React – EU, Beslutat projekt

10 september 2021

Av medlen inom programområde 5, React-EU kan ca 75% sökas av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingens projekt Kickstart React-EU startade 1 september och har en budget på 1 miljard till och med november 2022. Antal deltagare är 30 000, varav 15 000 män och 15 000 kvinnor.

Arbetsförmedlingen kommer även att få möjlighet att ansöka om ytterligare ca 1 miljard kronor under 2022. Projektet, som är resursförstärkande, kommer att erbjuda insatser till deltagarna inom tre spår;
Spår 1 Vägledning (här finns insatser såsom KVL; Karriärvägledning, YSM; Studie- och yrkesmotiverande moduler och SMF; Studiemotiverande kurs på folkhögskola)
Spår 2 Omställning (här finns flera olika typer av arbetsmarknadsutbildning)
Spår 3 Rustande och matchande insatser (här finns extratjänster)

Arbetsförmedlingen har tagit fram systemstöd som identifierar målgruppen, kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete. Deltagaren har möjlighet att röra sig mellan insatserna i de olika spåren under projekttiden.

Det förväntade resultatet av projektet är

-Att fler arbetslösa kvinnor och män kan tar del av insatser, för att stärker sin ställning på arbetsmarknaden och övergår till arbete eller utbildning.
-Att deltagande kvinnor och män har kommit i arbete, studier eller stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.

Projektet har också som mål att minst 33% av medlen ska bidra till en grön och digital omställning.