Projektidémöten i Västsverige, Utlysning REACT-EU kompetensutveckling för sysselsatta

17 februari 2022

Den 3 mars och den 9 mars kan vi i Västsverige erbjuda möjlighet att prata med oss om er projektidé till utlysningen REACT-EU kompetensutveckling för sysselsatta. Anmälan till möte görs via mejl till ninon.shenaz@esf.se Det kommer finnas tider mellan kl 10 – kl 15 respektive dag. Ange önskat datum och tid i mejlet, så försöker vi möta upp detta. Vidare önskar vi få en kort skriftlig presentation av er projektidé i förväg. Den mejlar ni in på begäran från oss. Väl mött Svenska ESF-rådet i Västsverige