga som varken arbetar eller studerar bättre möjligheter att etablera sig i arbets- och samhällslivet

• Främjar integrationen av nyanlända

• Främjar social inkludering och insatser för dem som har det sämst ställt, inkl. insatser som motverkar barnfattigdom

Läs hela regeringens pressmeddelande här