Projekt Malmökraften 2.0 har publicerat en film om sitt arbete

6 september 2022

Malmökraften 2.0 är ett samarbetsprojekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete.

Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser för vägen mot arbete och studier. Det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för de Malmöbor som deltar. Under projekttiden ska 4 000 arbetssökande Malmöbor erbjudits en samordnad planering med mål att 1 800 har fått jobb eller påbörjat reguljära studier.

Filmen presenterar projektets metod och organisering kring individen.

Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne och delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktuppgifter till projektet och filmen finns här på projektets hemsida.